Župan občine Jesenice

Okt 2017 09

Županov kotiček 2017/16

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

V preteklem tednu smo končno tudi uradno odprli obvozno cesto Lipce-Črna vas. Čeprav v slabem vremenu, smo investicijo, ki je pomembna ne le za krajane Lipc in Blejske Dobrave, temveč tudi za vsa podjetja v industrijski coni Črna vas, uspeli tudi uradno predati svojemu namenu. Ob tem se za potrpežljivost zahvaljujem vsem, ki so nestrpno pričakovali zaključek investicije, in hkrati vse uporabnike ceste ponovno pozivam k upoštevanju omejitve hitrosti.

Investicije na področju sanacije cest pa se nadaljujejo tudi na drugih delih mesta. Poleg izgradnje krožišča na Hrušici in sanacije magistralne ceste R2 na odseku Hrušica–SBJ (vključno z izgradnjo pločnika), se v tem tednu začenja tudi sanacija omenjene ceste na javorniškem odseku, to je okvirno med restavracijo Turist in bencinskim servisom Petrol. V času del so predvidene tudi delne in popolne zapore cest, ki pa bodo urejene tako, da bo prehod vseeno možen ali s pomočjo semaforjev ali pa z urejenim obvozom. Zavedam se, da v zadnjem času na Hrušici prihaja do prometnih zastojev oziroma gneče. Ta je posledica zapore cest v času gradnje krožišča in obnove magistralne ceste ter hkratne zapore uvoza na avtocesto na Hrušici, ki ga je država zaprla zaradi obnove dela avtoceste. Za začetek obnove magistralne ceste R2 smo, tako občani kot zaposleni na Občini, čakali dolga leta, vseskozi vedoč, da bo obnova v času del povzročila tudi določeno spremembo prometnega režima, ki smo ga običajno navajeni. Vseeno pa gre za zelo pomembno investicijo, ki bo voznikom močno olajšala vožnjo, bodisi vsakodnevno bodisi občasno, zato občane in občanke ponovno pozivam k čim večji potrpežljivosti in strpnosti. Dela napredujejo po načrtu in prepričan sem, da izvajalec daje vse od sebe, da bo obnovo zaključil v najkrajšem možnem času.

Nadaljuje se tudi izgradnja kanalizacije v najstarejšem delu Jesenic, to je na območju Murove. Gre za zelo zahtevno območje, saj gre za ozko, strnjeno območje z gosto poseljenimi hišami in drugimi objekti. Oporni zidovi, potrebni za izgradnjo same kanalizacije so že odstranjeni in zamenjani z novimi, investicija pa poteka po predvidenem terminskem načrtu. Podpisana je tudi že pogodba z izvajalcem za II. fazo izgradnje komunalne opreme v Trebežu, dela pa se bodo tudi na tem območju začela v kratkem.

Prebrano 583 krat Zadnja sprememba Sreda, 11. Oktober 2017, 08:34