Župan občine Jesenice

Jan  2018 05

Županov kotiček 2018/1

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Na Jesenicah smo se od leta 2017 poslovili z zanimivimi prednovoletnimi prireditvami. Med njimi je bil tradicionalni prednovoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice–Kranjska Gora v Kinu Železar, ki je tokrat v svojo sredino povabil tudi izjemno violinistko Majo Horvat, mlado domačinko s Koroške Bele in študentko londonske akademije Royal College of Music, ter vokalista Mitjo Šinkovca, ki ga mnogi poznajo kot nastopajočega v eni izmed televizijskih oddaj ene od slovenskih komercialnih televizijskih postaj. Zadnje tri dni starega leta pa so bili v sklopu prednovoletnih prireditev organizirani tudi pohod jeseniških športnikov z baklami, program za otroke s prihodom dedka Mraza, koncerti glasbenih skupin Gajst'n bend in Šexpir band, ne nazadnje pa tudi samo silvestrovanje, kjer so zbrane zabavali Alex Volasko ter Glasbena mineštra. Prireditve, vključno s samim silvestrovanjem, so bile letos organizirane na Trgu Toneta Čufarja, k sreči pa nam je služilo tudi suho in ne preveč mrzlo vreme, zato je bil obisk prireditev zelo dober. Glavni organizator letošnjih tridnevnih prednovoletnih prireditev, ki jih je sicer financirala Občina Jesenice, je bil Zavod za šport Jesenice, pri organizaciji pa so pomagala tudi druga društva in zavodi (npr. Športna zveza Jesenice, Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in drugi), za opravljeno delo pa si vsi sodelujoči vsekakor zaslužijo pohvalo in zahvalo.

Ob slovesu starega leta in začetku novega pa je čas, ko – tako na osebnih področjih kot delovnih – strnemo misli o preteklem letu in naredimo načrte za prihodnjega. Tudi za občino Jesenice je bilo leto 2017 izredno pestro – tako s samimi dogodki kot izvedenimi investicijami. V preteklem letu smo tako npr. obeležili nekaj pomembnih okroglih obletnic, kot sta 70-letnica Glasbene šole Jesenice in 60-letnica Osnovne šole Prežihovega Voranca, okroglo, 30. obletnico so praznovali tudi Čufarjevi dnevi, jeseniški festival ljubiteljskih gledališč, z več dogodki v organizaciji Farnega kulturnega društva Koroška Bela pa smo obeležili tudi 100-letnico bombardiranja Koroške Bele. Na investicijskem področju je Občina Jesenice izvedla kar nekaj pomembnih projektov. Na področju cestne in komunalne infrastrukture smo zgradili obvoznico Lipce ter povezali mesto s Poslovno cono v Črni vasi, zgradili komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacijo in na koncu samo cesto) na Šmidovi ulici ter začeli z izgradnjo kanalizacijskega omrežja na Murovi in vodovoda v Planini pod Golico. Po dolgih letih vztrajanja smo končno dosegli tudi začetek obnove magistralne ceste R2 skozi Jesenice, katere lastnik in torej investitor je država, hkrati pa dosegli tudi izgradnjo krožišča na Hrušici. Izvedba tega državnega projekta je omogočila tudi izgradnjo pločnika od Hrušice do Splošne bolnišnice Jesenice, ki bo pešcem omogočil varnejšo in lažjo pot. Med pomembnejše investicije, ki smo jih izvedli v letu 2017, vsekakor lahko uvrstimo tudi 2. fazo ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi, postavitev demontažne tribune za glavno nogometno igrišče v Športnem parku Podmežakla, obnova elektroinštalacij ter izvedba ostalih gradbeno-obrtniških del na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja, postavitev usmerjevalne in turistične obvestilne signalizacije ob državni cesti skozi Jesenice, začeli pa smo tudi z obnovo oziroma posodobitvijo otroškega igrišča Pika na Plavžu. Sprejetih ali izdelanih je bilo tudi kar nekaj pomembnih dokumentov – Občinski svet je sprejel spremembe in dopolnitve enega najbolj ključnih občinskih prostorskih dokumentov, to je Občinskega prostorskega načrta občine Jesenice; sprejeli smo tudi Celostno prometno strategijo občine Jesenice, v kateri so predvidene glavne smernice razvoja prometa v občini in ukrepi, s katerimi bo občina uresničevala zastavljene strateške cilje, s čimer bo posledično vzpostavila višjo kakovost bivanja; ustanovili smo stavbno pravico v korist GZ Jesenice in GZ Slovenije za gradnjo regijskega gasilskega poligona, ki ga bodo za usposabljanje lahko uporabljali ne le jeseniški gasilci, temveč tudi gasilci od drugod; izdelana pa je bila tudi projektna dokumentacija za obnovo Kurirskega doma na Pristavi za potrebe ureditve gorskega kolesarskega učnega centra.

Seveda pa se bomo za dobrobit občine in njenih občanov še naprej trudili tudi v letu 2018. S proračunom Občine Jesenice za leto 2018, ki ga je Občinski svet sprejel decembra, je, poleg rednih in zakonsko določenih nalog in obvez občine, predvidenih tudi kar nekaj investicij. Zaključili bomo z obnovo otroškega igrišča Pika na Plavžu in začeli z obnovo otroškega igrišča Biba v taisti krajevni skupnosti. Zaključili bomo izgradnjo kanalizacije na Murovi in vodovoda v Planini pod Golico, ter začeli z 2. fazo izgradnje kanalizacije na območju Cesta v Rovte–Trebež. Obveznost Občine je tudi izgradnja komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava in vročevod) na odseku Zdravstveni dom Jesenice–Splošna bolnišnica Jesenice ob obnovi magistralne ceste R2, za kar bomo namenili približno 420.000 evrov. Nadaljevali bomo tudi z obnovo strehe na Osnovni šoli Toneta Čufarja in obnovo njene fasade ter začeli z obnovo Ruardove graščine na Stari Savi, ki je eden od osrednjih kulturnih spomenikov v občini Jesenice. Načrtujemo tudi postavitev kolesarnic ob nekaterih javnih objektih ter obnovo in modernizacijo nekaterih avtobusnih postajališč (projekta smo, med drugimi, prijavili na javni razpis ministrstva za infrastrukturo, pri čemer upamo na uspešno kandidiranje in s tem pridobitev določenega deleža sofinanciranja). Na Pristavi načrtujemo ureditev kolesarskega poligona in obnovo Kurirskega doma, na Blejski Dobravi izvedbo zaključne faze ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi; načrtujemo pa tudi nadaljevanje izgradnje ceste na Malo Mežaklo, ki se financira iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ter izboljšanje dostopa v sotesko Vintgar in postavitev obvestilne signalizacije.

Glede na vse navedeno, nas, hkrati z zagotavljanjem nemotenega delovanja javnih služb na številnih področjih ter opravljanjem in financiranjem zakonsko določenih nalog in obvez občin, torej tudi v letu 2018 čaka trdo delo, ki pa ga bomo – tako kot do sedaj – opravljali s ciljem nadaljnjega razvoja občine ter v korist in zadovoljstvo njenih prebivalcev.

Prebrano 709 krat Zadnja sprememba Sobota, 13. Januar 2018, 11:18