Župan občine Jesenice

Okt 2018 22

Županov kotiček 2018/20

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

V začetku oktobra je na Bledu potekala mesečna koordinacija županov Zgornje Gorenjske, ki ji je sledilo še srečanje z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ministrom brez resorja, pristojnim za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Markom Bandelijem in ministrom za Slovence po svetu Petrom Česnikom, udeležil pa se ga je tudi poslanec Državnega zbora in nekdanji župan občine Bohinj Franc Kramar. Govorili smo o dokončanju blejske obvoznice, novelaciji zakona o Triglavskem narodnem parku ter o višini povprečnine. V nadaljevanju je vsak župan izpostavil tudi probleme na področjih svojih občin, ki zadevajo resorje omenjenih gostov. Kot župan občine Jesenice sem izpostavil na težavo razpisa DARS za gradnjo druge cevi predora Karavanke, saj se čas začetka gradnje zaradi pritožbe zamika; težavo preobširne železniške infrastrukture na območju Jesenic, saj imamo veliko železniških tirov in objektov, ki niso več v funkciji; državni cesti R2 in R3, ki sta sicer v zadnjem času doživeli nekaj posegov; ter možnost izgradnje ceste gorvodno ob Savi, s katero bi razbremenili promet na glavni cesti R2 skozi Jesenice in bi se začela s krožiščem v neposredni bližini lokala Flamingo na Slovenskem Javorniku.

V bližini le-tega pa se nahaja tudi Centralna čistilna naprava Jesenice, ki smo jo uradno odprli leta 2015. O njej je bilo že večkrat govora, z veseljem pa povem, da so nedavne analize pokazale, da naprava deluje tako, kot se od nje pričakuje. Cilj, ki ga zasledujemo, je 98 % priključenost objektov na kanalizacijo, ki vodi na Centralno čistilno napravo Jesenice, temu cilju pa že daljše obdobje uspešno sledimo. Kanalizacija na območju Podmežakle je tako že dlje časa zaključena, pri koncu pa sta tudi območju Trebeža in Murove. Za izgradnjo kanalizacije na območju Trebeža smo v preteklih dneh prejeli že tudi uporabno dovoljenje, tako da nas zdaj čaka še priključitev samih objektov na sistem. Na Murovi so komunalna dela že pri koncu, čaka pa nas izgradnja javne razsvetljave in opornega zidu. Čaka nas tudi še izgradnja kanalizacije na Lipcah, kjer smo potrebna soglasja že pridobili, tako da je projekt tik pred tem, da oddamo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prav tako je v načrtu tudi izgradnja kanalizacije na območju Potokov – žal pa moram pri tem povedati, da imamo tudi za ta projekt zbrana že vsa soglasja, razen enega, brez tega enega soglasja pa žal ni možno pridobiti gradbenega dovoljenja, tako da investicije ne bo možno začeti, dokler ne prejmemo vseh soglasij.

V preteklih dneh pa smo prejeli tudi končno poročilo stanja občinskih cest. Teh je po celotni občini kar 100 km, pred nekaj meseci pa smo najeli podjetje, ki je ceste detajlno posnelo in na podlagi tega izdelalo končno poročilo stanja. To je pokazalo, da je 14 km cest v zelo slabem stanju, zato bo v prihodnje obnova teh prioriteta. V kratkem se bo v dogovoru s krajevnimi skupnostmi izdelal program vzdrževanja cest za novo štiriletno obdobje, ki ga bo v končni fazi potrdil Občinski svet v novi sestavi, vanj pa bo zagotovo treba kot prioriteto vključiti teh 14 kilometrov.

Veseli pa me, da je Občinski svet v trenutni sestavi v oktobru sprejel pomembna dokumenta, ki bosta omogočala nemoten začetek dela tako občinske uprave kot Občinskega sveta v novi sestavi. Sprejeli smo namreč rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2018, s katerim smo zagotovili sredstva za izgradnjo ceste do pregrade na potoku Bela, za izplačilo nepredvidenih sredstev za Gasilsko reševalno službo Jesenice zaradi v januarju podpisanega aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva, ki prinaša višje plače vsem operativnim gasilce, ter še za nekaj področij, to pa nam je zaradi smortnega ravnanja s financami uspelo, brez da bi se morali odpovedati kakšnemu že prej dogovorjenemu projektu ali dejavnosti. Hkrati smo sprejeli tudi proračun občine Jesenice za leto 2019, s čimer se bodo lahko vse aktivnosti, projekti in tudi postopki javnih razpisov začeli že takoj na začetku leta in delo tako zaradi morebitnega začasnega financiranja ne bo otežkočeno. Še posebej me veseli, da so svetniki in svetnice to sprejeli kljub predvolilnemu času in je tako morebitna predvolilna "nagajanja" zamenjalo delo v dobro občine.

Prebrano 74 krat Zadnja sprememba Ponedeljek, 22. Oktober 2018, 10:38