Župan občine Jesenice

Dec  2017 15

Županov kotiček 2017/22

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Minulo soboto, 9. 12., sem v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice udeležil slavnostne podelitve srebrnih znakov in naziva častni občan Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Zbrane sta nagovorili predsednica društva Alenka Bijol in predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Monika Ažman. Častna članica je postala višja medicinska sestra Jana Zupan, ki je bila do upokojitve zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Srebrni znak, poleg naziva častni član najvišje priznanje društva, so prejeli doc. dr. Saša Kadivec ter Breda Papler iz Klinike Golnik, Darko Loncnar iz Psihiatrične bolnišnice Begunje in Mateja Bahun iz Splošne bolnišnice Jesenice. Vsem nagrajencem iskreno čestitam, hkrati pa je treba pohvaliti tudi člane društva in vse ostale zdravstvene delavce, ki se vsakodnevno trudijo za dobrobit pacientov. Ti so zaradi izmenskega dela, odgovornosti in napora velikokrat izpostavljeni izgorevanju, njihovo delo in prispevek pa velikokrat ostaneta prezrta. Delo društva je pomembno tudi za območje občine Jesenice, saj v občini delujeta tako bolnišnica in zdravstveni dom kot tudi fakulteta za zdravstvo in srednja šola z zdravstvenim programom, zato ima tudi društvo veliko članov, ki delajo prav v naši občini.

Minuli petek smo na Jesenicah gostili tudi dva pomembna predstavnika države. Prvi je bil predsednik države Borut Pahor, ki se je v Gledališču Toneta Čufarja udeležil praznovanja 60-letnice Osnovne šole Prežihovega Voranca. Drugi je bil minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, ki je na delovnem sestanku na Občini Jesenice predstavil trenutni potek tekočih državnih projektov na območju Občine Jesenice, hkrati pa podal informacije tudi za prihodnje načrte. Trenutno je tako še vedno v izvajanju sanacija magistralne ceste R2 skozi Jesenice, v kratkem pa načrtujejo tudi sanacijo mostu na Slovenskem Javorniku ter pričetek izgradnje drugega tira predora Karavanke, pri čemer načrtujejo tudi spremembe, ki se tičejo samega železniškega prometa, ki se vrši na območju Železniške postaje Jesenice. Kljub temu, da se na Občini Jesenice nenehno trudimo biti v kontaktu z državo, pa me takšni osebni obiski državnih predstavnikov, ki na državnem nivoju predstavljajo pomembnega odločevalca, še posebej veselijo, saj se lahko osebno pogovorimo o želenih temah in morebiti lažje razrešimo tudi kakšen bolj pereč izziv, zato si želim, da bi jih bilo v prihodnje še več.

V zvezi z omenjeno sanacijo magistralne ceste R2 na odseku Splošna bolnišnica Jesenice–Zdravstveni dom Jesenice pa smo v preteklih dneh prejeli dopis Zavoda za ribištvo Slovenije, v katerem navajajo, da v času varstvene dobe potočne postrvi, torej do 28. 2. 2018, ne dovoljujejo del, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim. Dopis se nanaša na sanacijo mostu čez potok Jesenica, s katero naj bi se začela dela na tem odseku. Investicijo bo izvajalec zato v tem času časovno in terminsko prilagodil tako, da teh določil ne bo kršil, investicija pa se bo, v primeru nadaljnjih primernih vremenskih razmer, vseeno nadaljevala.

Na spletni strani občine Jesenice sta objavljeni dve pomembni javni objavi. Prva je javno povabilo za podelitev priznanj za študente in dijake z izjemnimi učnimi uspehi. Rok za oddajo vlog 22. december 2018. Druga pomembna objava pa je javni razpis za podelitev priznanj Občine Jesenice, in sicer za podelitev naziva častni občan občine Jesenice in podelitev plakete Občine Jesenice. Rok za oddajo pobud za ta razpis je 8. januar 2018. Vlog in predlogov bomo zelo veseli, zato vabljeni k oddaji le-teh.

Prebrano 598 krat Zadnja sprememba Petek, 15. December 2017, 10:50