Župan občine Jesenice

Feb  2018 15

Županov kotiček 2018/6

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Kot je bilo možno slišati že v določenih medijih, Pošta Slovenije namerava ukiniti redno kontaktno točko na Blejski Dobravi. O tem je obvestila tudi Občino Jesenice, ki pa smo na zaprosilo Pošte za izdajo mnenja lokalne skupnosti o ukinitvi redne kontaktne točke, ki ga je ta dolžna pridobiti v skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, že julija lani podala negativno mnenje. Skupno stališče Občine Jesenice in Krajevne skupnosti Blejska Dobrava je namreč, da s predlaganim preoblikovanjem pošte v pismonoško pošto ne bo dosežena vloga Pošte, ki naj bi bila približati se potrebam in željam uporabnikov (kot so jo navedli sami). Prepričani smo, da gre zmanjšanje števila uporabnikov storitev in s tem zmanjšanje prometa na Pošti 4273 Blejska Dobrava pripisati ravno dosedanjim izvedenim preoblikovanjem poslovalnice pošte. S preoblikovanjem redne pošte v pogodbeno pošto in s spremembo delovnega časa poslovalnice, je ta postala manj dostopna za krajevno prebivalstvo in zato krajani opravljajo storitve drugje. Klasičen in stalen način obravnave poštnih storitev je za krajane namreč pomemben in omogoča kontinuiteto uporabe poštnih storitev na stalni lokaciji, z dodatno okrnitvijo delovanja pošte pa bodo krajani Blejske Dobrave še bolj prizadeti. Zato se tako Občina Jesenice kot Krajevna skupnost Blejska Dobrava z ukinitvijo redne kontaktne točke nikakor ne strinjata. V ta namen smo v preteklih dneh na Občini Jesenice tudi organizirali sestanek, ki sta se ga udeležila tako predsednik Krajevne skupnosti Blejska Dobrava kot predstavnika Pošte Slovenije. Na sestanku smo predstavnikom Pošte ponovno predstavili svoje stališče in jih pozvali, naj kontaktno točko na Blejski Dobravi ne ukinejo, vendar pa je končna odločitev vseeno njihova.

Javno komunalno podjetje JEKO je v tem mesecu začelo z izvajanjem projekta »Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstva«. Projekt je namenjen osveščanju uporabnikov v zvezi z zbiranjem odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev, izvajal pa se bo v gorenjski regiji, in sicer na osnovnih šolah občin Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Tržič, Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj. JEKO bo v sodelovanju z omenjenimi občinami izvedel tekmovanje v zbiranju odpadnega olja v 4. razredih osnovnih šol. V februarju 2018 bodo tako izvedene predstavitve po šolah, nato se bo do začetka junija zbiralo odpadno jedilno olje iz gospodinjstev na zbirnih centrih, v juniju 2018 pa sledi slavnostna razglasitev rezultatov tekmovanja v posameznih, zmagovalni razred iz vsake občine pa bo šel na nagradni izlet v Piran z ogledom akvarija. Projekt sofinancira tudi Občina Jesenice, gre pa za izredno koristen projekt, saj številni ljudje še vedno ne vedo, da se odpadno gospodinjsko olje ne sme metati v školjko, kuhinjske odtoke ali celo v naravo, temveč gre za odpadek, ki ga je treba zbirati posebej. Prepričan sem, da bo tudi ta projekt zato pripomogel k osveščanju uporabnikov, pri tem pa tudi k boljši skrbi za okolje.

Z veseljem pa vas na koncu obvestim tudi, da smo v preteklih dneh prejeli pravnomočno gradbeno dovoljenje za novogradnjo garažne stavbe ob objektu GARS Jesenice. Projekt, s katerim izboljšujemo pogoje za delovanje zavoda, je vključen v proračun Občine Jesenice za leto 2018, financiran pa bo s strani tako Občine Jesenice kot tudi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice. Ocenjena vrednost projekta je približno 170.000 €, od česar bo približno 50.000 € prispevala Občina Jesenice, ostalo pa GARS.

Prebrano 442 krat Zadnja sprememba Četrtek, 15. Februar 2018, 14:29