Župan občine Jesenice

Naj za uvod tokrat najprej voščim ob minulih praznikih, Dnevu upora proti okupatorju in Prazniku dela 1. maju, ki je v teh časih še kako aktualen, ker nas opozarja, da se je za delavske pravice potrebno vedno znova boriti.

Občino Jesenice so konec aprila obiskali predstavniki ruskega veleposlaništva. Namen obiska je bila okrepitev gospodarskega sodelovanja, pa tudi zahvala s strani ruskih predstavnikov za našo skrb za spomin na padle ruske vojake iz prve svetovne vojne, ki so pokopani na našem območju. Ponosen sem, da so tudi meni osebno izročili priznanje rusko slovenskega prijateljstva, ki so ga pričeli podeljevati lani ob stoletnici tragedije na Vršiču, ko je Slovenijo tudi obiskal ruski predsednik Putin, ta nagrada pa pomeni nadgradnjo dobrega sodelovanja tudi v prihodnosti.

Tokrat županov kotiček pričenjam z napredkom investicije v Obvoznico Lipce. Aktivnosti na tej lokaciji potekajo po načrtih, investicija bo dokončana v predvidenih rokih in predana namenu v sredini letošnjega leta. Gre za izjemno pomembno investicijo, tako za lokalno skupnost, kot tudi gospodarstvo na tem območju. Vzporedno tečejo tudi aktivnosti za pripravo dokumentov, ki bodo omogočali izvedbo kanalizacije skozi naselje Lipce. Na Občini Jesenice ocenjujemo, da gre za pomembne investicije za krajevno skupnost, ki bodo pozitivno vplivale na kvaliteto življenja, v prihodnosti pa prinesle tudi nova delovna mesta in gospodarski razvoj na tem območju.

V začetku meseca smo se sestali s podjetjem Acroni kjer smo iskali rešitev za prometno ureditev na Koroški Beli. Iskali smo rešitev za razbremenitev dela ceste skozi Trebež, vzporedno pa tudi za prehod s parkirišča pri železniški postaji Slovenski Javornik proti Domu Julke in Albina Pibernika, kjer je potrebno prečkati magistralno cesto. Na tem odseku magistralne ceste bomo iskali skupne rešitve za ureditev prometa z Direkcijo za infrastrukturo.

Pričakujemo aktivnosti pri izvedbi projektov obnove dela regionalne ceste na Plavžu in krožišča Hrušici. Govorimo o ureditvi enega najbolj dotrajanih delov jeseniških cest, med Splošno bolnišnico Jesenice in Zdravstvenim domom, krožišču na Hrušici, ter ureditvijo povezovalnega pločnika pod Kopavnikom. Časovno podrobneje začetka del še ne moremo opredeliti, ker vse aktivnosti vodi pristojna Direkcija, zagotovo pa se bodo dela pričela v letošnjem letu, dokončana pa bodo predvidoma v začetku prihodnjega leta.

Občina Jesenice je tudi letos pokazala, da se želi približati občanom, tako smo se odločili sodelovati v okviru akcije Skupnosti občin Slovenije in smo pripravili Dan odprtih vrat. Namen Dneva odprtih vrat je predstaviti delo in pristojnosti župana in občinske uprave. To je bilo 15. februarja, ob tem pa lahko rečemo, da smo bili z obiskom zadovoljni.

Tokrat začenjam županov kotiček z dobrimi novicami, saj se na Jesenicah obeta vrsta velikih investicij.

Občina Jesenice je uspešno kandidirala za pridobitev več kot 200 tisoč evrov nepovratnih sredstev na čezmejnem projektu Interreg za obdobje do 2020. Gre za čezmejni projekt med Avstrijo in Slovenijo z uradnim poimenovanjem projekta: »Alpe Adria Park«, v katerem s projektom gorskega kolesarjenja in vzpostavitve učnega centra za gorsko kolesarjenje, sodeluje tudi občina Jesenice. Prednost tega učnega centra bo zlasti v tem, da bo omogočeno učenje in vadba gorskega kolesarjenja gibalno oviranim osebam, ki sicer ne morejo doživeti takšnih izkušenj v naravnem okolju. V sklopu projekta se bo celovito prenovil Kurirski dom pri Pristavi v Javorniškem Rovtu, za potrebe učnega centra. V sklopu projekta, ki ga ocenjujemo kot enega boljših projektov s področja turizma, bo urejena in označena gorska kolesarska pot, ki bo povezovala Jesenice, Žirovnico in Kranjsko Goro. Projekt bo zaključen v letu 2020.

V letošnjem letu se obeta pričetek vrste večjih infrastrukturnih investicij.  Obvoznica Lipce, katere investitor je Občina Jesenice,  je že v gradnji. Obljubljeno je, da bo država  pričela z gradnjo krožišča na Hrušici in povezovalnega mostu proti deponiji Mala Mežakla. Pomembna investicija bo tudi povezovalni pločnik od Splošne bolnišnice Jesenice proti Hrušici. Obeta se tudi zelo pomembna sanacija državne ceste med potokom Jesenica in Zdravstvenim domom Jesenice, pri tej investiciji je občina  nosilec infrastrukturne ureditve pločnika in javne razsvetljave. Večina teh investicij naj bi bila zaključena še letos, nekatere pa tudi v prihodnjem letu.

Tokratni prvi letošnji županov kotiček pričenjam z novoletnim voščilom vsem našim občanom, ki jim v letu 2017 želim veliko sreče, zdravja in uspehov.

Z voščila pa prehajam na manj prijetno zadevo, in sicer na požar, ki je 29. decembra prizadel podjetje ASP na Slovenskem Javorniku. Tu moramo pohvaliti vse gasilce, poklicno enoto in prostovoljne gasilce, ki so sodelovali pri gašenju požara, saj so s svojim ukrepanjem preprečili najhujše. Vsem gasilcem in ostalim posredovalcem se ob tem še enkrat zahvaljujem za opravljeno delo.

Dec  2016 20

Vse občane in občanke občine Jesenice vljudno vabim na dogodke in prireditve, ki se bodo odvijali na Jesenicah v predprazničnih dneh.

Ob tej priložnosti pa želim vsem zdravo, srečno in uspešno novo leto, ki prihaja.

Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger

Tokrat začnimo z investicijami in gospodarstvom. V minulem tednu je bilo v Kolpernu na Stari Savi prednovoletno srečanje, na katerem smo poudarili nekaj dosežkov iz leta 2016 in nekaj načrtov za prihodnost. Izpostavili smo zaključek projekta dograditve Centralne čistilne naprave na Jesenicah in zaključek projekta Gorki, in nenazadnje pričetek del na Obvoznici Lipce, ki bo povezala poslovno cono v Črni vasi z magistralno cesto in avtocesto. Hkrati bo razbremenila vas Lipce in Blejsko Dobravo in odprla nove možnosti podjetjem, ki delujejo na tej lokaciji.

Tokratni županov kotiček začenjam s trenutno eno najpomembnejših zasebnih investicij, to je ureditev prostorov v dvorani nekdanje Lužilnice na Stari Savi s čimer se nadaljuje urejanje tega območja. Halo je kupilo podjetje Kov, gre za znaten finančni zalogaj, podjetje ima vizijo, poznani so po kakovosti, z novo pridobitvijo pa se obetajo tudi nova delovna mesta in priložnost za izobraževanje bodočih kovinarjev. Lastnik in direktor podjetja poudarja, da so največje bogastvo zaposleni, zato znatna sredstva namenja tudi izobraževanju z učnim centrom. Veseli nas, da kovinarstvo ostaja pomembna gospodarska panoga na Jesenicah, podjetju Kov pa ob tem želimo uspešno delo tudi naprej.