Župan občine Jesenice

V minulih dneh je bil sklican sestanek v zvezi s sotesko Vintgar, ki so se ga, poleg predstavnikov Občine Jesenice, udeležili tudi predstavniki občin Bled in Gorje, TNP, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in drugi. Soteska Vintgar namreč meji na vse tri občine – Gorje, Bled in Jesenice, zato je prav, da se o problematiki in tudi razvoju soteske pogovarjamo vsi skupaj. Na sestanku je bilo govora o težavah, ki jih letna sezona prinese ob obisku soteske Vintgar, hkrati pa so bili predstavljeni problemi zaradi povečanega prometa, neurejenosti  sanitarij in nabiranja komunalnih odpadkov, problematika vode in predvsem samega urejanja v območju in v vplivnem območju soteske Vintgar. Sestanek je bil uspešen, v nadaljevanju pa bo potrebnih še kar nekaj sestankov in dogovorov, ki bodo v končni fazi privedli do cilja, varnejšega, enostavnejšega in lepšega dostopa do same soteske.

Ta teden kotiček začenjam s turizmom. Obisk turistov na Zgornjem Gorenjskem je bil lani rekorden, tudi letos so obeti kar dobri, vse to pa pomeni, da se morajo občine na tem območju tem turističnim tokovom prilagoditi v najboljši možni meri. V fazi spremembe je tudi zakonodaja, pripravlja se namreč sprememba zakona o spodbujanju turizma, pripombe na te spremembe pa so podale tudi občine Zgornje Gorenjske.  Vzporedno potekajo tudi priprave na povečan obisk turistov, kar pomeni tako priprava infrastrukture kot ostalih pomembnih stvari, ki bodo vplivale na obisk turistov. Občina Jesenice pri tem vidi priložnost predvsem s svojo Planino pod Golico, Pristavo in območjem Stare Save, ne nazadnje pa tudi s samo sotesko Vintgar.

Na Jesenicah smo se od leta 2017 poslovili z zanimivimi prednovoletnimi prireditvami. Med njimi je bil tradicionalni prednovoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice–Kranjska Gora v Kinu Železar, ki je tokrat v svojo sredino povabil tudi izjemno violinistko Majo Horvat, mlado domačinko s Koroške Bele in študentko londonske akademije Royal College of Music, ter vokalista Mitjo Šinkovca, ki ga mnogi poznajo kot nastopajočega v eni izmed televizijskih oddaj ene od slovenskih komercialnih televizijskih postaj. Zadnje tri dni starega leta pa so bili v sklopu prednovoletnih prireditev organizirani tudi pohod jeseniških športnikov z baklami, program za otroke s prihodom dedka Mraza, koncerti glasbenih skupin Gajst'n bend in Šexpir band, ne nazadnje pa tudi samo silvestrovanje, kjer so zbrane zabavali Alex Volasko ter Glasbena mineštra.

Konec decembra je običajno namenjen enim izmed prijetnejših županskih dolžnosti oziroma nalog, in sicer različnim prednovoletnim sprejemom, na katerih se spomnimo izvedenih nalog v preteklem letu ter se podružimo in zahvalimo različnim deležnikom, ki soustvarjajo našo občino, bodisi v javnem bodisi v zasebnem sektorju. Tako smo na ravni Občine decembra priredili tradicionalni »županov« sprejem v Kolpernu, namenjen direktorjem večjih in pomembnejših jeseniških gospodarskih družb, zavodov, ravnateljem šol, predstavnikom verskih skupnosti itd., na ravni krajevnih skupnosti pa so pripravili tradicionalne sprejeme za starejše občane, ki so tako lahko preživeli nekaj prijetnih trenutkov ob družabnem programu, ki je namenjen le njim. Nobeno leto ne pozabimo niti na tiste Jeseničane, ki bodo praznike preživeli v domu upokojencev. Tako smo se tudi letos odpravili v Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Dom starejših Viharnik v Kranjski Gori in Dom dr. Janka Benedika v Radovljici, kjer smo z varovanci domov preživeli nekaj prijetnih uric druženja in obujanja spominov.

Minulo soboto, 9. 12., sem v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice udeležil slavnostne podelitve srebrnih znakov in naziva častni občan Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Zbrane sta nagovorili predsednica društva Alenka Bijol in predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Monika Ažman. Častna članica je postala višja medicinska sestra Jana Zupan, ki je bila do upokojitve zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Srebrni znak, poleg naziva častni član najvišje priznanje društva, so prejeli doc. dr. Saša Kadivec ter Breda Papler iz Klinike Golnik, Darko Loncnar iz Psihiatrične bolnišnice Begunje in Mateja Bahun iz Splošne bolnišnice Jesenice. Vsem nagrajencem iskreno čestitam, hkrati pa je treba pohvaliti tudi člane društva in vse ostale zdravstvene delavce, ki se vsakodnevno trudijo za dobrobit pacientov.

V četrtek, 30. novembra, sem se udeležil otvoritve prve javne polnilnice za tovorna vozila na utekočinjen zemeljski plin (LNG) v Sloveniji. Polnilnica je locirana v Ljubljani, na Podutiški cesti 99. Uvedba LNG kot pogonskega goriva v tovornem prometu predstavlja odločen korak k zmanjšanju ogličnega odtisa in emisij iz prometa. Polnilnica v Ljubljani je rezultat realizacije evropskega projekta uvajanja goriva LNG v  promet na območju Slovenije  in je ena od šestih polnilnic na Mediteranskem koridorju, in sicer med Barcelono in Ljubljano. LNG polnilnica je slovensko-španski partnerski projekt družb Enos d.d. iz Jesenic, Energetike Ljubljana in Ham Criogenica iz Španije in je sofinanciran s strani EU.

V ponedeljek so se zaključili že 30. Čufarjevi dnevi. Gre za večdnevni festival ljubiteljskih gledališč, ki vsakič postreže z vrhunskimi gledališkimi predstavami in kvalitetno igro. Vesel in ponosen sem, da se vsako leto znova izkaže, da je festival organiziran na izredno visokem nivoju in med kulturnimi dogodki, povezanimi z gledališčem, uživa visok ugled. Organizatorji festivala, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in v ta namen imenovan odbor za organizacijo Čufarjevih dni, si za uspešno organizacijo festivala zaslužijo en izredno velik poklon in čestitke, saj organizacijo festivala – čeprav se to zdi že nemogoče – dvignejo še na višjo raven.

Na območju KS Plavž se je zaključila izvedba priključka PGD Jesenice in Kosove graščine na kanalizacijsko omrežje, v kratkem pa se bo v tej krajevni skupnosti začela še izvedba otroškega igrišča Pika med Cesto Cirila Tavčarja in Cesto revolucije. Osnovni elementi igrišča so že v pripravi, z izvajalcem pa smo se uskladili tudi glede varnostnih zahtev, ki jih mora izpolnjevati igrišče. V času gradnje bo občasno prihajalo do motenj parkiranja na posameznih parkiriščih in dostopa do posameznih stanovanjskih stavb, občasno pa bo na gradbiščih povečan hrup. V ta namen se prebivalcem okoliških stavb že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Pretekli teden se je dokončno zaključila prodaja smučišča Španov vrh njegovemu kupcu, podjetju Športni center Španov vrh, ki je Občini Jesenice nakazalo še preostalo kupnino in tako v celoti poravnalo obveznosti z naslova nakupa. Naslednji korak je primopredaja premoženja, o točnem terminu le-te pa se bomo s kupcem še dogovorili. Občina Jesenice se je za prodajo smučišča odločila, ker v ključnih strateških dokumentih, pri sprejetju katerih je poleg strokovnih sodelavcev in članov Občinskega sveta sodelovala tudi ostala zainteresirana javnost, nadaljnja vlaganja v žičnico niso bila opredeljena, obenem pa se je pojavil zasebni interes za nakup žičnice, ki mu je Občina Jesenice prisluhnila in žičnico prodala. Zainteresirani investitorji so izrazili željo in pripravljenost na zagon žičnice in njeno nadaljnje obratovanje ter razvoj dodatnih programov na območju Planine pod Golico, pri tem pa jim želimo vso srečo ter čim bolj uspešno poslovanje.

Mesec oktober je mesec požarne varnosti. Občina Jesenice ima to prednost, da ima svojo poklicno gasilsko enoto, to je Gasilsko reševalna služba Jesenice, ki sodeluje tako z Občino kot s prostovoljnimi gasilskimi društvi iz celotnega območja občine, hkrati pa na pomoč priskočijo tudi v sosednjih občinah. V sklopu meseca požarne varnosti je bilo načrtovanih in izvedenih kar nekaj operativnih vaj, med drugim mednarodna vaja v predoru Karavanke ter občinski vaji na deponiji Mala Mežakla in na Gimnaziji Jesenice, sledila pa bo tudi vaja v podjetju Acroni. Rečem lahko, da smo na jeseniške gasilce, tako poklicne kot prostovoljne, lahko zelo ponosni, saj je njihov odziv izreden in hiter, pomoč pa velikokrat presega njihove delovne obveznosti.