Župan občine Jesenice

Tokrat začenjam z dobrimi novicami za krajane Hrušice. Na državnem razpisu je bil namreč izbran izvajalec del za izgradnjo novega krožišča pod Hrušico, ki bo močno izboljšal varnost na tem delu regionalne ceste. Dela se bodo po informacijah s strani države začela v mesecu avgustu.

Direkcija za infrastrukturo je objavila tudi že dolgo pričakovan razpis za izgradnjo pločnika od Splošne bolnišnice Jesenice pod Kopavnikom proti Hrušici. Razpis za obnovo regionalne ceste od Splošne bolnišnice Jesenice do slaščičarne Metuljček je bil objavljen v mesecu maju, ni pa še zaključen, zato točen rok pričetka obnove še ni znan.

V začetku junija je občina Jesenice organizirala delavnico o managementu mestnih središč. Potrošniške navade so se temeljito spremenile, nakupovalni centri so povzročili zaprtje manjših prodajaln, tako je v centru Jesenic prišlo do velikih težav. Iskali smo primere dobre prakse in našli sogovornika v Mestni občini Koper, na pobudo katere so trgovci, gostinci in drugi mali podjetniki ustanovili Zavod Otok. Predstavitev je dala pogled z izkušnjami kolegov iz Kopra in usmeritve za prihodnost, kjer bo pomembna tudi celostna prometna strategija, ki je že v pripravi in ponuja možnosti, da bi dele Jesenic zaprli za promet in namenili različnim dejavnostim v osrednjih delih mesta.

V krajevni skupnosti Blejska Dobrava se letos izvaja več investicij. V zaključni fazi je  ureditev obvoznice Lipce od križišča za avtocesto proti Črni vasi. Potrebno je pohvaliti tudi Direkcijo za infrastrukturo, ki je poskrbela za prenovo ceste od križišča za Blejsko Dobravo pa do Poljan. Ta del je bil deležen obsežne prenove, v teku pa so še zaključni posegi, ureditev meteornih voda in vgradnja robnikov.

Konec aprila je večja količina padavin  širšemu območju Jesenic povzročila nemalo nevšečnosti. Najhujše težave je obilna količina dežja povzročila v samem središču Jesenic, kjer so nanosi materiala s pobočja Merce nasuli in zaprli podvoz Podmežakla, zalilo pa je tudi nekaj okoliških poslovnih prostorov, konkretno pod hotelom Korotan in restavracijo Ejga. Težave so povzročali tudi nekateri hudourniki, kjer pa se kaže dobro opravljeno delo v preteklosti, saj so struge le teh zgledno urejene. Ob tem  je potrebno pohvaliti odziv in posredovanje gasilcev, ki so znova izjemno strokovno posredovali in preprečili še večjo škodo. Redno usposabljanje in opremljanje gasilskih enot se ob takih primerih še bolj pokaže kot izredno pomembno. Škodo zaradi poplav so si pristojne službe ogledale na terenu, predlagale bodo tudi potrebne ukrepe za sanacijo, a se je potrebno zavedati, da so za vzdrževanje in posege na zasebnih zemljiščih odgovorni lastniki sami.

Naj za uvod tokrat najprej voščim ob minulih praznikih, Dnevu upora proti okupatorju in Prazniku dela 1. maju, ki je v teh časih še kako aktualen, ker nas opozarja, da se je za delavske pravice potrebno vedno znova boriti.

Občino Jesenice so konec aprila obiskali predstavniki ruskega veleposlaništva. Namen obiska je bila okrepitev gospodarskega sodelovanja, pa tudi zahvala s strani ruskih predstavnikov za našo skrb za spomin na padle ruske vojake iz prve svetovne vojne, ki so pokopani na našem območju. Ponosen sem, da so tudi meni osebno izročili priznanje rusko slovenskega prijateljstva, ki so ga pričeli podeljevati lani ob stoletnici tragedije na Vršiču, ko je Slovenijo tudi obiskal ruski predsednik Putin, ta nagrada pa pomeni nadgradnjo dobrega sodelovanja tudi v prihodnosti.

Tokrat županov kotiček pričenjam z napredkom investicije v Obvoznico Lipce. Aktivnosti na tej lokaciji potekajo po načrtih, investicija bo dokončana v predvidenih rokih in predana namenu v sredini letošnjega leta. Gre za izjemno pomembno investicijo, tako za lokalno skupnost, kot tudi gospodarstvo na tem območju. Vzporedno tečejo tudi aktivnosti za pripravo dokumentov, ki bodo omogočali izvedbo kanalizacije skozi naselje Lipce. Na Občini Jesenice ocenjujemo, da gre za pomembne investicije za krajevno skupnost, ki bodo pozitivno vplivale na kvaliteto življenja, v prihodnosti pa prinesle tudi nova delovna mesta in gospodarski razvoj na tem območju.

V začetku meseca smo se sestali s podjetjem Acroni kjer smo iskali rešitev za prometno ureditev na Koroški Beli. Iskali smo rešitev za razbremenitev dela ceste skozi Trebež, vzporedno pa tudi za prehod s parkirišča pri železniški postaji Slovenski Javornik proti Domu Julke in Albina Pibernika, kjer je potrebno prečkati magistralno cesto. Na tem odseku magistralne ceste bomo iskali skupne rešitve za ureditev prometa z Direkcijo za infrastrukturo.

Pričakujemo aktivnosti pri izvedbi projektov obnove dela regionalne ceste na Plavžu in krožišča Hrušici. Govorimo o ureditvi enega najbolj dotrajanih delov jeseniških cest, med Splošno bolnišnico Jesenice in Zdravstvenim domom, krožišču na Hrušici, ter ureditvijo povezovalnega pločnika pod Kopavnikom. Časovno podrobneje začetka del še ne moremo opredeliti, ker vse aktivnosti vodi pristojna Direkcija, zagotovo pa se bodo dela pričela v letošnjem letu, dokončana pa bodo predvidoma v začetku prihodnjega leta.

Občina Jesenice je tudi letos pokazala, da se želi približati občanom, tako smo se odločili sodelovati v okviru akcije Skupnosti občin Slovenije in smo pripravili Dan odprtih vrat. Namen Dneva odprtih vrat je predstaviti delo in pristojnosti župana in občinske uprave. To je bilo 15. februarja, ob tem pa lahko rečemo, da smo bili z obiskom zadovoljni.

Tokrat začenjam županov kotiček z dobrimi novicami, saj se na Jesenicah obeta vrsta velikih investicij.

Občina Jesenice je uspešno kandidirala za pridobitev več kot 200 tisoč evrov nepovratnih sredstev na čezmejnem projektu Interreg za obdobje do 2020. Gre za čezmejni projekt med Avstrijo in Slovenijo z uradnim poimenovanjem projekta: »Alpe Adria Park«, v katerem s projektom gorskega kolesarjenja in vzpostavitve učnega centra za gorsko kolesarjenje, sodeluje tudi občina Jesenice. Prednost tega učnega centra bo zlasti v tem, da bo omogočeno učenje in vadba gorskega kolesarjenja gibalno oviranim osebam, ki sicer ne morejo doživeti takšnih izkušenj v naravnem okolju. V sklopu projekta se bo celovito prenovil Kurirski dom pri Pristavi v Javorniškem Rovtu, za potrebe učnega centra. V sklopu projekta, ki ga ocenjujemo kot enega boljših projektov s področja turizma, bo urejena in označena gorska kolesarska pot, ki bo povezovala Jesenice, Žirovnico in Kranjsko Goro. Projekt bo zaključen v letu 2020.

V letošnjem letu se obeta pričetek vrste večjih infrastrukturnih investicij.  Obvoznica Lipce, katere investitor je Občina Jesenice,  je že v gradnji. Obljubljeno je, da bo država  pričela z gradnjo krožišča na Hrušici in povezovalnega mostu proti deponiji Mala Mežakla. Pomembna investicija bo tudi povezovalni pločnik od Splošne bolnišnice Jesenice proti Hrušici. Obeta se tudi zelo pomembna sanacija državne ceste med potokom Jesenica in Zdravstvenim domom Jesenice, pri tej investiciji je občina  nosilec infrastrukturne ureditve pločnika in javne razsvetljave. Večina teh investicij naj bi bila zaključena še letos, nekatere pa tudi v prihodnjem letu.