Župan občine Jesenice

Maj 2018 15

Županov kotiček 2018/12

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Občina Jesenice trenutno izvaja kar nekaj investicij s področja komunalne infrastrukture, dela pa, glede na ugodnejše vremenske razmere, potekajo po načrtu. V Planini pod Golico se izvaja izgradnja vodovoda na območju Betel–Planina pod Golico–Plavški Rovt, ta teden bodo začeli tudi z gradbenimi deli na zbiralniku. Zaradi del poteka občasna popolna zapora ceste (na območju od Betela proti Fencu). Ta podatek pa ni pomemben le za okoliške prebivalce, temveč tudi za vse, ki želijo obiskati naš najbolj znani vrh – Golico. V tem času je namreč zaprta najbolj znana pot iz Planine pod Golico od Fenca do spodnje postaje tovorne žičnice, a so markacisti PD Jesenice v bližini uredili drugo pot, ki je nekoč že obstajala, in jo opremili z usmerjevalnimi tablami. Začne se v Savskih jamah oziroma pri Korlnovem rovu in poteka skozi gozd mimo slapu Bašar do spodnje postaje žičnice in naprej po osrednji poti oziroma zimski poti do koče in do vrha Golice.
Na Cesti Toneta Tomšiča so dela že zaključena, zato nas čaka le še primopredaja. V Trebežu dela potekajo po načrtu, predvidevamo, da bodo dela zaključena do konca junija. Ko bomo končali s to investicijo, pa bomo začeli z izvedbo obračališča končne postaje mestnega potniškega prometa na Cesti Toneta Tomšiča. Pri tej investiciji je predvidena tudi zapora ceste, o čemer bomo javnost pravočasno obvestili. Tudi na Murovi, kjer gradimo kanalizacijsko omrežje, dela potekajo po načrtu, predvideno je, da bo na odseku nad Zdravstvenim domom Jesenice do konca meseca že položen grobi asfalt.
Na odseku magistralne ceste R2 od Splošne bolnišnice Jesenice do ZD Jesenice je 1. faza izgradnje vodovoda (od ''Walterja'' do slaščičarne Metuljček) že zaključena, sledi 2. faza, in sicer od Metuljčka proti Zdravstvenemu domu. Pri obnovi same ceste je kar precej del že opravljenih, trenutno polagajo robnike.
V preteklih dneh smo vložili tudi vlogo za izdajo gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije Lipce. V sklopu investicije je predvidena izgradnja kanalizacije v naselju Lipce in povezava le-te s Centralno čistilno napravo Jesenice, hkrati pa bomo s slednjo povezali tudi kanalizacijo iz naselja Blejska Dobrava.
Trenutno se izvaja tudi ureditev odseka ceste na deponijo Mala Mežakla, ki se bo asfaltiral do konca meseca, zaključna dela pa bodo zaključena junija. Za prihodnje proračunsko obdobje nam tako za ureditev ostane še približno 800 m ceste. Investicija, ki je financirana iz takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in je namenski prihodek proračuna, kar pomeni, da je ni možno poljubno preusmeriti na področja, ki se ne tičejo odpadkov, bo pripomogla k lažjemu dostopu do same deponije in sortirnice, hkrati pa tudi do okoliških gozdov.
Pred zaključkom je še ena investicija na območju KS Plavž, in sicer otroško igrišče Pika. Poteka namreč že priprava na sam prevzem igrišča, uradno odprtje pa načrtujemo do konca tega meseca. Ob tem pa žal ugotavljamo, da že sedaj prihaja do neustrezne oziroma neodgovorne uporabe igrišča oziroma igral, hkrati pa tudi do smetenja, kar me izredno žalosti. Igrišče je namreč zgrajeno zato, da bi otrokom nudilo varen prostor za igro in prijetno druženje, kar pa ne bo možno, če bodo deli igrišča pogosto v okvari ali pa bo igrišče nasmeteno. Zato ponovno pozivam vse uporabnike, naj pazijo na igrišče, naj smeti odlagajo v za to predvidene koše ob igrišču in naj ne povzročajo škode tako igrišču kot posledično svojim soobčanom.
Do 5. junija je v javni razgrnitvi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice. Zainteresirana javnost si lahko gradivo ogleda v avli Občine Jesenice. Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka poda pripombe in predloge vsa zainteresirana strokovna in laična javnost, kot tudi lastniki nepremičnin v obravnavanem območju. Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sredo, 23. maja 2018, ob 16. uri v sejni sobi Občine Jesenice, dokument pa bo obravnavan tudi na majski seji Občinskega sveta občine Jesenice.

Prebrano 55 krat Zadnja sprememba Torek, 15. Maj 2018, 09:24