Župan občine Jesenice

Dec  2017 23

Županov kotiček 2017/23

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Konec decembra je običajno namenjen enim izmed prijetnejših županskih dolžnosti oziroma nalog, in sicer različnim prednovoletnim sprejemom, na katerih se spomnimo izvedenih nalog v preteklem letu ter se podružimo in zahvalimo različnim deležnikom, ki soustvarjajo našo občino, bodisi v javnem bodisi v zasebnem sektorju. Tako smo na ravni Občine decembra priredili tradicionalni »županov« sprejem v Kolpernu, namenjen direktorjem večjih in pomembnejših jeseniških gospodarskih družb, zavodov, ravnateljem šol, predstavnikom verskih skupnosti itd., na ravni krajevnih skupnosti pa so pripravili tradicionalne sprejeme za starejše občane, ki so tako lahko preživeli nekaj prijetnih trenutkov ob družabnem programu, ki je namenjen le njim. Nobeno leto ne pozabimo niti na tiste Jeseničane, ki bodo praznike preživeli v domu upokojencev. Tako smo se tudi letos odpravili v Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Dom starejših Viharnik v Kranjski Gori in Dom dr. Janka Benedika v Radovljici, kjer smo z varovanci domov preživeli nekaj prijetnih uric druženja in obujanja spominov.

V tem prednovoletnem času pa seveda ni vsem lepo, česar se zavedamo tudi na Občini. Nekateri prav v tem času namreč doživljajo največje osebne stiske, ki največkrat izvirajo iz nižjega socialnega statusa. Prav v preteklem tednu, natančneje 20. decembra, smo obeležili svetovni dan človeške solidarnosti, ko se po vsem svetu spominjamo solidarnosti kot načina boja proti globalni revščini in zavzemanju za ekonomski in družbeni napredek. Izredno me žalosti, da po celotni Sloveniji še vedno obstaja toliko posameznikov in družin, ki živijo pod pragom revščine. Občine jim pri tem lahko pomagajo le v okviru svojih zakonskih obvez in finančnih zmožnosti, veseli pa me, da tudi na Jesenicah deluje veliko društev in drugih organizacij, ki so bodisi namenjene prav pomoči ljudem v socialni stiski ali pa delujejo na povsem drugih področjih, a se z različnimi humanitarnimi akcijami še vedno spomnijo na tiste, ki potrebujejo pomoč. Verjamem, da na ta način polepšajo praznike marsikateremu posamezniku in družini, zato si za svoje delo in pomoč zaslužijo pohvalo in zahvalo. Ob zaključku starega leta si zato želim, da bi bilo v novem letu takšnih pomoči potrebnih posameznikov in družin manj. Tistim, ki pa bodo pomoč iz takšnega ali drugačnega razloga vseeno potrebovali, pa želim, da bi jo čim prej tudi našli.

Spoštovani občani in občanke, želim vam prijetne praznike v krogu vaših najbližjih, leto 2018 pa naj bo prijazno, zdravo, srečno in uspešno.

Prebrano 554 krat Zadnja sprememba Sobota, 23. December 2017, 13:50