Župan občine Jesenice

Jul  2017 19

Županov kotiček 2017/11

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Tokrat začenjam z dobrimi novicami za krajane Hrušice. Na državnem razpisu je bil namreč izbran izvajalec del za izgradnjo novega krožišča pod Hrušico, ki bo močno izboljšal varnost na tem delu regionalne ceste. Dela se bodo po informacijah s strani države začela v mesecu avgustu.

Direkcija za infrastrukturo je objavila tudi že dolgo pričakovan razpis za izgradnjo pločnika od Splošne bolnišnice Jesenice pod Kopavnikom proti Hrušici. Razpis za obnovo regionalne ceste od Splošne bolnišnice Jesenice do slaščičarne Metuljček je bil objavljen v mesecu maju, ni pa še zaključen, zato točen rok pričetka obnove še ni znan.

V Planini pod Golico se začenja dolgo pričakovana investicija izgradnje vodovoda. V letošnjem letu bodo zgrajeni potrebni objekti, v letu 2018 pa nadaljujemo z izgradnjo omrežja do vasi Planina pod Golico. V preteklosti je v Planini pod Golico že prišlo do težav z vodno oskrbo, zato smo prepričani, da bo ta investicija močno izboljšala preskrbo s pitno vodo.

Nadaljevala se bo tudi fazna prenova osnovnih šol, čaka nas nadaljevanje obnove osnovne šole Toneta Čufarja, kjer smo s prenovami omejeni na obdobje šolskih počitnic. Pristopamo k temeljiti prenovi strehe, kjer so imeli že težave z zamakanjem, drugi del pa se bo izvajal prihodnje leto, to bo še energetska sanacija fasade, s čimer bo šola temeljito prenovljena.

V mesecu juniju se je začela sezona na Kopališču Ukova. Kopališče je zelo dobro obiskano, s prometno ureditvijo enosmerne ceste smo dosegli korak naprej in dosegli nemoteno parkiranje za obiskovalce. Zaradi dotrajanosti bazena pa bo potrebno razmišljati o nujnih investicijskih delih na tem objektu.

Most na prečni povezavi proti Stari Savi je dobil klančino za dostop za invalide.  Zanjo smo morali pridobiti vrsto različnih soglasij, vendar nam je uspelo, tako da je ta dostop sedaj mnogo prijaznejši, tako za invalide kot za otroške vozičke in prepričan sem, da bo povezava s tem še bolj uporabna.

Jesenice so letos že četrtič gostile prireditev Dan metalurga, ki jo organizira Slovenska industrija jekla, namenjena pa je druženju vseh zaposlenih znotraj tega jeklarskega podjetja, ki samo na Jesenicah zaposluje preko 1000 delavcev. Na prireditvi sta se prepletala šport in zabava, podelili pa so tudi nagrade najboljšim delavcem in jubilantom, katerim čestitam tudi sam.

Prebrano 1395 krat Zadnja sprememba Sreda, 19. Julij 2017, 10:25