Župan občine Jesenice

V Planini pod Golico se je v tem tednu začelo nadaljevanje izgradnje vodovoda na območju Betel–Planina pod Golico–Plavški Rovt. Projekt smo začeli že lani, nato pa ga v zimskem času prekinili. Izvajalec je začel z deli od mosta proti Betelu ter od raztežilnika proti vodohramu. Pri tem se zavedamo, da je maj mesec narcis, ko se na območju Planine pod Golico pričakuje povečano število ljudi, zato bomo izvedbo projekta prilagajali tudi temu dejstvu. S projektom bomo zagotovili dovolj vodnih kapacitet in ustrezni vodni vir za območje Planine pod Golico, Prihodov, Plavškega Rovta in Žerjavca.

V soboto, 14. aprila, so Jesenice gostile vsakoletno državno prvenstvo iz znanja matematike za učence šol s prilagojenim programom z naslovom Računanje je igra. Organizator prvenstva je vsako leto Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, zaradi večjih prostorskih kapacitet pa je bilo tudi letos tekmovanje izvedeno v prostorih Osnovne šole Toneta Čufarja. Osnovna šola Poldeta Stražišarja se je tudi letos izjemno potrudila tako s samim gradivom kot z organizacijo dogodka, zato jim za ponovno odlično izpeljano tekmovanje čestitam.

V tem tednu je Splošna bolnišnica Jesenice v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice s slovesnostjo obeležila svojo 70. obletnico. Udeležila sta se jo tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Splošna bolnišnica Jesenice je izjemno pomembna inštitucija tako za njene uporabnike kot tudi za samo lokalno skupnost – nenazadnje gre za drugega največjega zaposlovalca na Jesenicah. Ob njihovi pomembni obletnici delovanja jim tako iskreno čestitam.

Tokratni kotiček začenjam s prijetnimi novicami s področja komunalne infrastrukture. Na cesti Toneta Tomšiča so dela praktično že zaključena, sledi le še asfaltiranje ceste. Dela normalno tečejo tudi v Trebežu, investicija pa obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini približno 250 m, obnovo vodovodnega omrežja in rekonstrukcijo ceste na trasi od  mostu preko vodotoka Javornik do hišne številke Cesta v Rovte 11. Tudi na območju Murove, kjer poteka izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, dela potekajo normalno, so se pa na naš poziv odzvali tudi določeni ponudniki elektrike in telekomunikacij, ki bodo svoje kable oziroma vode vgradili v zemljo vzporedno z našo investicijo, kar je v zadnjem času pri tovrstnih investicijah običajna praksa. Na območju naj bi za posamezne objekte zgradili tudi plinovodno omrežje, zato bo – predvsem zato, ker gre za prostorsko zelo omejeno območje – v prihodnjih dneh sicer potrebno še veliko usklajevanja.

V torek, 20. marca, je občina Jesenice praznovala svoj občinski praznik. Na osrednji prireditvi v Gledališču Toneta Čufarja je župan občine Jesenice nagovoril in pozdravil prisotne z govorom, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

 

Spoštovani občani, cenjene občanke!

Ob današnjem prazniku občine Jesenice vam iskreno čestitam in vam želim prijeten dan! 
Vabim pa vas tudi na osrednjo prireditev ob praznovanju praznika, ki bo v Gledališču Toneta Čufarja ob 19.30, ko bomo med drugim tudi podelili nagrade letošnjim občinskim nagrajencem.

S spoštovanjem,

župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci

 

 

Pred občinskim praznikom smo se o aktualnem dogajanju v občini pogovarjali z županom Občine Jesenice Tomažem Tomom Mencingerjem.

V tem tednu se po obdobju slabega vremena začenja projekt ureditve komunalne infrastrukture na Murovi. Prvi teden bo namenjen predvsem pripravljalnim delom, upam pa, da bo vreme ugodno in bo izvajalec lahko nemoteno nadaljeval z izvedbo investicije. Na območju izvajanja investicije bodo v času gradnje potrebne popolne zapore posameznih odsekov cest, zaradi česar bo občasno moten oziroma onemogočen dostop z vozili do objektov. Izvajalec bo zagotavljal peš dostop do stanovanjskih objektov, v kolikor bo mogoče, pa tudi dostop z avtomobili. Prebivalcem omenjenega območja se zato že vnaprej zahvaljujemo za strpnost, razumevanje ter upoštevanje prometne in ostale signalizacije na gradbišču. Po kratkem premoru zaradi neugodnega vremena pa se v tem tednu nadaljuje tudi obnova magistralne ceste R2 na odseku Splošna bolnišnica Jesenice–Zdravstveni dom Jesenice. Tudi v tem primeru prosim za upoštevanje signalizacije in navodil izvajalca, s tem pa tudi za večjo varnost.

Kot je bilo možno slišati že v določenih medijih, Pošta Slovenije namerava ukiniti redno kontaktno točko na Blejski Dobravi. O tem je obvestila tudi Občino Jesenice, ki pa smo na zaprosilo Pošte za izdajo mnenja lokalne skupnosti o ukinitvi redne kontaktne točke, ki ga je ta dolžna pridobiti v skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, že julija lani podala negativno mnenje. Skupno stališče Občine Jesenice in Krajevne skupnosti Blejska Dobrava je namreč, da s predlaganim preoblikovanjem pošte v pismonoško pošto ne bo dosežena vloga Pošte, ki naj bi bila približati se potrebam in željam uporabnikov (kot so jo navedli sami).

V preteklem tednu smo z izvajalcem, podjetjem TELEG-M d.o.o. podpisali pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture na Murovi. Gre za največji letošnji projekt na področju komunalne infrastrukture, katerega vrednost dosega skoraj milijon evrov. »Temelje« za projekt smo položili že pred tremi leti, ko smo zagotovili osnovne pogoje za to investicijo – takrat smo zgradili dobrih 100 metrov kanalizacije in nanjo priključili prve objekte, zagotovili pa smo tudi povezavo tega dela na kanalizacijski kolektor, ki vodi na Centralno čistilno napravo Jesenice. Lani sta bila zgrajena tudi že dva oporna zidova, zdaj pa se končno začenja tudi sama izgradnja kanalizacije. Zavedamo se, da bo investicija, ki bo potekala predvidoma do konca tega leta, izjemno zahtevna, saj gre ozko, strnjeno območje, ki je hkrati gosto poseljeno, vendar verjamem, da bomo skupaj s strokovnostjo izvajalca in potrpežljivostjo tamkajšnjih prebivalcev investicijo dobro izpeljali in uspešno zaključili.