Župan občine Jesenice

Mar  2018 12

Z županom pred občinskim praznikom

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Eden največjih projektov, ki ta čas poteka v občini, je obnova regionalne ceste od bolnišnice do zdravstvenega doma. Kako potekajo dela, kdaj naj bi bila zaključena?

"Za občino je bila obnova regionalne ceste dolgo pričakovana. Izvaja jo država, Občina Jesenice pa sodeluje z izgradnjo pločnika, komunalne infrastrukture, javne razsvetljave in prometne signalizacije. Pri najbolj zahtevnem delu, obnovi mostu čez potok Jesenice, je sicer prišlo do določenih zapletov, zaradi česar je bilo potrebno preprojektiranje, zato se izvajalec trenutno osredotoča na ostala dela. Po pogodbi bi dela morala biti zaključena do konca junija, a pričakujemo, da se bo glede na omenjene težave in vremenske nevšečnosti zaključek nekoliko zavlekel."

 

Obeta pa se še ena večja investicija, obnova mostu na Javorniku, kajne?

"Tako je, še ta mesec se bo začela sanacija mostu čez Savo na Slovenskem Javorniku, zaradi česar bo potrebna polovična zapora mostu. Investitor je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo."

V teh dneh se začenja tudi urejanje komunalne infrastrukture v najstarejšem delu Jesenic, Murovi. Projekt bo zahteven, obetajo se tudi popolne zapore ceste. Bo življenje prebivalcev v tem času močno oteženo?

"Izgradnja komunalne infrastrukture na območju Murove je eden večjih projektov na komunalnem področju v občini letos. Gre za gosto naseljeno območje in hkrati najstarejši del Jesenic, prostora ni veliko, zato pričakujem kar zahtevno izvedbo del. Skušali bomo zagotoviti peš dostope do objektov, in kjer bo mogoče tudi dostope z avtomobili. Prebivalce bomo sproti obveščali o zaporah, bo pa projekt potekal celo leto, zaključen naj bi bil šele konec leta."

 

To pa na komunalnem področju ne bo edina letošnja investicija, kajne?

"Ne, na območju Trebeža se bo nadaljevala druga faza gradnje kanalizacije, čakali smo na lepše vreme. V Planini pod Golico bomo letos nadaljevali z izgradnjo vodovoda na območju Betel–Planina pod Golico–Plavški Rovt, s čimer bomo zagotovili dovolj vodnih kapacitet in ustrezni vodni vir za območje Planine pod Golico, Prihodov, Plavškega Rovta in Žerjavca."

 

Eden večjih lanskih občinskih projektov naj bi bila obnova strehe na Osnovni šoli Toneta Čufarja. Zaradi slabe izvedbe in zapletov ste dela prekinili. Kdaj se bodo vendarle nadaljevala?

"Zaradi zapletov z izvajalcem smo investicijo lani jeseni ustavili. Naročili smo svoje izvedensko mnenje, vključili smo tudi Zavod za gradbeništvo, od izvajalca pa zahtevali, da sanira stanje. Ker streha zamaka, menimo, da so bila dela izvedena slabo, zato občina tudi še ni poravnala nobenega stroška oziroma obračunske situacije doslej izvedenih del. Projekt se bo nadaljeval letos, ko nameravamo obnoviti tako streho kot fasado na stavbi šole."

 

Eden večjih letošnjih projektov bo obnova Ruardove graščine. Kdaj se bodo dela začela?

''Ruardova graščina je kulturni spomenik, v katerega se je v preteklosti vlagalo le najnujnejše. Sama priprava na obnovo se je začela že pred kar nekaj leti, ko je bila izdelana projektna dokumentacija in je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Obnova se bo začela še letos, v evropskem letu kulturne dediščine, pri čemer si občina prizadeva pridobiti tudi sredstva sofinanciranja. S prenovljeno Ruardovo graščino bo Stara Sava, ki je že zdaj eno lepše obnovljenih fužinskih naselij v Evropi, dobila dodatno privlačnost. Naš cilj je, da Stara Sava postane tudi spomenik državnega pomena, za kar si Občina prizadeva že vrsto let, sestanki z ministrstvom za kulturo o tem pa prav tako že potekajo."

 

Premika se tudi na področju turizma ...

"Dodana vrednost občine bo zagotovo ureditev kolesarskih poti prek Karavank v sklopu projekta Alpe Adria park doživetij, ko se načrtuje tudi obnova Kurirskega doma in ureditev gorskokolesarskega poligona. Svojo priložnost vidimo tudi v Vintgarju, vstopna točka je namreč tudi s strani Blejske Dobrave. Lani je bil obisk soteske rekorden in moramo biti pripravljeni na obisk turistov z urejenostjo in ostalo ponudbo, dogovori o tem pa so že stekli tudi s sosednjimi občinami, ki mejijo na sotesko."

Občina že vrsto let obnavlja in gradi otroška igrišča. Katera so na vrsti letos?

"Urejanje igrišča Pika na Plavžu se zaključuje, namenu ga bomo predali predvidoma še v marcu ali na začetku naslednjega meseca, odvisno od vremena. Sledila bo obnova igrišča Biba, začeli pa smo tudi s postopki za ureditev igrišča pri stavbi Mladinskega centra Jesenice na Kejžerjevi ulici. Pred leti je bila sprejeta odločitev, da na Jesenicah ne gradimo večjega centralnega otroškega igrišča, ampak več manjših, kar ima zagotovo svoje prednosti, zlasti z vidika dostopnosti, saj so vsa igrišča v bližini stanovanjskih naselij."
 

Občani že vrsto mesecev opozarjajo na problem smradu z deponije Mala Mežakla. Kakšno je trenutno stanje, kdaj smradu ne bo več?

"Ravno včeraj (intervju smo opravili v sredo prejšnji teden, op. a.) smo imeli ponoven sestanek s koncesionarjem in ogled deponije. Kot smo se lahko prepričali, pospešeno odstranjujejo lahko frakcijo, medtem ko je težka frakcija pokrita z membranami. Na sestanek smo povabili tudi predstavnico krajanov, ki je povedala, da je stanje boljše, da je v februarju smrad zaznala le štirikrat. Vsekakor pričakujemo, da bo koncesionar poskrbel za nadaljnje zmanjšanje emisij smradu in da bo deloval v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem."

 

Jeseničani, ki jih moti smrad z deponije, se ob tem dostikrat sprašujejo, kaj imajo od tega, da je v občini deponija ...

"Občani občine Jesenice imajo zaradi lokacije deponije nižje stroške storitve obdelave in odlaganja odpadkov, hkrati pa tudi nižje stroške prevoza odpadkov, ker je center na Mali Mežakli, ne na drugi lokaciji, recimo v Ljubljani. Če bi morali odpadke voziti drugam, bi občani plačevali bistveno višje stroške. Občina Jesenice pa ima zaradi obratovanja odlagališča tudi prihodke iz naslova najemnine, okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in koncesijske dajatve od koncesionarja, to je podjetja Ekogor. Te dajatve vlagamo nazaj v gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja. Je pa vsekakor treba zagotoviti, da bo delovanje na deponiji v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem in da ne bo imelo čezmernega vpliva na občane, ki živijo pod deponijo – pri čemer potekajo tudi redni monitoringi.''

 

Bliža se zaključek vašega tretjega mandata na čelu Občine Jesenice. Volitve so jeseni, občane zagotovo zanima, ali se boste potegovali še za svoj četrti mandat.

"Naj najprej povem, da sem ponosen na to, kar smo naredili v treh mandatih. Posebno me veseli dobro sodelovanje v občinski upravi in javnih zavodih. O tem, ali bom kandidiral ponovno, še nisem sprejel odločitve. A nikoli ne reci nikoli. Je še nekaj želja, projektov, ki jih je treba izpeljati. Sem pa prepričan, da je vedno prava pot v nadaljevanju dela, ki ga je zastavil predhodnik; tako sem svoje delo zastavil sam in mislim, da je to edina pravilna pot tudi v prihodnje."

 

Vir: Jeseniške novice št. 4/2018, z dne 9. 3. 2018

Avtorica: Urša Peternel

Prebrano 426 krat Zadnja sprememba Ponedeljek, 12. Marec 2018, 08:03