Župan občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger

Tomaž Tom Mencinger

Tomaž Tom Mencinger

Aprila naslednje leto obeležujemo 10-letnico padca meteorita na Mežaklo. Na pobudo Društva za razvoj turizma Jesenice, markacijske sekcije Planinskega društva Jesenice, lokalnega združenja Zveze borcev za vrednote NOB in nekaterih drugih deležnikov bomo v kratkem začeli z urejanjem planinske poti, ki bo posvečena prav temu dogodku. Planinska pot bo namreč opremljena z informacijskimi tablami, vodila pa bo na mesto na Mežakli, kjer je 9. aprila 2009 padel meteorit. Še letos je predvidena postavitev treh informacijskih tabel, tj. na Kočni in Podmežaklo, torej na mestih, kjer se bo pot začela, in na Planskem vrhu, kamor je padel meteorit. V naslednjem letu nato načrtujemo še podrobnejšo ureditev poti in postavitev dodatnih informacijskih tabel, ki bodo označevale zanimivosti po sami poti. Padec meteorita je redek dogodek, ki se je zgodil prav na naši lokaciji, a ga premalokrat jemljemo v mar, z ureditvijo omenjene poti pa bomo dali večjo vrednost tako samemu dogodku, hkrati pa lahko tudi na tej osnovi še naprej razvijali jeseniški turizem.

V torek, 18. septembra, smo se predstavniki Občine Jesenice udeležili začetka izgradnje druge cevi skozi predor Karavanke. Udeležili so se je tudi višji predstavniki avstrijske države, medtem ko je bila slovenska udeležba bolj šibka. Dobro organizirana prireditev je postregla z upanjem, da se bo tudi na slovenski strani kaj kmalu začela dolgo pričakovana investicija, čeprav je bilo na prireditvi rečeno, da je vse odvisno od tega, kako hitro se bodo zaključili pritožbeni postopki, a da v kolikor bi bili ti za investitorja, torej za DARS, zaključeni pozitivno, bi se lahko gradnja predora tudi na naši strani začela že letos.

Konec avgusta je v Kolpernu potekal slovesen podpis pogodbe o financiranju vzpostavitve turističnega produkta ''Gorenjsko kolesarsko omrežje''. Gre za projekt, v katerega je vključenih 24 gorenjskih občin, pri njem pa sodelujeta tudi Direkcija RS za infrastrukturo in RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Predmet projekta je vzpostavitev usmerjevalnih tabel za kolesarje na občinskih in delno tudi na državnih cestah, tisk zemljevidov, umestitev kolesarske mreže na za to predvideno spletno stran, priprava opisov zanimivosti ob poteh ter vključitev turističnih subjektov, ki bodo pridobili status »kolesarju prijaznega postajališča« v promocijski material. Verjamem, da bo izveden projekt še eden v vrsti ukrepov, ki bo tudi v občini Jesenice pripomogel k promociji kolesarstva in s tem k večji trajnostne mobilnosti, za katero si na Občini Jesenice prizadevamo že nekaj časa.

Kot so občani že zagotovo opazili, se ureja potok Bela na Koroški Beli, od lokacije gasilskega doma proti zaplavni pregradi. Načrtujeta se še dve novi pregradi in dostopna cesta do njih. Investitor čiščenja potoka in izgradnje zaplavnih pregrad je država, Občina Jesenice pa financira izgradnjo dostopne ceste in bo financirala tudi monitoring območja plazu. Veseli nas, da je država pristopila k sanacija struge potoka Bela, so pa potrebni posegi tudi na drugih vodotokih (Javornik, Ukova, Jesenica), da se preprečijo morebitni neljubi dogodki. Pri tem bo pomembno tudi sodelovanje občine, društev in krajanov.

Na Občini smo bili v preteklem tednu obveščeni o porastu vandalizma na otroškem igrišču na Slovenskem Javorniku. Na igrišču se zadržujejo osebe, ki jim to igrišče ni namenjeno, in močno motijo red in mir v neposredni okolici, pojavljajo se poškodbe samega igrišča, smetenje in na splošno neprimerna oziroma neustrezna uporaba igrišča. Takšno početje seveda strogo obsojamo, zato so bili sprejeti in v določeni meri tudi izvedeni nekateri ukrepi, ki bodo vsaj v določeni meri pripomogli k izboljšanju stanja. O stanju so obveščeni tudi občinski redarji in policisti, ki bodo povečali svojo prisotnost na območju in bodo pozorni na morebitno neustrezno uporabo igrišča.

V torek, 19. junija, je na Koroški Beli potekala predstavitev izsledkov poročila Geološkega zavoda Slovenije o pobočnih masnih premikih v zaledju Koroške Bele. Strokovnjaki so prisotnim predstavili poročilo, prav tako pa tudi predloge zaščitnih ukrepov. Ministrstvo za okolje in prostor bo v nadaljevanju pripravilo protokol sodelovanja vseh potrebnih deležnikov, predlog predvidenih ukrepov in razdelitev finančnih obveznosti, zaenkrat pa je znano to, da bo morala Občina Jesenice zagotoviti sredstva za izvajanje monitoringa v višini 40.000 €.

Mesec maj je na Jesenicah že tradicionalno mesec, v katerem se zvrsti ogromno število dogodkov z različnih področij, in tako je bilo tudi letos. Poleg tradicionalnega dogodka miss narcis, ki je bil tudi letos odlično organiziran in se ga je udeležilo veliko število obiskovalcev, in dobrodelnega teka Jesenice tečejo, v katerem je tudi letos za dobrodelen namen teklo skoraj 500 tekačev, je bil letošnji maj tudi v znamenju godb in godbene glasbe. Domači Pihalni orkester Jesenice–Kranjska Gora je namreč gostil tekmovanje slovenskih godb, ki je na Jesenicah zbralo skoraj 500 godbenikov iz vse Slovenije. Poleg izvrstne organizacije dvodnevnega dogodka, ki jo je pohvalila tudi Zveza slovenskih godb, so naši godbeniki dosegli tudi odlično uvrstitev na samem tekmovanju, saj so za svoj nastop prejeli zlato plaketo s posebno pohvalo. Pohvala pa je vsekakor prav tisto, kar si, poleg čestitk, res zaslužijo.

V Planini pod Golico se je v tem tednu začelo nadaljevanje izgradnje vodovoda na območju Betel–Planina pod Golico–Plavški Rovt. Projekt smo začeli že lani, nato pa ga v zimskem času prekinili. Izvajalec je začel z deli od mosta proti Betelu ter od raztežilnika proti vodohramu. Pri tem se zavedamo, da je maj mesec narcis, ko se na območju Planine pod Golico pričakuje povečano število ljudi, zato bomo izvedbo projekta prilagajali tudi temu dejstvu. S projektom bomo zagotovili dovolj vodnih kapacitet in ustrezni vodni vir za območje Planine pod Golico, Prihodov, Plavškega Rovta in Žerjavca.

V soboto, 14. aprila, so Jesenice gostile vsakoletno državno prvenstvo iz znanja matematike za učence šol s prilagojenim programom z naslovom Računanje je igra. Organizator prvenstva je vsako leto Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, zaradi večjih prostorskih kapacitet pa je bilo tudi letos tekmovanje izvedeno v prostorih Osnovne šole Toneta Čufarja. Osnovna šola Poldeta Stražišarja se je tudi letos izjemno potrudila tako s samim gradivom kot z organizacijo dogodka, zato jim za ponovno odlično izpeljano tekmovanje čestitam.

V tem tednu je Splošna bolnišnica Jesenice v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice s slovesnostjo obeležila svojo 70. obletnico. Udeležila sta se jo tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Splošna bolnišnica Jesenice je izjemno pomembna inštitucija tako za njene uporabnike kot tudi za samo lokalno skupnost – nenazadnje gre za drugega največjega zaposlovalca na Jesenicah. Ob njihovi pomembni obletnici delovanja jim tako iskreno čestitam.