Župan občine Jesenice

Apr  2018 26

Županov kotiček 2018/11

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

V Planini pod Golico se je v tem tednu začelo nadaljevanje izgradnje vodovoda na območju Betel–Planina pod Golico–Plavški Rovt. Projekt smo začeli že lani, nato pa ga v zimskem času prekinili. Izvajalec je začel z deli od mosta proti Betelu ter od raztežilnika proti vodohramu. Pri tem se zavedamo, da je maj mesec narcis, ko se na območju Planine pod Golico pričakuje povečano število ljudi, zato bomo izvedbo projekta prilagajali tudi temu dejstvu. S projektom bomo zagotovili dovolj vodnih kapacitet in ustrezni vodni vir za območje Planine pod Golico, Prihodov, Plavškega Rovta in Žerjavca.

V preteklem tednu je bil na pobudo KS Plavž izveden ogled vrtičkov na Plavškem travniku. Ponovno namreč ugotavljamo, da se je razmahnila gradnja objektov na vrtičkih, ki pa po pogodbi ni dovoljena. Ogleda so se udeležili predstavniki Občine, krajevne skupnosti Plavž, medobčinskega inšpektorata in zakupniki vrtov. Dogovorjeno je bilo, da se na vrtičkih vzpostavi takšno stanje, kakršno je predvideno po pogodbi, s čimer so se strinjali tudi prisotni zakupniki vrtov. Naš cilj je namreč vzpostavitev nekega enotnega stanja, ki ne kazi okolice, v nadaljevanju pa si bomo ogledali tudi vrtičke v ostalih krajevnih skupnostih.

Prebrano 411 krat Zadnja sprememba Petek, 27. April 2018, 23:32