Župan občine Jesenice

Avg 2017 17

Županov kotiček 2017/12

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Čeprav imajo na Jesenicah sedež številna podjetja, katerih osnovna dejavnost je izjemno ranolika, so Jesenice še vedno najbolj znane po jeklarski oziroma železarski dejavnosti. Kljub temu, da je bila kar precej let gospodarska slika slaba ne le na občinskem nivoju, temveč po celotni državi, pa je sedaj z veseljem opaziti izboljšanje. Vsa podjetja, ki še vedno ohranjajo osnovno dejavnost predelovalno kovinske industrije uvajajo nove, izboljšane tehnologije in pojavlja se celo, da določenih profilov kadra ne dobijo več v domačem okolju, zato so prisiljena iskati tudi drugod po Sloveniji. Hkrati pri nekaterih ostalih uspešnih jeseniških podjetjih opažamo, da povečujejo število zaposlenih, kar pomeni, da gospodarstvo počasi okreva. Želimo si, da se ta trend nadaljuje, saj se z rastjo zaposlenosti dviguje tudi kupna moč prebivalstva, to pa se ne nazadnje odraža tudi v ostalih dejavnostih, ki jih ljudje koristimo v svojem domačem okolju. Pozitivne rezultate beležimo tudi pri stopnji zaposlenosti. Ta je bila v občini Jesenice še tri leta nazaj ena izmed višjih v gorenjski regiji, znašala je skoraj 13 %, v zadnjih treh letih pa se močno zmanjšuje in lahko z velikim zadovoljstvom povem, da po zadnjih podatkih iz meseca maja znaša 6,8 %, kar našo občino uvršča med gorenjske občine z najnižjo brezposelnostjo. Hkrati nas tolikšen odstotek uvršča tudi med občine, katerih odstotek brezposelnosti je nižji od slovenskega povprečja, ki znaša približno 9 %.

Pozitivne impulze beležimo tudi na področju turizma. Glede na višino turistične takse, ki so jo najemodajalci turističnih sob in apartmajev dolžni plačati, namreč že nekaj časa ugotavljamo, da je na Jesenicah vedno več ljudi, ki oddajajo svoje namestitvene zmogljivosti. V zadnjih petih letih se je povečalo tudi število nočitev, in sicer iz dobrih 8.500 na skoraj 15.000. Vedno bolj pogost pojav, ki sledi svetovnim trendom, je tudi oddajanje lastniških stanovanj za potrebe turizma, kar se v zadnjem času dogaja tudi na Jesenicah, vsekakor pa smo veseli smo vsakega posameznika, ki se v okolici Jesenic odloči za tovrstno ponudbo, seveda kvalitetno, in s tem kakemu turistu oziroma drugemu obiskovalcu naše občine omogoči, da pri nas prespi in si ogleda številne zanimive točke naše občine.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda trenutno načrtujemo več projektov. Poleg izgradnje druge faze kanalizacije v Trebežu, bomo kanalizacijsko omrežje zgradili tudi v najstarejšem delu Jesenic, tj. na Murovi. Postopek za izbiro izvajalca je trenutno še v teku in bo odpiranje ponudb konec meseca, računamo pa, da se bo investicija začela še letos in se bo končala v prihodnjem letu. V teh dneh na tem območju začenjamo z izgradnjo opornih zidov, kar je pogoj za izvedbo kanalizacije. Istočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja bomo obnovili tudi precej dotrajano vodovodno omrežje. V nadaljevanju nas čaka tudi gradnja kanalizacije v drugih naseljih, npr. na območju Blejske Dobrave in Lipc, za kar je dokumentacija že v izdelavi in gradbeno dovoljenje pričakujemo predvidoma še v tem letu.

Konec meseca pričakujemo tudi uporabno dovoljenje za obvoznico Lipce. Takrat sta namreč predvidena uradni prevzem križišča in tudi sam tehnični pregled, na podlagi katerega bomo lahko pridobili uporabno dovoljenje. V zadnjem času je sicer opaziti, da nekateri vozniki cesto že uporabljajo, vendar slednje vseeno prosimo še za malo potrpljenja. Obvoznice namreč ni možno uradno odpreti do pridobitve uporabnega dovoljenja, zato odprtje načrtujemo takoj po prejemu le-tega.

Prebrano 687 krat Zadnja sprememba Četrtek, 17. Avgust 2017, 15:01