Župan občine Jesenice

Jan  2018 26

Županov kotiček 2018/4

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Občina Jesenice v prihodnjih dveh letih načrtuje izgradnjo povezovalne ceste na t.i. »pešungi«, to je od Lidla do objekta Hidrie vzdolžno s Savo ob železnici, potem pa prečno do objekta Rotomatike (t.i. os C). Dolžina ceste bo znašala približno 930 metrov. Gre za enega izmed projektov, ki smo ga prijavili na dogovor za razvoj regij. Vrednost projekta je dobrih 1,7 milijona evrov, od katerih računamo na približno 1,4 milijona evrov sredstev sofinanciranja. V letošnjem letu računamo na pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo pa v letih 2019 in 2020. V naslednjih letih bomo nato ta projekt nadaljevali še s podaljšanjem izgradnje te ceste še do Javornika z navezavo na magistralno cesto R2 v bližini Savskega mosta na Javorniku. Namen izgradnje povezovalne ceste je razbremenitev magistralne ceste R2 in izboljšanje komunalne opreme celotnega območja Poslovne cone, še posebej območja starih obratov. Na tem območju je namreč veliko uspešnih podjetij, za katera sem prepričan, da jim bo ta povezava olajšala delo in logistiko.

V januarju smo pridobili dva pomembna dokumenta, in sicer gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici ter uporabno dovoljenje za celotno komunalno infrastrukturo v Črni vasi, ki se navezuje na obvoznico Lipce. S pridobitvijo slednjega je tako celotno območje Črne vasi tudi uradno v celoti komunalno opremljeno in tako pripravljeno za potencialne investitorje gradenj industrijsko-obrtnih objektov.

Žal pa malo manj prijetna informacija izhaja iz krajevne skupnosti Plavž. Obnova strehe na Osnovni šoli Toneta Čufarja je namreč še vedno zaustavljena. Dejstvo je, da streha zamaka in da do sedaj izvedena dela niso opravljena kvalitetno. Začasna obračunska situacija zato ni bila potrjena niti s strani nadzora, še manj pa Občine Jesenice, kar pomeni, da izvajalec s strani Občine ni prejel še nobenih finančnih sredstev. Občina Jesenice trdno vztraja, da se napake odpravijo, v zvezi s tem pa poteka praktično dnevni dialog, znotraj katerega se obe strani trudita, da bi privedel do čim hitrejše in učinkovite rešitve situacije, ki bo v dobro same šole, zaposlenih in še posebej učencev, ki jo obiskujejo.

Kot je opaziti, pa se v teh dneh nadaljuje tudi obnova magistralne ceste R2 na odseku Splošna bolnišnica Jesenice–Zdravstveni dom Jesenice. Trenutno je izvedenih 11 pilotov za most, s samo gradnjo mostu pa mora izvajalec počakati do začetka marca. Izdana je bila namreč prepoved posega v strugo potoka v času drstenja rib, zato je izvajalec izvedbo prilagodil. Tako so začeli izgradnjo vodovoda, ki poteka vzporedno s cesto. V ta namen so odstranjeni drogovi javne razsvetljave in tudi semafor, urejen pa bo tudi dodatni prehod za pešce. Za pešce je hoja preko mostu prepovedana, je pa v ta namen urejena brv čez strugo. Ob tej priložnosti je na mestu pohvala in zahvala izvajalcu, hkrati pa tudi zahvala vsem krajanom, predvsem pa krajanom Plavža za njihovo potrpežljivost. Vseeno pa prihaja do določenega neupoštevanja prometnih oznak, zato bodo do nadaljnjega na območju gradbišča prisotni tudi predstavniki medobčinskega inšpektorata in policije, ki bodo fizično varovali prehod in s tem pripomogli k večji varnosti udeležencev v prometu. Hkrati prosim tudi vse pešce in druge udeležence v prometu k strpnosti in spoštovanju prometne signalizacije, s tem pa tudi k večji varnosti vseh.

Vse zainteresirane naj na koncu obvestim še, da je Občina Jesenice v preteklem tednu objavila še dva razpisa, in sicer javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 (rok za prijavo je 22. februar 2018) in javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2018 (rok za prijavo je 28. februar 2018). Celotno dokumentacijo si vsi zainteresirani lahko pogledajo na spletni strani Občine Jesenice pod javnimi razpisi.

 

Prebrano 478 krat Zadnja sprememba Petek, 26. Januar 2018, 13:45