Župan občine Jesenice

Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da so izbrali novega najemnika Doma Pristava. Objavljen je bil namreč nov razpis za oddajo teh prostorov v najem. Prijavljenih je bilo šest interesentov. Komisija je po pregledu vlog tri izločila, med preostalimi tremi pa je bil potem izbran nov najemnik. Kot je povedal župan, so pri izbiri upoštevali predvsem program aktivnosti, ki ga je pripravil novi najemnik. Ker sklep o izbiri še ni pravnomočen, pa bodo ime najemnika javno objavili v nekaj dneh.

Pred časom je bil objavljen tudi javni razpis za novo vodjo oddelka za gospodarstvo. Komisija je med vsemi prispelimi prijavami izbrala štiri kandidate, ki so vsi imeli dobro vizijo in izkušnje pri delu. Odločitev o končni izbiri je bila zelo težka, vendar pa je bila potem izbrana nova vodja, to je Vera Djurič Drozdek.

Začeli so tudi drugo fazo obnove Tavčarjeve ulice, na Prešernovi ulici pa nadaljujejo gradnjo pločnika. Pripravljajo tudi razpisa za zamenjavo oken v Osnovni šoli Prežihovega Voranca za obnovo Hermanovega mostu. Na ministrstvu za šolstvo je bil sklican sestanek glede obnove stavbe Srednje šole Jesenice.

Župan pa je tudi povedal, da se je podjetje Plastkom, ki ima na Jesenicah predelovalnico sveč, znašlo v težavah. Inšpekcija je zaprla podjetje, ker niso imeli vseh potrebnih dokumentov za obratovanje. Podjetje naj bi bilo tudi v hudih finančnih težavah. Iščejo različne rešitve, da bi devetsto ton sveč, kolikor naj bi jih bilo ta čas nakopičenih na dvorišču podjetja na Spodnjem Plavžu, vendarle predelali.

Ena najbolj vročih in medijsko izpostavljenih tem na Jesenicah v zadnjih tednih je zagotovo problematika športne hale Podmežakla. Župan Tomaž Tom Mencinger je občinskim svetnikom na zadnji seji obširno predstavil celoten potek dogodkov. Predvsem je opozoril, da so celotno zgodbo "zakuhali" določeni akterji, zaradi katerih je inšpektorica v samo enem dnevu izdala odločbo o zaprtju hale. Kdo so bili ti akterji, bo župan, kot je dejal, že v kratkem tudi javno povedal. Na Občini Jesenice so takoj po zaprtju dvorane vložili vse napore, da bi pridobili dokumente iz arhivov, ki bi dokazali, da je dvorana - to postopno gradijo že vse od leta 1934 - v resnici že imela uporabno dovoljenje.

"V arhivu smo tudi zares našli uporabno dovoljenje iz leta 1966 za igralne površine in tribune. V letih 2003 in 2005 pa je bilo izdano uporabno dovoljenje za lokal in fitnes v hali, zato smo brskali še naprej in našli gradbeno dovoljenje že iz leta 1997, ki je bilo osnova za izdajo prej omenjenih uporabnih dovoljenj. Na osnovi teh dokumentov je Občina Jesenice na Upravno enoto Jesenice že vložila vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za stari del dvorane, ki ga pričakujejo v kratkem,"
  je povedal Mencinger.

Glede nove vzhodne tribune pa je župan povedal, da so bila odpravljena določena neskladja po gradbenem dovoljenju (prestavitev čistilne naprave, novo zgrajenega opornega zidu pri nogometnem igrišču in ureditve stopnišča) in aktivnosti bodo nadaljevali za čimprejšnjo dosego cilja, ki je - pridobitev uporabnega dovoljenja.

Na februarski seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger občinske svetnike seznanil z nekaterimi aktualnimi informacijami. Povedal je, da je Pošta Slovenije na območju med Enosorn in Lidlom konec februarja začela graditi stavbo nove glavne pošte. Lepo napreduje tudi gradnja upravnega centra, za poslovne prostore v stavbi se zanimata tudi dve banki.

Objavljen je bil razpis za novega najemnika Doma Pristava in Kurirskega dorna, imenovali so že komisijo, ki bo predlagala odločitev o najemniku. Prav tako bo v kratkem objavljen razpis za koncesionarja za novo mestno tržnico, ki jo gradijo na Stari Savi. Župan je povedal, da je kar nekaj zanimanja za opravljanje te dejavnosti, zato so na Občini Jesenice prepričani, da bo tržnica lepo zaživela. Načrtujejo, da jo bodo odprli že konec letošnjega leta.

Župan je povedal, da bodo podrobne meritve o onesnaženosti zemlje v okolici jeseniških vrtcev pripravili za marčevsko sejo občinskega sveta. Prav tako bodo pozvali Acroni, da marca na seji občinskega sveta predstavi projekt predelave bele žlindre, za katerega so že lani poleti podpisali pogodbo z ameriško korporacijo Harsco.
  župan Tomaž Tom Mencinger

V Planini pod Golico poteka obnova večnamenskega objekta, v katerem bodo uredili prostore za gasilce, krajevno skupnost, društva in informacijsko točko. Ker je velik problem Planine pod Golico slaba cesta, bodo na Občni Jesenice letos začeli pripravljati dokumentacijo za ureditev ceste, saj se zavedajo, da je urejen dostop predpogoj za bodoči turistični razvoj kraja.


Župan je tudi povedal, da je prišlo do zamenjave na mestu poveljnika občinskega štaba civilne zaščite; dolgoletnega predanega poveljnika Baneta Petroviča je nasledil Igor Arh z Blejske Dobrave.

Na razpis za novega vodjo oddelka za gospodarstvo na Občini Jesenice je prispelo kar 21 prijav, od tega je bilo deset vlog popolnih. Razpisna komisija je v preteklih dneh opravila razgovore s kandidati, z najustreznejšimi bo opravil razgovor še župan. "Pričakujem, da bo iz-brani kandidat nadaljeval zastavljeno delo prejšnje vodje oddelka, saj veliko projektov že poteka, veliko pa jih je pripravljenih in čakajo na realizacijo", je povedal Župan Tomaž Tom Mencinger.

Novega direktorja pa imajo od začetka meseca v javnem komunalnem podjetju Jeko-In, po Mencingerjevih besedah ima Ivan Hočevar veliko izkušenj in pozna področje dela, čakajo ga nekatere zahtevne naloge, pri delu pa ima novi direktor vso podporo obeh županov, Jesenic in Žirovnice, ki sta solastnici javnega komunalnega podjetja.

Župan Mencinger je pred dnevi imel sestanek z vodstvom Zdravstvenega doma Jesenice, na katerem so govorili o ureditvi stavbe zdravstvenega doma po preselitvi upravne enote in davčne uprave v nov Upravni center Jesenice. "Selitev naj bi opravili v začetku leta 2012, proste površine v stavbi zdravstvenega doma pa naj bi namenili zdravstveni dejavnosti, iz kleti naj bi preselili fizioterapijo, v stavbi pa naj bi prostor dobili tudi zobozdravniki koncesionarji", je povedal župan. Tako naj bi bila celotna stavba namenjena za potrebe zdravstva.

Marca bo Občina Jesenice objavila tudi razpis za izbiro koncesionarja za novo tržnico na Stari Savi, 1. aprila bodo začeli obnavljati drugi del Ceste Cirila Tavčarja na Plavžu, prav tako naj bi Pošta Slovenija zgodaj spomladi na prostoru med stavbo Enosa in Lidlom začela graditi novo glavno pošto.

Članice in člane občinskega sveta občine Jesenice je Župan Tomaž Tom Mencinger na januarski seji seznanil z nekaterimi aktualnimi informacijami. Med drugim je povedal, da je v Splošni bolnišnici Jesenice minister za zdravje Dorijan Marušič predal v uporabo aparaturo za magnetno resonanco; celotna investicija je vredna okoli dva milijona evrov sama naprava, ki je edina na Gorenjskem, pa kar 1,6 milijona evrov.

Podpisana je bila pogodba za začetek druge faze obnove Tavčarjeve ulice, ki naj bi se začela 1.aprila in naj bi bila zaključena v začetku meseca junija. Ministrstvo za javno upravo pa je po treh letih končno pripravilo predloge za vlado glede prihodnje ureditve mejnega platoja Karavanke.

Župan je odgovoril tudi na nekaj vprašanj občinskih svetnikov. Med drugim je odgovoril na vprašanje, zakaj Občina Jesenice ni za zaposlene v Splošni bolnišnici Jesenice, ki zagotavljajo vrhunsko zdravstveno oskrbo, zahtevala posebnega, brezplačnega parkirnega prostora. Župan je povedal, da je bila odločitev za garažno hišo in za prenos upravljanja na koncesionarja sprejeta v Splošni bolnišnici Jesenice. Ko so začeli graditi garažno hišo, so zaradi pritiskov sindikata sklenili dogovor, da lastnik garažne hiše da za zaposlene dvesto parkirnih kart po zelo ugodni ceni, ki je bila primerljiva s ceno mesečne karte za mestni potniški promet.

V zvezi s problematiko onesnaženih otroških igrišč ob jeseniških vrtcih pa je župan povedal, da je bil na Občini Jesenice sklican sestanek s predstavniki Biotehnične fakultete, na katerem je bil prisoten tudi zdravstveni inšpektor, zato bodo v zvezi s to problematiko pripravili obširnejši odgovor. Članek o tem bo objavljen v prihodnji številki Jeseniških novic.

V torek je Jesenice obiskala komisija Košarkarske zveze Slovenije, ki si ogleduje lokacije, ki so v igri za gostiteljstvo predtekmovalnih skupin evropskega prvenstva v košarki leta 2013. Na Jesenicah si po besedah župana Tomaža Toma Mencingerja močno prizadevajo, da bi dobili izvedbo predtekmovanj, saj bi to pomenilo veliko priložnost za ta del Gorenjske tako v športnem kot turističnem smislu. Osrednji prostor dogodka bi bila prenovljena hala PodmežaIa, pomožne dvorane pa bi zagotovili v Kranjski Gori, Žirovnici in Radovljici. Po županovih besedah že sama lokacija Jesenic in Kranjske Gore pomeni veliko prednost, zlasti zaradi bližine meje z Avstrijo in Italijo. Jesenice so dostopne tako po avtocesti kot po železnici ...

Košarkarska zveza Slovenije in ministrstvo za šolstvo in šport naj bi dokončno odločitev o tem, v katerih štirih krajih bodo potekala predtekmovanja, sprejeli sredi marca.

"Če dobimo zeleno luč, bomo takoj profesionalno pristopili k organizaciji dogodka"
  je poudaril župan
Po načrtih naj bi v dvorani Podmežakla še letos obnovili stare garderobe in sanitarije, prihodnje leto streho, v letu 2013 pa še tribune, na katerih bodo zagotovili potrebnih 5500 sedežev. Po Mencingerjevih besedah bi s tem ta del Gorenjske pridobil večnamensko dvorano, ki bi bila primerna za organizacijo ne le športnih, ampak tudi kulturnih, zabavnih in drugih prireditev.

Na Občini Jesenice še vedno čakajo na uporabno dovoljenje za novo tribuno v hali Podmežakla. Župan je povedal, da so spremembo gradbenega dovoljenja že vložili na upravno enoto, na tej osnovi pa potem pričakujejo uporabno dovoljenje. Sicer pa je dodal, da se pozitivni učinki prenove dvorane že kažejo tudi pri manjši porabi energije.

Na decembrski seji občinskega sveta je župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger povedal, da bodo predvidoma marca objavili poziv za podelitev koncesije za upravljanje tržnice na Stari Savi, kjer trenutno potekajo gradbena dela. Prav tako marca naj bi na občinskem svetu obravnavali občinski prostorski načrt, ki je eden pomembnejših občinskih dokumentov, saj določa dolgoročno rabo prostora. Dokument so pripravljali kar tri leta, nameravali pa so ga obravnavati že na decembrski seji, vendar so to točko morali umakniti z dnevnega reda seje, ker z Agencije RS za okolje niso dobili odgovora glede dokumenta. Župan je izrazil nezadovoljstvo z ravnanjem državne agencije in izrazil upanje, da bodo ustrezen odgovor vendarle dobili še ta mesec, tako da bodo obravnavo občinskega prostorskega načrta lahko uvrstili na dnevni red marčevske seje občinskega sveta.

Župan je spregovoril tudi o ravnanju z odpadki. Še ta mesec naj bi bil sklican skupen sestanek CERO, na ministrstvu za okolje pa naj bi do 15. januarja pripravili tudi novelacijo operativnega programa in predlog sklepa, in naj bi ga na vladi obravnavali sredi marca. V operativnem programu bodo določeni regijski centri za ravnanje z odpadki in po pričakovanjih bo med njimi tudi odlagališče Mala Mežakla.

Jan  2011 01
Spoštovani, občanke in občani, svetnice in svetniki, uporabnice in uporabniki, dobrodošli na novi spletni strani Občine Jesenice.

Po desetih letih smo uspeli pripraviti novo spletno stran, za katero upamo, da je prijaznejša in enostavnejša za vašo uporabo. Naša skupna vizija je, da smo prijazni do občank in občanov.

V zadnjem letu smo vložili veliko naporov, svojega znanja in vedenja za pripravo vsebinske in grafično zanimivejše nove spletne strani. Na svetovnem spletu smo omogočili spremljanje našega dela in poslovanja z nami. Na tem mestu ne želim navajati vseh tehničnih novosti, omeniti pa velja, da smo vam omogočili vključitev komentarjev, ocenjevanj, kritik in pobud, ki bodo dobrodošli pri našem nadaljnjem delu in skupnem sodelovanju.

Srečno.

Tomaž Tom Mencinger
župan občine Jesenice

"Decembra vsi delamo nekakšne obračune, zaključke leta, ki se izteka, obenem pa te snujemo načrte za prihodnje leto. To je tudi čas srečanj, sprejemov, prednovoletnih prireditev in zabav,"
  pravi župan Tomaž Tom Mencinger.

"Decembra vsi delamo nekakšne obračune, zaključke leta, ki se izteka, obenem pa te snujemo načrte za prihodnje leto. To je tudi čas srečanj, sprejemov, prednovoletnih prireditev in zabav,"

pravi župan Tomaž Tom Mencinger.

 

Na Jesenicah je tudi letos v tem predprazničnem času organiziranih veliko prireditev za vse generacije, od najmlajših prek srednje generacije do najstarejših. Različni dogodki se vrstijo še vse od 17. decembra naprej. "Osrednje prizorišče je tudi letos, tako kot že nekaj let, Trg Toneta Čufarja, letošnja novost pa je ogrevan šotor, ki sprejme tisoč ljudi, na silvestrovo pa bodo stranice odprli, tako da bo na prizorišču prostora še za več ljudi," je povedal župan. Organizator prazničnega dogajanja, imenovanega Veseli december 2010, ie tudi letos Teater bar, ki se je po županovih besedah že doslej izkazal kot dober in zaupanja vreden organizator. Soorganizator decembrskih prireditev na Čufarjevem trgu pa je Občina Jesenice.

V kopici prednovoletnih dogodkov je župan posebej omenil enega: 27. decembra v Kolpernu pripravlja tradicionalni prednovoletni sprejem za gospodarstvenike, kulturnike, politike in druge, ki soustvarjajo razvoj Jesenic. Prejšnja leta je sprejem potekal v Kosovi graščini, kjer pa so vsako leto ugotavljali, da je prostor kar premajhen za vse, ki pridejo na sprejem. Tako so lani prvič sprejem organizirali v banketin dvorani Kolpena, tam pa bo potekal tudi letos.

Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger bo - tako kot vsako leto - tudi letos novoletne praznike preživel na Jesenicah, v krogu družine in najožjih prijateljev. Na silvestrovo bo tik pred polnočjo nagovoril občane, ki bodo silvestrovali na Čufarjevem trgu, in jim zaželel vse dobro v letu 2011.