Župan občine Jesenice

Občina Jesenice je tudi letos pokazala, da se želi približati občanom, tako smo se odločili sodelovati v okviru akcije Skupnosti občin Slovenije in smo pripravili Dan odprtih vrat. Namen Dneva odprtih vrat je predstaviti delo in pristojnosti župana in občinske uprave. To je bilo 15. februarja, ob tem pa lahko rečemo, da smo bili z obiskom zadovoljni.

Tokrat začenjam županov kotiček z dobrimi novicami, saj se na Jesenicah obeta vrsta velikih investicij.

Občina Jesenice je uspešno kandidirala za pridobitev več kot 200 tisoč evrov nepovratnih sredstev na čezmejnem projektu Interreg za obdobje do 2020. Gre za čezmejni projekt med Avstrijo in Slovenijo z uradnim poimenovanjem projekta: »Alpe Adria Park«, v katerem s projektom gorskega kolesarjenja in vzpostavitve učnega centra za gorsko kolesarjenje, sodeluje tudi občina Jesenice. Prednost tega učnega centra bo zlasti v tem, da bo omogočeno učenje in vadba gorskega kolesarjenja gibalno oviranim osebam, ki sicer ne morejo doživeti takšnih izkušenj v naravnem okolju. V sklopu projekta se bo celovito prenovil Kurirski dom pri Pristavi v Javorniškem Rovtu, za potrebe učnega centra. V sklopu projekta, ki ga ocenjujemo kot enega boljših projektov s področja turizma, bo urejena in označena gorska kolesarska pot, ki bo povezovala Jesenice, Žirovnico in Kranjsko Goro. Projekt bo zaključen v letu 2020.

V letošnjem letu se obeta pričetek vrste večjih infrastrukturnih investicij.  Obvoznica Lipce, katere investitor je Občina Jesenice,  je že v gradnji. Obljubljeno je, da bo država  pričela z gradnjo krožišča na Hrušici in povezovalnega mostu proti deponiji Mala Mežakla. Pomembna investicija bo tudi povezovalni pločnik od Splošne bolnišnice Jesenice proti Hrušici. Obeta se tudi zelo pomembna sanacija državne ceste med potokom Jesenica in Zdravstvenim domom Jesenice, pri tej investiciji je občina  nosilec infrastrukturne ureditve pločnika in javne razsvetljave. Večina teh investicij naj bi bila zaključena še letos, nekatere pa tudi v prihodnjem letu.

Tokratni prvi letošnji županov kotiček pričenjam z novoletnim voščilom vsem našim občanom, ki jim v letu 2017 želim veliko sreče, zdravja in uspehov.

Z voščila pa prehajam na manj prijetno zadevo, in sicer na požar, ki je 29. decembra prizadel podjetje ASP na Slovenskem Javorniku. Tu moramo pohvaliti vse gasilce, poklicno enoto in prostovoljne gasilce, ki so sodelovali pri gašenju požara, saj so s svojim ukrepanjem preprečili najhujše. Vsem gasilcem in ostalim posredovalcem se ob tem še enkrat zahvaljujem za opravljeno delo.

Dec  2016 20

Vse občane in občanke občine Jesenice vljudno vabim na dogodke in prireditve, ki se bodo odvijali na Jesenicah v predprazničnih dneh.

Ob tej priložnosti pa želim vsem zdravo, srečno in uspešno novo leto, ki prihaja.

Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger

Tokrat začnimo z investicijami in gospodarstvom. V minulem tednu je bilo v Kolpernu na Stari Savi prednovoletno srečanje, na katerem smo poudarili nekaj dosežkov iz leta 2016 in nekaj načrtov za prihodnost. Izpostavili smo zaključek projekta dograditve Centralne čistilne naprave na Jesenicah in zaključek projekta Gorki, in nenazadnje pričetek del na Obvoznici Lipce, ki bo povezala poslovno cono v Črni vasi z magistralno cesto in avtocesto. Hkrati bo razbremenila vas Lipce in Blejsko Dobravo in odprla nove možnosti podjetjem, ki delujejo na tej lokaciji.

Tokratni županov kotiček začenjam s trenutno eno najpomembnejših zasebnih investicij, to je ureditev prostorov v dvorani nekdanje Lužilnice na Stari Savi s čimer se nadaljuje urejanje tega območja. Halo je kupilo podjetje Kov, gre za znaten finančni zalogaj, podjetje ima vizijo, poznani so po kakovosti, z novo pridobitvijo pa se obetajo tudi nova delovna mesta in priložnost za izobraževanje bodočih kovinarjev. Lastnik in direktor podjetja poudarja, da so največje bogastvo zaposleni, zato znatna sredstva namenja tudi izobraževanju z učnim centrom. Veseli nas, da kovinarstvo ostaja pomembna gospodarska panoga na Jesenicah, podjetju Kov pa ob tem želimo uspešno delo tudi naprej.

Tokratni kotiček začenjamo s Španovim vrhom, ki se tako kot številna nižje ležeča slovenska smučišča, že vrsto let spopada s težavami zaradi pomanjkanja snežne odeje. Žičnica Španov vrh tako občuti vse breme klimatskih sprememb. Takšnih zim, kot so nekoč bile ni več, zato bi bilo nujno zagotoviti vlaganja v umetno zasneževanje, kar pa je povezano z ogromnim finančnim vložkom. Kot je mogoče znano, so se v preteklosti pojavljale številne ideje in projekti, celo ideja o žičnici s platoja Karavanke na Rožco, ki bi bila v sedanjih klimatskih razmerah v težavah. To kažejo tudi težave smučišč na avstrijski strani meje, kjer v smučišča pod 2000 metri nadmorske višine ne vlagajo več. Kljub temu, da ima smučišče Španov vrh bogato zgodovino, tukaj je namreč stala prva vlečnica v Sloveniji, pa tudi številni smučarji so svoje smučarsko znanje kalili na teh smučinah, je primerneje, da se osredotočimo na druge oblike športnih aktivnosti na tem območju.

Tokratni županov kotiček začenjam z več dobrimi novicami. Plaz na cesti med Belcijanom in Betelom je saniran. Zahvaljujem se krajanom za potrpežljivost, saj je šlo za zahtevno sanacijo, tako finančno kot gradbeno, s tem pa je prebivalcem omogočen varni dostop do njihovih domov. Investicija je stala nekaj približno 400 tisoč evrov, kljub temu da je šlo za manj kot sto metrov ceste, saj je prišlo do plazenja večih plasti, zato je bila sanacija izredno zahtevna s pilotiranjem tudi več kot 17 metrov globoko.

Tokrat županov kotiček začenjamo z dobro novico. Zaključujejo se namreč dela na zahtevni sanaciji ceste, ki je bila poškodovana zaradi zemeljskega plazu v Planini pod Golico med nekdanjim hotelom Belcijan in območjem pod Betelom. Poleg gradbenih posegov in izgradnje opornega zidu, so umeščeni tudi vodovod, elektrika in javna razsvetljava, tako da se investicija bliža koncu. Ob tem se krajanom tega območja opravičujem za neprijetnosti v času investicije in se jim hkrati zahvaljujem za razumevanje, saj je šlo za izjemno zahteven projekt, tako v gradbenem kot finančnem smislu. Zavedali pa smo se tudi pomena investicije za kmečki turizem pri Betelu, zato verjamemo, da bo ta pridobitev pripomogla k še boljšemu obisku.