Župan občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger

Tomaž Tom Mencinger

Tomaž Tom Mencinger

Kot je bilo možno slišati že v določenih medijih, Pošta Slovenije namerava ukiniti redno kontaktno točko na Blejski Dobravi. O tem je obvestila tudi Občino Jesenice, ki pa smo na zaprosilo Pošte za izdajo mnenja lokalne skupnosti o ukinitvi redne kontaktne točke, ki ga je ta dolžna pridobiti v skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, že julija lani podala negativno mnenje. Skupno stališče Občine Jesenice in Krajevne skupnosti Blejska Dobrava je namreč, da s predlaganim preoblikovanjem pošte v pismonoško pošto ne bo dosežena vloga Pošte, ki naj bi bila približati se potrebam in željam uporabnikov (kot so jo navedli sami).

V preteklem tednu smo z izvajalcem, podjetjem TELEG-M d.o.o. podpisali pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture na Murovi. Gre za največji letošnji projekt na področju komunalne infrastrukture, katerega vrednost dosega skoraj milijon evrov. »Temelje« za projekt smo položili že pred tremi leti, ko smo zagotovili osnovne pogoje za to investicijo – takrat smo zgradili dobrih 100 metrov kanalizacije in nanjo priključili prve objekte, zagotovili pa smo tudi povezavo tega dela na kanalizacijski kolektor, ki vodi na Centralno čistilno napravo Jesenice. Lani sta bila zgrajena tudi že dva oporna zidova, zdaj pa se končno začenja tudi sama izgradnja kanalizacije. Zavedamo se, da bo investicija, ki bo potekala predvidoma do konca tega leta, izjemno zahtevna, saj gre ozko, strnjeno območje, ki je hkrati gosto poseljeno, vendar verjamem, da bomo skupaj s strokovnostjo izvajalca in potrpežljivostjo tamkajšnjih prebivalcev investicijo dobro izpeljali in uspešno zaključili.

Občina Jesenice v prihodnjih dveh letih načrtuje izgradnjo povezovalne ceste na t.i. »pešungi«, to je od Lidla do objekta Hidrie vzdolžno s Savo ob železnici, potem pa prečno do objekta Rotomatike (t.i. os C). Dolžina ceste bo znašala približno 930 metrov. Gre za enega izmed projektov, ki smo ga prijavili na dogovor za razvoj regij. Vrednost projekta je dobrih 1,7 milijona evrov, od katerih računamo na približno 1,4 milijona evrov sredstev sofinanciranja. V letošnjem letu računamo na pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo pa v letih 2019 in 2020. V naslednjih letih bomo nato ta projekt nadaljevali še s podaljšanjem izgradnje te ceste še do Javornika z navezavo na magistralno cesto R2 v bližini Savskega mosta na Javorniku. Namen izgradnje povezovalne ceste je razbremenitev magistralne ceste R2 in izboljšanje komunalne opreme celotnega območja Poslovne cone, še posebej območja starih obratov. Na tem območju je namreč veliko uspešnih podjetij, za katera sem prepričan, da jim bo ta povezava olajšala delo in logistiko.

V minulih dneh je bil sklican sestanek v zvezi s sotesko Vintgar, ki so se ga, poleg predstavnikov Občine Jesenice, udeležili tudi predstavniki občin Bled in Gorje, TNP, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in drugi. Soteska Vintgar namreč meji na vse tri občine – Gorje, Bled in Jesenice, zato je prav, da se o problematiki in tudi razvoju soteske pogovarjamo vsi skupaj. Na sestanku je bilo govora o težavah, ki jih letna sezona prinese ob obisku soteske Vintgar, hkrati pa so bili predstavljeni problemi zaradi povečanega prometa, neurejenosti  sanitarij in nabiranja komunalnih odpadkov, problematika vode in predvsem samega urejanja v območju in v vplivnem območju soteske Vintgar. Sestanek je bil uspešen, v nadaljevanju pa bo potrebnih še kar nekaj sestankov in dogovorov, ki bodo v končni fazi privedli do cilja, varnejšega, enostavnejšega in lepšega dostopa do same soteske.

Ta teden kotiček začenjam s turizmom. Obisk turistov na Zgornjem Gorenjskem je bil lani rekorden, tudi letos so obeti kar dobri, vse to pa pomeni, da se morajo občine na tem območju tem turističnim tokovom prilagoditi v najboljši možni meri. V fazi spremembe je tudi zakonodaja, pripravlja se namreč sprememba zakona o spodbujanju turizma, pripombe na te spremembe pa so podale tudi občine Zgornje Gorenjske.  Vzporedno potekajo tudi priprave na povečan obisk turistov, kar pomeni tako priprava infrastrukture kot ostalih pomembnih stvari, ki bodo vplivale na obisk turistov. Občina Jesenice pri tem vidi priložnost predvsem s svojo Planino pod Golico, Pristavo in območjem Stare Save, ne nazadnje pa tudi s samo sotesko Vintgar.

Na Jesenicah smo se od leta 2017 poslovili z zanimivimi prednovoletnimi prireditvami. Med njimi je bil tradicionalni prednovoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice–Kranjska Gora v Kinu Železar, ki je tokrat v svojo sredino povabil tudi izjemno violinistko Majo Horvat, mlado domačinko s Koroške Bele in študentko londonske akademije Royal College of Music, ter vokalista Mitjo Šinkovca, ki ga mnogi poznajo kot nastopajočega v eni izmed televizijskih oddaj ene od slovenskih komercialnih televizijskih postaj. Zadnje tri dni starega leta pa so bili v sklopu prednovoletnih prireditev organizirani tudi pohod jeseniških športnikov z baklami, program za otroke s prihodom dedka Mraza, koncerti glasbenih skupin Gajst'n bend in Šexpir band, ne nazadnje pa tudi samo silvestrovanje, kjer so zbrane zabavali Alex Volasko ter Glasbena mineštra.

Konec decembra je običajno namenjen enim izmed prijetnejših županskih dolžnosti oziroma nalog, in sicer različnim prednovoletnim sprejemom, na katerih se spomnimo izvedenih nalog v preteklem letu ter se podružimo in zahvalimo različnim deležnikom, ki soustvarjajo našo občino, bodisi v javnem bodisi v zasebnem sektorju. Tako smo na ravni Občine decembra priredili tradicionalni »županov« sprejem v Kolpernu, namenjen direktorjem večjih in pomembnejših jeseniških gospodarskih družb, zavodov, ravnateljem šol, predstavnikom verskih skupnosti itd., na ravni krajevnih skupnosti pa so pripravili tradicionalne sprejeme za starejše občane, ki so tako lahko preživeli nekaj prijetnih trenutkov ob družabnem programu, ki je namenjen le njim. Nobeno leto ne pozabimo niti na tiste Jeseničane, ki bodo praznike preživeli v domu upokojencev. Tako smo se tudi letos odpravili v Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Dom starejših Viharnik v Kranjski Gori in Dom dr. Janka Benedika v Radovljici, kjer smo z varovanci domov preživeli nekaj prijetnih uric druženja in obujanja spominov.

Minulo soboto, 9. 12., sem v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice udeležil slavnostne podelitve srebrnih znakov in naziva častni občan Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Zbrane sta nagovorili predsednica društva Alenka Bijol in predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Monika Ažman. Častna članica je postala višja medicinska sestra Jana Zupan, ki je bila do upokojitve zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Srebrni znak, poleg naziva častni član najvišje priznanje društva, so prejeli doc. dr. Saša Kadivec ter Breda Papler iz Klinike Golnik, Darko Loncnar iz Psihiatrične bolnišnice Begunje in Mateja Bahun iz Splošne bolnišnice Jesenice. Vsem nagrajencem iskreno čestitam, hkrati pa je treba pohvaliti tudi člane društva in vse ostale zdravstvene delavce, ki se vsakodnevno trudijo za dobrobit pacientov.

V četrtek, 30. novembra, sem se udeležil otvoritve prve javne polnilnice za tovorna vozila na utekočinjen zemeljski plin (LNG) v Sloveniji. Polnilnica je locirana v Ljubljani, na Podutiški cesti 99. Uvedba LNG kot pogonskega goriva v tovornem prometu predstavlja odločen korak k zmanjšanju ogličnega odtisa in emisij iz prometa. Polnilnica v Ljubljani je rezultat realizacije evropskega projekta uvajanja goriva LNG v  promet na območju Slovenije  in je ena od šestih polnilnic na Mediteranskem koridorju, in sicer med Barcelono in Ljubljano. LNG polnilnica je slovensko-španski partnerski projekt družb Enos d.d. iz Jesenic, Energetike Ljubljana in Ham Criogenica iz Španije in je sofinanciran s strani EU.

V ponedeljek so se zaključili že 30. Čufarjevi dnevi. Gre za večdnevni festival ljubiteljskih gledališč, ki vsakič postreže z vrhunskimi gledališkimi predstavami in kvalitetno igro. Vesel in ponosen sem, da se vsako leto znova izkaže, da je festival organiziran na izredno visokem nivoju in med kulturnimi dogodki, povezanimi z gledališčem, uživa visok ugled. Organizatorji festivala, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in v ta namen imenovan odbor za organizacijo Čufarjevih dni, si za uspešno organizacijo festivala zaslužijo en izredno velik poklon in čestitke, saj organizacijo festivala – čeprav se to zdi že nemogoče – dvignejo še na višjo raven.