Župan občine Jesenice

Jul  2018 18

Županov kotiček 2018/15

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Na Občini smo bili v preteklem tednu obveščeni o porastu vandalizma na otroškem igrišču na Slovenskem Javorniku. Na igrišču se zadržujejo osebe, ki jim to igrišče ni namenjeno, in močno motijo red in mir v neposredni okolici, pojavljajo se poškodbe samega igrišča, smetenje in na splošno neprimerna oziroma neustrezna uporaba igrišča. Takšno početje seveda strogo obsojamo, zato so bili sprejeti in v določeni meri tudi izvedeni nekateri ukrepi, ki bodo vsaj v določeni meri pripomogli k izboljšanju stanja. O stanju so obveščeni tudi občinski redarji in policisti, ki bodo povečali svojo prisotnost na območju in bodo pozorni na morebitno neustrezno uporabo igrišča. Pri tem pa zopet ponavljam, da je treba na takšne stvari nenehno opozarjati tako pristojne organe kot tudi osebe, ki povzročajo poškodbe na javnih površinah oziroma jih ne uporabljajo v skladu z njihovim namenom. Ker se vse začne pri kulturi in pravilni vzgoji, pa največjo vlogo pri tem odigrajo tudi sami starši oziroma skrbniki, ki bi morali zavest o pravilnem in napačnem početju vcepiti že malim otrokom in na ta način preprečiti kasnejša neprimerna ravnanja. Občina lahko namreč poskrbi za ustrezno infrastrukturo, za prijetno sobivanje v naši občini pa je odgovoren tudi vsak posameznik.  

Občina Jesenice nadaljuje z nekaterimi spremembami prometne ureditve, ki bodo pripomogle tako k večji prometni varnosti kot prijaznejši prometni ureditvi, ki sledi načelom trajnostne mobilnosti in sprejeti celostni prometni strategiji Občine Jesenice. Ena od teh sprememb je bila že uvedba t.i. »modre cone« na parkirišču ob Gimnazije Jesenice, ki velja od prejšnjega meseca naprej. Parkiranje je omejeno na 2 uri, in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 13. ure, s tem pa smo zagotovili večjo »pretočnost« parkiranja in s tem dodatna parkirišča za uporabnike storitev na Trgu Toneta Čufarja, vključno s knjižnico in gledališčem. Pred kratkim pa smo izdali tudi odločbo za vzpostavitev cone z omejitvijo 30 km/h na Cesti Toneta Tomšiča, in sicer takoj za križiščem z regionalno cesto pri gimnaziji in se konča pri stavbi Cesta Toneta Tomšiča 11. Na tem območju so bile namreč izvedene meritve hitrosti, ki so pokazale na izredno veliko število visokih prekoračitev hitrosti, kar je še posebej alarmantno zato, ker se na tem delu nahaja Osnovna šola Prežihovega Voranca. Hitrost je bila sicer že prej z znakom omejena na 30 km/h, a tega znaka večina voznikov ni upoštevala. Ker cona 30 predvideva tudi strožje kazni, tudi zavoljo otrok, ki vsakodnevno pešačijo čez to območje v šolo in iz nje, upamo, da bodo vozniki omejitev hitrosti upoštevali bolj kot do sedaj.

Na območju Ceste Toneta Tomšiča pa začenjamo s še eno investicijo, in sicer ureditev avtobusnega postajališča na Cesti Toneta Tomšiča. Zakoličba je bila izvedena že v preteklem tednu, z deli pa bodo začeli kratkem. Pri projektu je predvidena postavitev nadstrešnice oziroma čakalnice na Cesti Toneta Tomšiča s petimi sedeži, tablo z imenom postajališča in vitrino z voznim redom, postavitev koša za smeti ter kolesarnice s stojali za kolesa. V času izvedbe del je predvidena polovična zapora ceste, v času končnega asfaltiranja pa kratek čas tudi popolna (o tem bomo javnost pravočasno obvestili). Celotna vrednost projekta je ocenjena na približno 77.000 €, smo pa s strani Ministrstva za infrastrukturo za ta projekt prejeli sofinanciranje v višini dobrih 34.000 €.

Pred zaključkom pa je izvedba 2. faze izgradnje kanalizacijskega sistema in vodnega omrežja v Trebežu. Gradbena dela so zaključena, cesta je že asfaltirana, tako da promet po cesti ponovno poteka normalno. V nadaljevanju bomo uredili še prevezavo objektov na nov vodovod in vzpostavili delovanje črpališča za fekalne odpadne vode, nato pa na pristojni organ vložili dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Prebrano 261 krat Zadnja sprememba Sreda, 18. Julij 2018, 17:03