Župan občine Jesenice

Na decembrski seji občinskega sveta je župan  Tomaž Tom Mencinger občinske svetnice in svetnike med drugim obvestil, da je Občina Jesenice objavila nov razpis za izbiro koncesionarja za novo tržnico, ki jo urejajo na Stari Savi. Razpis je bil ponovljen, ker so bili v prvem razpisu postavljeni nerealni roki. Tudi na drugi razpis so prejeli dve ponudbi, odpiranje ponudb so že opravili, ponudnika so pozvali k dopolnitvi vlog, izbire pa še niso opravili. In kdaj bodo novo tržnico odprli?

"Prvotno je bilo načrtovano, da bo prevzem zaključnega dela tržnice konec meseca septembra in odprtje tržnice meseca decembra. Ker je še sedaj nekaj težav z urejanjem dokumentacije, smo sprejeli odločitev, da bo tržnica predana namenu za občinski praznik, torej 20. marca,"

je še povedal župan.

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvezd je med nami,
naj gre po svetu - rama ob rami -
svetloba z nami.

(T. Pavček)

Občankam in občanom občine Jesenice
želim vesele božične praznike
ter zdravja, uspehov in sreče
v novem letu 2012.
  Župan Tomaž Tom Mencinger

Čestitki se pridružujejo:

Podžupanja Vera Pintar, podžupan Miha Rebolj, članice in člani občinskega sveta, predsednice in predsedniki svetov krajevnih skupnosti ter zaposleni v občinski upravi občine Jesenice.

Na zadnji seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger občinske svetnike seznanil s podrobnosti obiska generalnega sekretarja FIBA Europe Nara Zanolina, ki si je ogledal prizorišča predtekmovalnih skupin evropskega prvenstva v košarki 2013, ter obiska varuhinje človekovih pravic Zdenke Čebašek Travnik na Jesenicah. Glede priprav na košarkarsko prvenstvo je povedal, da so dobili pohvale za do sedaj opravljeno delo.

Glede sestanka z varuhinjo pa je dejal, da so jo seznanili zlasti s problemom dolgotrajnega sprejemanja občinskega prostorskega načrta in še vedno nerešenega problema vode Julijane.

Glede investicij je povedal, da se nadaljuje revitalizacija območja Stara Sava, pridobili so uporabno dovoljenje za Trg 3 med novo tržnico in Ruardovo graščino, nov je most prek Prešernove ceste, objavljen je bil nov razpis za izbiro koncesionarja za tržnico. Žal pa je prišlo do pritožbe na razpis za izbiro opreme za tržnico, kar bo spet zavleklo postopke. Na Pristavi so po nepričakovani odpovedi najemnika Doma Pristava našli novo rešitev, sklenili so dogovor z Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice in jim ponudili objekt v ugoden najem, ključe so jim že predali. Rešili so tudi dolga leta nerešen status bivšega župnišča, ki je bilo vrnjeno Cerkvi, in se dogovorili o nerešenih zadevah iz preteklosti.

Izredno smo zadovoljni. da nam je uspelo zagotoviti ustrezne prostore za jeseniške otroke. Gre za nadaljevanje zgodbe, ki smo jo pričeli s selitvijo ljudske univerze iz prostorov vrtca na Tavčarjevi, ter s tem z majhnimi vložki poskrbeli za vse otroke, teh pa je v jeseniških vrtcih več kot sedemsto.
  je ob odprtju prenovljenih igralnic, prostorov za garderobe in upravo vrtcev povedal župan Tomaž Tom Mencinger.

Kot še dodaja župan, so tako zagotovili mesta za vse prosilce, vpis v vrtec so zavrnili namreč le otrokom, ki so bili za vrtec premladi. S slavnostnim odprtjem 8. novembra je tako občina zaključila sklop investicij v prenovo vrtca na Tavčarjevi, v katerega so lani vložili okol 120 tisoč evrov, petdeset tisoč pa letos. V prihodnosti, če se bo povpraševanje po mestih v vrtcu še povečalo, župan Tomaž Tom Mencinger vidi priložnost za nove oddelke predvsem v neizkoriščeni stari zgradbi vrtca Julke Pibernik na Tomšičevi, možna je tudi širitev vrtca na Koroški Beli. "V preteklosti pa je bila enota vrtca tudi Podmežaklo." je še dodal župan.

Kot je še dodala ravnateljica VVO Jesenice Zdenka Kovač, so se jim uresničile vse želje, saj so z investicijami v zadnjih dveh letih število oddelkov v vrtcu na Tavčarjevi povečali z dveh na sedem, od tega štiri za prvo in tri za drugo starostno obdobje. Bistvenega povečanja vpisa v prihodnjih letih ravnateljica sicer ne pričakuje, v primeru pa, da se bo to zgodilo, je prepričana, da bodo to s tako dobrim sodelovanjem z občino lahko uspešno rešili. Ravnateljica Zdenka Kovač je bila pred kratkim potrjena za drugi mandat na mestu vodje jeseniške vzgojnovarstvene organizacije, svoje dosedanje delo ocenjuje kot uspešno, saj ji je uspelo izpolniti večino zastavljenih ciljev.

Župan Tomaž Tom Men­cinger je na zadnji seji občinskega sveta občinske svetnice in svetnike seznanil z aktualnimi informacijami. Izrazil je zadovoljstvo, da so vendarle odprli še zadnji od­sek gorenjske avtoceste. Pri­dobitev za občino, zlasti pa za krajane Hrušice, je odpr­tje prizidka h kulturnemu domu. Desetletnico je praz­noval Zavod za šport Jeseni­ce, župan je čestital za dose­danje uspehe in poudaril, da so Jesenice mesto športa, zato je prav, da še naprej skrbijo za šport. Na Visoki šoli na zdravstveno nego Je­senice so podelili diplome prvi generaciji diplomantov, na kar so na Občini Jeseni­ce, ki je ustanoviteljica šole, zelo ponosni. Župan je spomnil tudi na dve obletni­ci, in sicer odhoda zadnjega vojaka jugoslovanske arma­de iz Slovenije ter na stoto obletnico rojstva častnega občana, ljubitelja planin in fotografa Jake Čopa.

Občina Jesenice je objavila nov razpis za izbiro koncesionarja za upravljanje nove mestne tržnice. Na prvi razpis so prejeli dve ponudbi, vendar se niso odločili za nobeno. Zato so razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja tržnice zdaj ponovili.

Župan Tomaž Tom Mencinger je na zadnji seji občinskega sveta občinskim svetnikom med informacijami povedal, da je prizidek h kulturnemu domu na Hrušici dokončan, pridobili so tudi že uporabno dovoljenje. Tudi večnamenski objekt v Planini pod Golico naj bi v kratkem predali namenu. Med pomembnejšimi projekti je župan omenil tudi sanacijo območij v okolici vrtcev, s čimer je realizirana tudi pobuda občinskih svetnikov, da je zemljino v okolici vrtcev treba zamenjati.

Župan je tudi povedal, da je bila Občina Jesenice povabljena k lastniškemu vstopu (z nakupom lastniškega deleža) v igralnico Casino Bled. Župan predloga o tem ni dal na dnevni red septembrske seje občinskega sveta. Za to se je odločil na osnovi strokovnega mnenja, ki so ga pripravile strokovne službe (notranja revizija, finančna in pravna služba) in po katerem je bila ta ponudba za Občino z več vidikov nesprejemljiva in tudi pravno sporna ter zato dokončno zavrnjena.

Župan Tomaž Tom Mencinger je občinske svetnike seznanil z aktualnimi informacijami. Od zadnje seje občinskega sveta je bilo dokončanih kar nekaj investicij, kot so obnova Tavčarjeve, Hermanovega mostu, zamenjava oken in žaluzij na stavbi OŠ Prežihovega Voranca, strehe, fasade in oken na mansardi na OŠ Koroška Bela, uredili so nova igrala na Pristavi. Prek poletja so uredili nove igralnice in prostore za upravo vrtca na Tavčarjevi 3a. Na področju cest sta bila obnovljena odseka v Javorniškem Rovtu in Plavškem Rovtu, naslednje leto bo na vrsti odsek od Prihodov do Belcijana. Poteka tudi obnova vročevoda za gimnazijo, kjer bo vsak objekt imel toplotno izravnalno postajo.

Na razpis za podelitev koncesije za upravljanje nove tržnice, ki jo gradijo na Stari Savi, so na Občini Jesenice prejeli dve ponudbi, z obema ponudnikoma opravljajo
še dodatne razgovore, kajti po županovih besedah si res želijo izbrati ponudnika, ki bo znal oceniti priložnost in izpolniti pričakovanja Občine glede delovanja tržnice. Želijo si namreč, da bi tržnica s kakovostno in domačo ponudbo privabljala ne le domačine, temveč tudi obiskovalce iz drugih krajev ter turiste. Po sedanjih napovedih naj bi jo slovesno odprli ob občinskem prazniku marca prihodnje leto.

Mnoge Jeseničane zanima, kaj se dogaja na območju med Enosom in Lidlom, kjer je Pošta Slovenije začela opravljati pripravljalna dela za začetek gradnje nove stavbe glavne pošte, nato pa dela ustavila. Vzrok naj bi bil v tem, da so pri izkopu naleteli na mazut, ki naj bi tam ostal še iz časov železarne. Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da ima zagotovila vodstva Pošte Slovenije, da bodo zemljišče sanirali in delo nadaljevali. Poudaril je, da gre za manjšo količino mazuta, po ocenah naj bi ga bilo le za štiri kubične metre, vendar pa so nekatere medijske objave problem napihnile, je dejal.

 

Najmanj si želimo, da se na ta način pod vprašanj postavlja tako pomembna investicija, ki jo je v teh časih težko pridobiti v občino.

je poudaril ter izrazil upanje, da bo Pošta Slovenije projekt čim prej nadaljevala.

Z umestitvijo stavbe glavne pošte na to območje bodo Jesenice dobile pravo upravno središče - z Občino, pošto ter Upravnim centrom Jesenice, ki v teh dneh že dobiva zunanjo podobo.

 

Gradbena dela na Upravnem centru Jesenice so potekala v skladu s terminskim planom, zdaj je na vrsti oprema, do selitve pa naj bi prišlo najkasneje marca prihodnje leto.

je napovedal župan.

Projekt gradnje upravnega centra sicer vodi država, poleg upravne enote pa se bodo v objekt preselili tudi davčna uprava, inšpekcijske službe in medobčinski inšpektorat in redarstvo.

V jeseniški občini so poleti potekale nekatere investicije v osnovne šole in vrtce, ki jih je vodil oddelek za družbene dejavnosti na Občini Jesenice, financirala pa Občina Jesenice iz proračuna. Tako so po besedah župana Tomaža Toma Mencingerja med poletnimi počitnicami na stavbi Osnovne šole Prežihovega Voranca zamenjali vsa okna ter vgradili zunanje žaluzije. Občina je za to namenila kar 223 tisoč evrov.

Druga večja obnovitvena dela so potekala na Osnovni šoli Koroška Bela, kjer so zamenjali strešno kritino na šolski stavbi, v mansardi vgradili nova okna, zgradili požarno stopnišče iz prvega nadstropja v mansardo ter zgradili dodatno frčado. Za to je Občina Jesenice iz proračuna zagotovila 262 tisoč evrov. Urejanje mansarde bodo nadaljevali, a ker žal niso bili uspešni na razpisu za sofinanciranje ministrstva za šolstvo in šport, bodo dodatna potrebna sredstva (celotna vrednost del ureditve mansarde je ocenjena na 479 tisoč evrov) zagotovili v proračunu za leto 2012.

Prek poletja so nekaj del izvedli tudi v vrtcu Angelce Ocepek na Tavčarjevi 3a, uredili so dve igralnici, obnovili garderobe in vhodna vrata, zamenjali nekaj oken in uredili elekto instalacije. Občina je za to namenili 48 tisoč evrov.

V prihodnjih tednih bodo začeli urejati tudi otroško igrišče na Blejski Dobravi, v prvi fazi bodo postavili štirimetrsko ograjo okrog igrišča.

Eden največjih projektov, ki ta čas poteka v občini, je nadaljevanje urejanja območja Stare Save. Projekt je imenovan Celostna obnova urbanega središča Stara Sava, vrednega 4,75 milijona evrov, od tega je Občini Jesenice uspelo pridobiti za 2,9 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. V sklopu projekta bodo po besedah župana Tomaža Toma Mencingerja zgradili novo mestno tržnico (odprli jo bodo decembra), uredili odprti muzej, prenovili Prešernovo ulico in več pešpoti med objekti, prenovili trge pri Kolpernu, ob cerkvi in ob Ruardovi graščini. Po načrtih naj bi bila dela zaključena do konca letošnjega leta. Po besedah župana bo s tem pretežni del Stare Save urejen, dobil bo novo podobo in vsebino - postal naj bi novo središče mesta. V tem delu mesta Občino Jesenice čaka še obnova cerkve, ki je v lasti občine. V preteklosti so že obnovili streho, okna in vrata, župan pa vidi priložnost, da bi cerkev povezali z organizacijo porok v Kolpernu - tako da bi civilne poroke potekale v Kolpernu, cerkvene pa v bližnji cerkvi. Večje prenove pa bo v prihodnje potrebna tudi Ruardova graščina, po županovi napovedi naj bi prihodnje leto zamenjali streho na stavbi, nato pa obnovo nadaljevali po fazah.