Župan občine Jesenice

Končuje se druga faza obnove Tavčarjeve ceste, v slopu katere so obnovili 370 metrov ceste, uredili parkirišča, pločnike, kanalizacijo, vodovod in hidrantno omrežje, prestavili električne vode.

Kot je povedal župan Tomaž Tom Mencinger, morajo urediti le še javno razsvetljavo, namestili bodo varčnejše svetilke LED, ki so novost v javni razsvetljavi na Jesenicah. Poteka tudi obnova Hermanovega mostu, dokončuje se obnova komunalne infrastrukture na Sončni poti na Koroški Beli ter obnavlja cesta proti Javorniškemu Rovtu na delu, kjer je lani ob deževju prišlo do udora. Prek poletja bodo zamenjali tudi okna na Osnovni šoli Prežihovegaga Voranca ter zamenjali streho in ostrešje na Osnovni šoli Koroška Bela. Po županovih besedah po načrtu poteka tudi ureditev trga na Stari Savi med Kolpernom in Kasarno, prav tako tudi gradnja nove mestne tržnice, kjer je na vrsti javni razpis za dobavo opreme. V krajevni skupnosti Hrušica so prostori za KS in društva urejeni, čakajo še uporabno dovoljenje.Na Pristavi poteka urejanje novega otroškega igrišča, ki bi ga po prvotnih načrtih morali odpreti te sredi junija, a se je zaradi usklajevanj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine nameščanje igral zavleklo. Po sedanjih načrtih naj bi igrišče predali namenu konec avgusta.

 

Župan je povedal, da se je pojavil interesent za nakup hotela Belcijan v Planini pod Golico, in izrazil upanje, da bo dolgo časa zaprti objekt vendarle dobil novo podobo in vsebino.

 

Med aktualnimi informacijami je župan navedel tudi skorajšnji začetek urejanja nekdanje Pikove dame, kjer bo zasebnica uredila novo lekarno. Po županovih besedah so zadeve na sodišču zdaj dokončno urejene in ovir za začetek investicije ni več. Župan je v zvezi s tem znova izrazil nezadovoljstvo s potezami nekaterih sosedov, zaradi katerih se je začetek gradnje zavlekel za dve leti.

Župan Tomaž Tom Men­cinger je povedal, da je Ob­čina Jesenice v letošnji pro­račun vključila tudi obnovo več kot šestdeset let starega Hermanovega mostu. Nosil­nost mostu je bila že pred leti zaradi močnih poškodb znižana s trideset na sedem ton. Na javnem razpisu je bil za izvajalca del izbran najugodnejši ponudnik iz­med petih prijavljenih, Map-trade, d. o. o., iz Slovenske Bistrice. Investicij­ska vrednost del znaša nekaj manj kot 104 tisoč evrov. Delati so začeli minulo sre­do, končali pa naj bi do 15. septembra letos.

 

Župan Tomaž Tom Mencinger se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri izvedbi Meseca narcis na Jesenicah, saj je bila to dobra promocija športa, kulture in dobrodelnosti na Jesenicah.

 

Ob dnevu državnosti, 25. juniju, čestitamo občankam in občanom občine Jesenice.

  Župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci in Občinski svet občine Jesenice

Župan Tomaž Tom Mencinger se je udeležil sestanka z vodilnimi možmi Košarkarske zveze Slovenije, podjetja EP 2013, d. o. o., in župani občin, organizatorjev prvega dela evropskega prvenstva, ki bo od 4. do 22. septembra 2013 v Sloveniji. Pogovarjali so se o organizaciji dogodka, ki Slovenijo čaka v letu 2013, ter usklajevali operativne ekipe, ki bodo bedele nad izvedbo. Ob tem so se dogovorili o začetku aktivne promocije projekta in za datum podpisa slovesne listine o sodelovanju pri projektu EuroBasket 2013, ki bo potekal v sredo, 24. avgusta 2011, torej na dan, ko bo slovenska moška članska reprezentanca odigrala zadnje pripravljalno srečanje pred EP 2011 (v dvorani Stožice proti Litvancem).

Župani vseh občin so predstavili novosti pri poteku gradnje ali prenove dvoran, za katere so se dogovorili, da bodo zanesljivo dokončane najkasneje med 31. decembrom 2012 in 31. marcem 2013.

M islim, da je prav. da smo se s Košarkarsko zvezo Slovenije sestali tako zgodaj in dogovorili o vseh odprtih zadevah, saj je evropsko prvenstvo ne le za lokalne skupnosti, temveč za celo državo izredno pomemben projekt in velika promocija, ki se bo v bližnji prihodnosti zagotovo vrnila kot pozitivna. K temu še posebej pripo more dejstvo, da so skupine enakomerno razporejene po celi Sloveniji. Priprave na organizacijo prvenstva na Jesenicah potekajo po zastavljenern ritmu, dela v dvorani se nadaljujejo, letos bodo dokončani stopnišče in druge garderobe, prihodnje leto pa streha, medtem ko je vsa infrastruktura v Kranjski Gori. kjer bodo reprezentance nastanjene, že urejena .
  Tomaž Tom Mencinger je o tem povedal

Jesenice pa je obiskala tudi dvočlanska komisija mednarodne košarkarske organizacije FIBA Europe skupaj z delegacijo Košarkarske zveze Slovenije in podjetja EP 2013, d. o. o. Ogledali so si športno infrastrukturo, nastanitvene zmožnosti ter druge podrobnosti, potrebne za organizacijo EuroBasketa 2013, sestali pa so se tudi z županom Tomažem Tomom Mencingerjem.

Župan podpira načrte Acronija, da v sodelovanju z družbo Harsco celovito in trajno reši problem bele žlindre. Posebej pomembno se mu zdi, da bodo v sklopu obdelave sanirali tudi obsežna odlagališča žlindre, ki so na Jesenicah nastajala dolga desetletja.
  župan

Maj je v jeseniški občini tradicionalno mesec narcis in hkrati najpomembnejši turistični mesec, saj je število obiskovalcev občine, zlasti Golice in vasi pod njo, največje. Kot je povedal župan Tomaž Tom Mencinger, so tudi letos k marketinški akciji Mesec narcis na Jesenicah pritegnili šole, vrtce, podjetja, z logotipom narcis so opremljeni avtobusi, izložbe, prireditve...

V majskih dneh je največ obiska tudi na Pristavi nad Javorniškim Rovtom, kjer ima Občina Jesenice v lasti Dom Pristava. Po županovih besedah bo dosedanji najemnik v Domu ostal še do 1. junija, nato pa ga bo prevzel novi najemnik. Občina Jesenice zaključuje tudi urejanje treh jezerc na Pristavi, junija pa naj bi zaživelo tudi povsem novo, veliko otroško igrišče z lesenimi igrali pred Domom Pristava. S tem naj bi Pristava še bolj turistično zaživela in privabila še več obiskovalcev.

Tudi druge investicije v občini potekajo po načrtih, je povedal župan, na Hrušici je to gradnja prostorov za krajevno skupnost, v Planini pod Golico večnamenskega prostora in prostorov za krajevno skupnost, Občina Jesenice se pripravlja na nadaljevanje obnove hale Podmežakla, na Stari Savi so že postavili del novih igral na otroškem igrišču ...

Še letos naj bi povečali tudi otroško igrišče na Slovenskem Javorniku. V kratkem bo Občina Jesenice v sodelovanju s Stanovanjskih skladom Republike Slovenije v neprofitni najem oddala še več novih stanovanj v novih blokih na Prešernovi cesti. Razpis za oddajo je bil že opravljen, na osnovi prijav pa so že pripravili tudi sezname tistih, ki so najbolj upravičeni do neprofitnega stanovanja.

Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da so izbrali novega najemnika Doma Pristava. Objavljen je bil namreč nov razpis za oddajo teh prostorov v najem. Prijavljenih je bilo šest interesentov. Komisija je po pregledu vlog tri izločila, med preostalimi tremi pa je bil potem izbran nov najemnik. Kot je povedal župan, so pri izbiri upoštevali predvsem program aktivnosti, ki ga je pripravil novi najemnik. Ker sklep o izbiri še ni pravnomočen, pa bodo ime najemnika javno objavili v nekaj dneh.

Pred časom je bil objavljen tudi javni razpis za novo vodjo oddelka za gospodarstvo. Komisija je med vsemi prispelimi prijavami izbrala štiri kandidate, ki so vsi imeli dobro vizijo in izkušnje pri delu. Odločitev o končni izbiri je bila zelo težka, vendar pa je bila potem izbrana nova vodja, to je Vera Djurič Drozdek.

Začeli so tudi drugo fazo obnove Tavčarjeve ulice, na Prešernovi ulici pa nadaljujejo gradnjo pločnika. Pripravljajo tudi razpisa za zamenjavo oken v Osnovni šoli Prežihovega Voranca za obnovo Hermanovega mostu. Na ministrstvu za šolstvo je bil sklican sestanek glede obnove stavbe Srednje šole Jesenice.

Župan pa je tudi povedal, da se je podjetje Plastkom, ki ima na Jesenicah predelovalnico sveč, znašlo v težavah. Inšpekcija je zaprla podjetje, ker niso imeli vseh potrebnih dokumentov za obratovanje. Podjetje naj bi bilo tudi v hudih finančnih težavah. Iščejo različne rešitve, da bi devetsto ton sveč, kolikor naj bi jih bilo ta čas nakopičenih na dvorišču podjetja na Spodnjem Plavžu, vendarle predelali.

Ena najbolj vročih in medijsko izpostavljenih tem na Jesenicah v zadnjih tednih je zagotovo problematika športne hale Podmežakla. Župan Tomaž Tom Mencinger je občinskim svetnikom na zadnji seji obširno predstavil celoten potek dogodkov. Predvsem je opozoril, da so celotno zgodbo "zakuhali" določeni akterji, zaradi katerih je inšpektorica v samo enem dnevu izdala odločbo o zaprtju hale. Kdo so bili ti akterji, bo župan, kot je dejal, že v kratkem tudi javno povedal. Na Občini Jesenice so takoj po zaprtju dvorane vložili vse napore, da bi pridobili dokumente iz arhivov, ki bi dokazali, da je dvorana - to postopno gradijo že vse od leta 1934 - v resnici že imela uporabno dovoljenje.

"V arhivu smo tudi zares našli uporabno dovoljenje iz leta 1966 za igralne površine in tribune. V letih 2003 in 2005 pa je bilo izdano uporabno dovoljenje za lokal in fitnes v hali, zato smo brskali še naprej in našli gradbeno dovoljenje že iz leta 1997, ki je bilo osnova za izdajo prej omenjenih uporabnih dovoljenj. Na osnovi teh dokumentov je Občina Jesenice na Upravno enoto Jesenice že vložila vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za stari del dvorane, ki ga pričakujejo v kratkem,"
  je povedal Mencinger.

Glede nove vzhodne tribune pa je župan povedal, da so bila odpravljena določena neskladja po gradbenem dovoljenju (prestavitev čistilne naprave, novo zgrajenega opornega zidu pri nogometnem igrišču in ureditve stopnišča) in aktivnosti bodo nadaljevali za čimprejšnjo dosego cilja, ki je - pridobitev uporabnega dovoljenja.

Na februarski seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger občinske svetnike seznanil z nekaterimi aktualnimi informacijami. Povedal je, da je Pošta Slovenije na območju med Enosorn in Lidlom konec februarja začela graditi stavbo nove glavne pošte. Lepo napreduje tudi gradnja upravnega centra, za poslovne prostore v stavbi se zanimata tudi dve banki.

Objavljen je bil razpis za novega najemnika Doma Pristava in Kurirskega dorna, imenovali so že komisijo, ki bo predlagala odločitev o najemniku. Prav tako bo v kratkem objavljen razpis za koncesionarja za novo mestno tržnico, ki jo gradijo na Stari Savi. Župan je povedal, da je kar nekaj zanimanja za opravljanje te dejavnosti, zato so na Občini Jesenice prepričani, da bo tržnica lepo zaživela. Načrtujejo, da jo bodo odprli že konec letošnjega leta.

Župan je povedal, da bodo podrobne meritve o onesnaženosti zemlje v okolici jeseniških vrtcev pripravili za marčevsko sejo občinskega sveta. Prav tako bodo pozvali Acroni, da marca na seji občinskega sveta predstavi projekt predelave bele žlindre, za katerega so že lani poleti podpisali pogodbo z ameriško korporacijo Harsco.
  župan Tomaž Tom Mencinger

V Planini pod Golico poteka obnova večnamenskega objekta, v katerem bodo uredili prostore za gasilce, krajevno skupnost, društva in informacijsko točko. Ker je velik problem Planine pod Golico slaba cesta, bodo na Občni Jesenice letos začeli pripravljati dokumentacijo za ureditev ceste, saj se zavedajo, da je urejen dostop predpogoj za bodoči turistični razvoj kraja.


Župan je tudi povedal, da je prišlo do zamenjave na mestu poveljnika občinskega štaba civilne zaščite; dolgoletnega predanega poveljnika Baneta Petroviča je nasledil Igor Arh z Blejske Dobrave.

Na razpis za novega vodjo oddelka za gospodarstvo na Občini Jesenice je prispelo kar 21 prijav, od tega je bilo deset vlog popolnih. Razpisna komisija je v preteklih dneh opravila razgovore s kandidati, z najustreznejšimi bo opravil razgovor še župan. "Pričakujem, da bo iz-brani kandidat nadaljeval zastavljeno delo prejšnje vodje oddelka, saj veliko projektov že poteka, veliko pa jih je pripravljenih in čakajo na realizacijo", je povedal Župan Tomaž Tom Mencinger.

Novega direktorja pa imajo od začetka meseca v javnem komunalnem podjetju Jeko-In, po Mencingerjevih besedah ima Ivan Hočevar veliko izkušenj in pozna področje dela, čakajo ga nekatere zahtevne naloge, pri delu pa ima novi direktor vso podporo obeh županov, Jesenic in Žirovnice, ki sta solastnici javnega komunalnega podjetja.

Župan Mencinger je pred dnevi imel sestanek z vodstvom Zdravstvenega doma Jesenice, na katerem so govorili o ureditvi stavbe zdravstvenega doma po preselitvi upravne enote in davčne uprave v nov Upravni center Jesenice. "Selitev naj bi opravili v začetku leta 2012, proste površine v stavbi zdravstvenega doma pa naj bi namenili zdravstveni dejavnosti, iz kleti naj bi preselili fizioterapijo, v stavbi pa naj bi prostor dobili tudi zobozdravniki koncesionarji", je povedal župan. Tako naj bi bila celotna stavba namenjena za potrebe zdravstva.

Marca bo Občina Jesenice objavila tudi razpis za izbiro koncesionarja za novo tržnico na Stari Savi, 1. aprila bodo začeli obnavljati drugi del Ceste Cirila Tavčarja na Plavžu, prav tako naj bi Pošta Slovenija zgodaj spomladi na prostoru med stavbo Enosa in Lidlom začela graditi novo glavno pošto.

Članice in člane občinskega sveta občine Jesenice je Župan Tomaž Tom Mencinger na januarski seji seznanil z nekaterimi aktualnimi informacijami. Med drugim je povedal, da je v Splošni bolnišnici Jesenice minister za zdravje Dorijan Marušič predal v uporabo aparaturo za magnetno resonanco; celotna investicija je vredna okoli dva milijona evrov sama naprava, ki je edina na Gorenjskem, pa kar 1,6 milijona evrov.

Podpisana je bila pogodba za začetek druge faze obnove Tavčarjeve ulice, ki naj bi se začela 1.aprila in naj bi bila zaključena v začetku meseca junija. Ministrstvo za javno upravo pa je po treh letih končno pripravilo predloge za vlado glede prihodnje ureditve mejnega platoja Karavanke.

Župan je odgovoril tudi na nekaj vprašanj občinskih svetnikov. Med drugim je odgovoril na vprašanje, zakaj Občina Jesenice ni za zaposlene v Splošni bolnišnici Jesenice, ki zagotavljajo vrhunsko zdravstveno oskrbo, zahtevala posebnega, brezplačnega parkirnega prostora. Župan je povedal, da je bila odločitev za garažno hišo in za prenos upravljanja na koncesionarja sprejeta v Splošni bolnišnici Jesenice. Ko so začeli graditi garažno hišo, so zaradi pritiskov sindikata sklenili dogovor, da lastnik garažne hiše da za zaposlene dvesto parkirnih kart po zelo ugodni ceni, ki je bila primerljiva s ceno mesečne karte za mestni potniški promet.

V zvezi s problematiko onesnaženih otroških igrišč ob jeseniških vrtcih pa je župan povedal, da je bil na Občini Jesenice sklican sestanek s predstavniki Biotehnične fakultete, na katerem je bil prisoten tudi zdravstveni inšpektor, zato bodo v zvezi s to problematiko pripravili obširnejši odgovor. Članek o tem bo objavljen v prihodnji številki Jeseniških novic.

V torek je Jesenice obiskala komisija Košarkarske zveze Slovenije, ki si ogleduje lokacije, ki so v igri za gostiteljstvo predtekmovalnih skupin evropskega prvenstva v košarki leta 2013. Na Jesenicah si po besedah župana Tomaža Toma Mencingerja močno prizadevajo, da bi dobili izvedbo predtekmovanj, saj bi to pomenilo veliko priložnost za ta del Gorenjske tako v športnem kot turističnem smislu. Osrednji prostor dogodka bi bila prenovljena hala PodmežaIa, pomožne dvorane pa bi zagotovili v Kranjski Gori, Žirovnici in Radovljici. Po županovih besedah že sama lokacija Jesenic in Kranjske Gore pomeni veliko prednost, zlasti zaradi bližine meje z Avstrijo in Italijo. Jesenice so dostopne tako po avtocesti kot po železnici ...

Košarkarska zveza Slovenije in ministrstvo za šolstvo in šport naj bi dokončno odločitev o tem, v katerih štirih krajih bodo potekala predtekmovanja, sprejeli sredi marca.

"Če dobimo zeleno luč, bomo takoj profesionalno pristopili k organizaciji dogodka"
  je poudaril župan
Po načrtih naj bi v dvorani Podmežakla še letos obnovili stare garderobe in sanitarije, prihodnje leto streho, v letu 2013 pa še tribune, na katerih bodo zagotovili potrebnih 5500 sedežev. Po Mencingerjevih besedah bi s tem ta del Gorenjske pridobil večnamensko dvorano, ki bi bila primerna za organizacijo ne le športnih, ampak tudi kulturnih, zabavnih in drugih prireditev.

Na Občini Jesenice še vedno čakajo na uporabno dovoljenje za novo tribuno v hali Podmežakla. Župan je povedal, da so spremembo gradbenega dovoljenja že vložili na upravno enoto, na tej osnovi pa potem pričakujejo uporabno dovoljenje. Sicer pa je dodal, da se pozitivni učinki prenove dvorane že kažejo tudi pri manjši porabi energije.