Župan občine Jesenice

Na majski seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger predstavil nekaj aktualnih informacij. Med drugim je povedal, da nadaljujejo aktivnosti glede rešitve prostorskih težav Občinske knjižnice Jesenice.

»Po proučitvi različnih možnih lokacij je zdaj predlagana rešitev, da preuredimo prostore na obstoječi lokaciji v kompleksu gledališča, kina, knjižnice in radia,«

je povedal župan.

"V teh dneh smo bili obveščeni o razrešitvi direktorja Splošne bolnišnice Jesenice Igorja Horvata. Poslovni klub Evropske unije je pred kratkim podal oceno, da sta tako Splošna bolnišnica Jesenice kot njen menedžment med najboljšimi v regiji, zato nas je odločitev sveta zavoda resnično presenetila. Vsi vemo, da razmere v zdravstvu niso rožnate in posledično tudi v naši bolnišnici ne more biti precej drugače, vendar sem prepričan, da je Igor Horvat svoje delo opravljal korektno in z najboljšimi nameni. Glede na to, da razlogi za njegovo razrešitev niso bili ravno tehtni, se bojim, da je bila to zgolj politična odločitev, ki pa za Splošno bolnišnico Jesenice, ki je ravno v obdobju novih investicij – začela se bo namreč gradnja novega urgentnega bloka, poleg tega se prenavljajo tudi nekateri drugi deli bolnišnice – zagotovo ni najboljša,"

"Občina Jesenice je srečanje vrsto let prirejala na Poljanah, vendar se je ob procesu denacionalizacije dogajanje preselilo na Pristavo. Odločitev se je izkazala za dobro, saj je sedanja lokacija bolj primerna in vsako leto privabi tudi kar nekaj ljudi. Prvomajsko srečanje organizirata SKEI – Sindikalna podružnica družbe Acroni in tudi Občina Jesenice, ki bo zagotovila avtobusni prevoz do lokacije in šotor v primeru slabega vremena. Zagotovo se bomo imeli lepo tudi letos, tako da vljudno vabim vse občane, da se nam pridružijo,"

Na Kočni je potekal sestanek glede postavitve otroškega igrišča. Občina Jesenice je lastnica dela zemljišča na tistem območju, zato bodo na ta del postavili igrala. Obenem bo Občina preko krajevne skupnosti društvu Obranca za njihovo delo v uporabo odstopila bivše prostore gasilskega društva, je povedal župan Tomaž Tom Mencinger. Prvega maja bo na Pristavi organizirano tradicionalno srečanje v počastitev praznika dela.

Župan Tomaž Tom Mencinger je na marčevski seji občinskega sveta občinskim svetnikom predstavil nekaj aktualnih informacij. Med drugim je povedal, da je ministrstvo za obrambo, ki je lastnik dela stavbe na Titovi 78a, objekt sklenilo prodati. Zato se bodo ustanove, ki imajo prostore v stavbi, morale preseliti na drugo lokacijo, za Rdeči križ je Občina Jesenice zagotovila prostore na Plavžu v prostorih nekdanje lekarne, društvo Žarek se bo selilo v kletne prostore zdravstvenega doma, Alpe Adria Green pa v stavbo Kulturnega doma Julke in Albina Pibernik na Slovenskem Javorniku.

Občina Jesenice po novem tudi na Facebooku!

Novo leto je čas za nove cilje, odločitve in izboljšanja. Zato smo na Občini Jesenice ob novem letu sklenili, da je čas, da odpremo Facebook stran - dodaten informacijski / komunikacijski kanal, kjer bodo občani in drugi zainteresirani na enem mestu našli informacije o aktualnem dogajanju na Jesenicah, o delu občinske uprave, občinskega sveta ter o ostalih dogodkih, ki so povezani s tem mestom in z življenjem v njem, obenem pa imeli možnost izraziti svoje mnenje in sodelovati v morebitni razpravi.

Facebook stran Občine Jesenice najdete na naslednji povezavi:
www.facebook.com/obcinajesenice

Župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci in občinskim svetom ob 20. marcu, prazniku občine Jesenice, iskreno čestita vsem občanom in občankam.

Ob praznovanju občinskega praznika vljudno vabi na osrednjo prireditev, ki bo v četrtek, 20. marca 2014, ob 19.30 v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice. Na osrednji prireditvi bodo podeljena tudi občinska priznanja za letošnje leto.

"Na februarski seji občinske­ ga sveta bo obravnavana informacija o prostorskih pogojih za umestitev garaž­ne hiše na območju Integra­la. Gre za najverjetnejši uvoz in izvoz iz Tavčarjeve ulice, z umestitvijo garažne hiše pa bi bistveno rešili problem parkiranja na tistem območ­ju. Prostorski dokumenti za
to so že urejeni, v nadaljeva­nju pa se bo iskal investitor,"

je povedal župan Tomaž Tom Mencinger.

Na Cesti maršala Tita pri gostinskem lokalu Oaza do sedaj ni bila rešena ureditev zemljiškoknjižnega stanja tamkajšnjega območja.

Na januarski seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger občinskim svetnikom predstavil informacijo, da se bo območje Hrenovce vendarle začelo urejati, izvajalec je izbran in prečno povezavo prek Hrenovce naj bi po zagotovilih začeli graditi v kratkem oziroma takoj, ko bo vreme to dopuščalo. Obenem pa naj bi tudi nadaljevali in dokon-čali gradnjo štirih blokov, ki naj bi jih investitor še letos ponudil na trgu. Občina Jesenice se je odločila pridobiti tudi strokovno mnenje glede stanja bazena Ukova, na osnovi katerega bodo skušali najti tudi rešitve za objekt. Javni razpis za izbor koncesionarja za upravljanje Tržnice Jesenice bo zaključen 17. februarja in župan je izrazil upanje, da se bo – razpisni pogoji so ugodni – našel koncesionar, ki bo pri-šel z dolgoročno vizijo in bo našel svojo priložnost. Na Spodnjem Plavžu se bo gradila kanalizacija in del javne razsvetljave, vzporedno pa je že zgrajen odsek kolesarske povezave, je še povedal župan.

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice, je predstavil nekaj aktualnih informacij. Kot je povedal, je na podlagi referenduma iz leta 2010 v teku postopek združitve plavških krajevnih skupnosti Mirka Roglja Pe­tka, Cirila Tavčarja in Stane­ta Bokala v eno krajevno sku­pnost Plavž. KS Plavž bo z okrog 7500 prebivalci najve­čja KS v občini, zato bo treba spremeniti odlok o določitvi volilnih enot in sklep o dolo­čitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih sku­pnosti. V občini bo tako namesto devetih le še sedem krajevnih skupnosti. Župan je tudi povedal, da je potekal sestanek s predstav­niki TVD Partizan Slovenski Javornik – Koroška Bela in prestavniki Športne unije Slovenije glede možnosti postavitve otroškega igrišča ob TVD­ju.