Župan občine Jesenice

Sep  2018 07

Županov kotiček 2018/17

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Konec avgusta je v Kolpernu potekal slovesen podpis pogodbe o financiranju vzpostavitve turističnega produkta ''Gorenjsko kolesarsko omrežje''. Gre za projekt, v katerega je vključenih 24 gorenjskih občin, pri njem pa sodelujeta tudi Direkcija RS za infrastrukturo in RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Predmet projekta je vzpostavitev usmerjevalnih tabel za kolesarje na občinskih in delno tudi na državnih cestah, tisk zemljevidov, umestitev kolesarske mreže na za to predvideno spletno stran, priprava opisov zanimivosti ob poteh ter vključitev turističnih subjektov, ki bodo pridobili status »kolesarju prijaznega postajališča« v promocijski material. Verjamem, da bo izveden projekt še eden v vrsti ukrepov, ki bo tudi v občini Jesenice pripomogel k promociji kolesarstva in s tem k večji trajnostne mobilnosti, za katero si na Občini Jesenice prizadevamo že nekaj časa.

3. septembra je v jeseniške šolske klopi ponovno sedlo lepo število učencev in dijakov. Za varnost predvsem tistih mlajših so tudi letos v prvih šolskih dneh skrbeli predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice, Policijske postaje Jesenice, Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter jeseniških prostovoljnih gasilskih društev. Vsi ti se namreč vsako leto odlično organizirajo in angažirajo ter tako predvsem v prvih dneh nudijo potrebno podporo in pomoč na najbolj »kritičnih« prometnih območjih. In zato si, kot vsako leto, zaslužijo veliko pohvalo in zahvalo. K sreči so tudi letos prvi dnevi minili brez posebnosti, vsekakor pa je tudi na strani nas, staršev in ostalih skrbnikov, da tudi mi poskrbimo za ustrezno prometno vzgojo svojih otrok oziroma vnukov in posledično tudi sami povečamo varnost udeležencev v prometu.

Z začetkom septembra in šolskega leta pa se je končala tudi glavna turistična sezona. Tudi na Jesenicah vsako leto beležimo več nočitev, kar je pohvalno in vzpodbudno. Temu botrujejo številni zasebniki z lepo urejenimi sobami in apartmaji ter kamp Perun na območju Lipc, letos pa je v bližini Občine in Upravne enote svoja vrata odprl še lepo urejen aparthotel. Objektu nekdanje Kazine, ki je bil že v preteklosti stičišče Jeseničanov in praktično ni starejšega Jeseničana, ki ga ni obiskal vsaj enkrat, je bila tako ponovno vdahnjena vsebina, s kar 53 ležišči in restavracijo v spodnjem nadstropju pa gre za pomembno pridobitev za celotne Jesenice.

Ob koncu poletja pa se običajno začnejo tudi nove sezone športnih panog. Med drugim tudi hokeja. Avgusta smo tako na Občino Jesenice prejeli odprto pismo s strani vodstva HDD Sij Acroni Jesenice, ki meni, da bi morala Občina bolj finančno podpreti člansko hokejsko moštvo. Stališče društva vsekakor lahko razumem, vseeno pa odgovor na njihovo pismo terja nekoliko več pojasnila. Občina Jesenice finančna sredstva športnim društvom dodeljuje preko vsakoletnega javnega razpisa v okviru Letnega programa športa. Pri tem v celoti sledimo Nacionalnemu programu športa v Republiki Sloveniji 2014–2023. V slednjem je opredeljeno, da se za program kakovostnega športa, kamor se uvršča HDD Sij Acroni Jesenice, iz Letnega programa športa sofinancira uporaba športnih objektov, medtem ko plačilo športnikov za njihovo športno udejstvovanje ali plačilo strokovnega kadra na področju kakovostnega športa ni predmet sofinanciranja Letnega programa športa. Iz tega naslova, torej za uporabo športnega objekta (Športne dvorane Podmežakla), je društvo HDD Sij Acroni Jesenice v letu 2018 prejelo 26.314,48 €, podobno pa tudi leto prej (26.735,26 €). Društvu smo v letih 2017 in 2018 na podlagi javnega razpisa zagotovili sredstva za kritje celotnih stroškov uporabe ledu, to je za 320 ur vadbe v koledarskem letu, to pa je tudi maksimalno število ur, ki jih lahko Občina sofinancira iz proračuna. Naj pri tem poudarim še, da v okviru Letnega programa športa v občini Jesenice prek javnega razpisa kar polovico v ta namen zagotovljenih sredstev (natančneje 43,44 % v letu 2018 in 44,96 € v letu 2017) namenjamo prav za hokejsko športno panogo – poleg HDD Sij Acroni Jesenice namreč sredstva iz razpisa namenjamo tudi HD Hidria Jesenice, ki uspešno skrbi za mlajše hokejske selekcije. Hkrati niti sama obnova dvorane, ki je v skupnem stala 9 milijonov evrov (sredstva so bila zagotovljena tako iz občinskega proračuna kot iz različnih virov sofinanciranja), ni zanemarljiv »vložek« Občine v sam hokej, Občina pa je s prenovo zagotovila neprimerljivo boljše pogoje za sam trening, organizacijo tekem in za delovanje društev, ki uporabljajo dvorano. Naj na koncu poudarim še, da v Občinskem razvojnem programu občine Jesenice na področju športa hokej vsekakor je opredeljen kot prioritetna športna panoga, ne nazadnje smo na Jesenicah, kljub uspešnim športnikom in njihovim odličnim rezultatom tudi v drugih športnih panogah, poznani predvsem po hokeju. Vseeno pa je pri tem treba izpostaviti predvsem dve dejstvi. Prvo je, da lahko lokalne skupnosti društva financiramo le v okviru veljavne zakonodaje in svojih zakonskih nalog, kar na Občini Jesenice tudi počnemo. In drugo – v naši občini deluje zelo veliko število tako športnih kot kulturnih, humanitarnih in drugih društev, vsako uspešno na svojem področju, ki jih Občina Jesenice sofinancira prek za to namenjenih razpisov, pri tem pa je njeno delo in dolžnost, da za vsa ta društva zagotovi enake in z zakonodajo skladne pogoje sofinanciranja.

Prebrano 229 krat Zadnja sprememba Sobota, 08. September 2018, 16:14