Župan občine Jesenice

Župan Tomaž Tom Mencinger je še vedno na bolniškem staležu in še naprej ga nadomešča podžupanja Vera Pintar, ki je predstavila nekaj aktualnih informacij. Kot je povedala, se v občini nadaljujejo projekti in investicije, ki so financirani delno iz evropskih sredstev, delno pa iz sredstev občinskega proračuna. »Iz projekta GORKI smo po dveh letih čakanja le dobili denar za gradnjo tretje stopnje čistilne naprave, ki bo po novem izločila fosforjeve in dušikove spojine, s kanalizacijo pa bo opremljena Podmežakla,« je povedala podžupanja. Investicija v halo Podmežaklo se bo nadaljevala takoj, ko bo zaključen postopek javnega naročanja za zagotovitev strokovnega nadzora, ki ga je investitor dolžan zagotoviti in na katerega so bile vložene pritožbe, ki se rešujejo na revizijski komisiji pri ministrstvu za finance. »Zaradi omenjene pritožbe prihaja do zamika pričetka aktivnosti v dvorani, saj ledene ploskve ni možno urediti pred izvedbo obnove strehe. Občina skupaj z upravljavcem dvorane, Zavodom za šport Jesenice, prosi uporabnike in širšo javnost za razumevanje, saj na posamezne dogodke nimamo vpliva,« je ob tem poudarila Vera Pintar.

Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger po manjši možganski kapi, ki jo je doživel konec junija, okreva v domači oskrbi. Na Občini Jesenice ga še naprej nadomešča podžupanja Vera Pintar, pa tudi vsi zastavljeni projekti normalno potekajo naprej. Oba podžupana, poleg Pintarjeve tudi Miha Rebolj, se namesto župana tudi udeležujeta pomembnejših dogodkov v občini. Prvič po bolezni se je Mencinger pojavil v javnosti 1. avgusta, ko se je na kratko udeležil družabnega srečanja stranke Socialni demokrati na vrtu jeseniške Kazine. Kdaj se bo vrnil na delovno mesto, je odvisno od njegovega zdravstvenega stanja in odločitve zdravnikov. Za zdaj je še v bolniškem staležu, so nam povedali na Občini Jesenice. Se je pa Mencinger s 1. avgustom zaposlil na Občini Jesenice kot poklicni župan. Svojo funkcijo je doslej opravljal neprofesionalno, kot bivši poslanec je prejemal poslansko nadomestilo, ki pa se mu je izteklo 31. julija.

Župan Tomaž Tom Mencinger je konec junija doživel manjšo možgansko kap, za­radi česar je bil nemudoma sprejet v bolnišnico v Ljubljani. Do nadaljnjega ostaja na zdravljenju, njegovo stanje pa je stabilno. Kdaj se bo vrnil v župansko pisarno, na Občini Jesenice še ne vedo, okrevanje pa bo bržkone trajalo več mesecev. Nadomešča ga podžupanja  Vera Pintar,  ki jo je župan tudi po­oblastil za nadomeščanje v času svoje odsotnosti. Tomaž Tom Mencinger je star 56 let in občino Jesenice vodi drugi mandat.

Na seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger občinskim svetnikom predstavil nekaj aktualnih informacij. Kot je dejal, so odprli Upravni center Jesenice, kar je velik uspeh, da je državi v teh kriznih uspelo speljati tako investicijo. »Slovesno odprtje objekta naj bi bilo po informacijah ki jih imam - septembra,« je dejal župan. Na Mali Mežakli so položili temeljni kamen za gradnjo sortirnice, gradil in financiral jo bo koncesionar, projekt pa je vreden 2,5 milijona evrov. Vložek občine je stavbna pravica, občinske službe pa so tudi sodelovale pri pridobivanju potrebne dokumentacije.

Župan je pohvalil dosežek hokejista Anžeta Kopitarja, ki so mu krajani Hrušice tudi pripravili velik sprejem. Konec julija ali v začetku avgusta, ko bo v Slovenijo prišel tudi Stanleyjev pokal, pa se bo treba organizirati, kje bi pripravili sprejem in kako, je  dejal župan.

V jeseniški občini ta čas poteka več investicij, poleg nadaljevanja obnove hale Podmežakla in dokončevanja opremljanja nove mestne tržnice se nadaljuje tudi investicija v obnovo mansarde v Osnovni šoli Koroška Bela. Kar nekaj gradbenih del pa poteka tudi na področju komunalne in cestne infrastrukture, je povedal župan Tomaž Tom Mencinger. Tako naj bi bila do 15. julija zaključena obnova mostu v Podmežakli. Na Prešernovi cesti urejajo javno razsvetljavo in dokončujejo gradnjo pločnika mirno Doke.

Občina Jesenice je objavila nov javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice. Rok za oddajo prijav je 11. julij. Kot je znano, dva dosedanja javna razpisa nista bila uspešna.

Pred dnevi je bila delegacija občine, ki so jo sestavljali oba podžupana, direktor občinske uprave in vodje oddelkov, na obisku v pobratenem Nagoldu. Mesto je primerljivo z Jesenicami po številu prebivalcev, je povedal župan Tomaž Tom Mencinger, sicer pa je veliko razlik, ena pomembnejših je ta, da letni proračun občine Nagold znaša kar petdeset milijonov evrov. Mesto Nagold je znano kot organizator velike razstave cvetja, gostje z Jesenic pa so gostiteljem podarili repliko makete plavžarja, kakršna stoji v krožišču na Jesenicah, tako da se bodo Jesenice tudi na ta način predstavljale v tem nemškem mestu.

 Upravni center naj bi (po sedanjih napovedih) odprli 15. junija, je povedal župan, gradnja stavbe Pošte Slovenije pa normalno poteka naprej.

Pred tremi leti smo se z Občinskim Štabom civilne zaščite prvič odločili, da organiziramo dneve zaščite in reševanja, pod sloganom V nesreči nisi sam. Želimo krepiti zavest prebivalcev, da v primerih naravnih ali drugih nesreč ne smejo čutiti niti misliti, da so ali bodo v primeru kakršne koli nesreče prepuščeni sami sebi. Z organizacijo dnevov zaščite in reševanja želimo to nadaljevati in nadgraditi, učiti se medsebojne pomoči, solidarnosti. Poudariti moram, da se z ozaveščanjem čim širšega kroga prebivalcev, ob pomoči poklicnih in prostovoljnih gasilcev, gorske reševalne službe, reševalcev, policije, radioamaterjev, skavtov, Rdečega križa, Centra za socialno delo, Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in še vrste drugih služb naučimo pomagati drug drugemu in med seboj sodelovati, tudi z nabiranjem znanja in vedenja, kako preprečiti nesrečo ali se ji izogniti.

Pridite in spoznajte pogumne, požrtvovalne, srčne ljudi, ki so vam v nesreči vedno pripravljeni pomagati!

Na aprilski seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da se je po nedavni pridobitvi gradbenega dovoljenja začela prenova Športne hale Podmežakla. Povedal je tudi, da so na Občini Jesenice organizirali dve dobro obiskani okrogli mizi, in sicer o obratovalnem času gostinskih lokalov ter o problematiki športa na Jesenicah, v bodoče pa naj bi na podoben način pripravili še okroglo mizo o stanju na področju kulture.

Župan je na seji tudi povedal, da na Jesenicah nadaljujejo tradicijo prvomajskih srečanj, ta zadnjih nekaj let potekajo na Pristavi nad Javorniškim Rovtom, letos so pri organizaciji sodelovali sindikat SKEI, Občina Jesenice in Zveza prijateljev mladine Jesenice, ki je najemnica Doma Pristava. Občinskim svetnicam in svetnikom je tudi čestital za praznik dela. Sicer pa so na Jesenicah zaznamovali tudi državni praznik 27. april, dan boja proti okupatorju. Proslavo z ogledom filma Na svoji zemlji sta organizirala Občina Jesenice in Združenje borcev za vrednote NOB v dvorani Kina Železar.

Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da se bo konec meseca začela sanacija mostu čez reko Savo, ki vodi proti Športni dvorani Podmežakla. Most je v zelo slabem stanju, zato je obnova nujna. Poleg tega prek tega mostu načrtujejo tudi energetsko priključitev športne dvorane na sistem ogrevanja. V času obnove, ki bo predvidoma trajala me­sec dni, bo most zaprt. Ker Krajevna skupnosti Podme­žakla že dalj časa opozarja, da bi bilo treba urediti tudi podvoz, je župan dejal, da se bo v času, ko bo cesta proti mostu zaprta, lahko prebar­val tudi podvoz. Pošta Slovenije po skoraj pol leta nadaljuje gradnjo nove stavbe glavne pošte na območju med Občino Jesenice in Lidlom, po sedanjih načrtih investitorja pa naj bi bil objekt zgrajen do avgusta. Na cestah v Planino pod Go­lico in v Javorniški Rovt so postavili omejitev osnega pritiska. Mnogi domačini so namreč že dalj časa opozar­jali, da po vsaki obnovi ceste pride takoj spet do uničenja, ker se na teh cestah oprav­ljajo tudi izredno težki prevozi. Naročena je bila izmera osnih pritiskov, postavile so se table z omejitvijo, je povedal župan.

Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da se je odločitev, da Dom Pristava dajo v upravljanje Zvezi društev prijateljev mladine Jesenice, izkazala za dobro, saj je slišati same pohvale, na Pristavi pa je tudi veliko obiskovalcev. Prepričan je, da bodo prek leta, predvsem v mesecu maju, aktivnosti dobro potekale. V Republiki na Hrušici še naprej urejajo zemljiško-knjižne zadeve. Razsvetljava v neposredni bližini je že urejena, bo pa treba v prihod-nje urediti še mirujoči promet, da bo to območje v celoti urejeno. Na Hrušici in v Planini pod Golico sta potekala tudi zbora krajanov, kar je po županovih besedah dober način, da krajani spregovorijo o težavah v kraju, na Občini pa dobijo prave informacije o problemih.

Župan je posebej pohvalil delo enot civilne zaščite, zlasti gasilcev, ki so se borili s požarom v Javorniškem Rovtu.