Župan občine Jesenice

Feb  2017 01

Županov kotiček 2017/2

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

V letošnjem letu se obeta pričetek vrste večjih infrastrukturnih investicij.  Obvoznica Lipce, katere investitor je Občina Jesenice,  je že v gradnji. Obljubljeno je, da bo država  pričela z gradnjo krožišča na Hrušici in povezovalnega mostu proti deponiji Mala Mežakla. Pomembna investicija bo tudi povezovalni pločnik od Splošne bolnišnice Jesenice proti Hrušici. Obeta se tudi zelo pomembna sanacija državne ceste med potokom Jesenica in Zdravstvenim domom Jesenice, pri tej investiciji je občina  nosilec infrastrukturne ureditve pločnika in javne razsvetljave. Večina teh investicij naj bi bila zaključena še letos, nekatere pa tudi v prihodnjem letu.

Pred dnevi smo se na Jesenicah sestali župani in direktorji občinskih uprav zgornje Gorenjske s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, kjer smo se pogovarjali o vzdrževanju cest. Kot vemo, so ceste v slabem stanju in razumemo, da je državnih cest okoli šest tisoč kilometrov, vendar bi bilo s postopno obnovo nujno pričeti. Občine sicer v občinske ceste  in njihovo vzdrževanje vlagajo znatna sredstva, tako, da se trudimo vzdrževati relativno dobro stanje.

V zadnjih dveh tednih smo se spopadli tudi  s težavo poledenelih cest. Res je šlo za izredne razmere, saj je tik pred padcem temperatur padal dež in razmočena snežna brozga je zmrznila. Občani in občanke imajo možnost kupiti 25 kilogramov soli na blagajni Jeko-ina (Titova 51) za pet evrov, prevzamejo pa jo v Komunalni bazi na Prešernovi cesti. Dodatna informacija s področja komunalnih dejavnosti pa je tudi predvidena vključitev Jesenic v akcijo zbiranja odpadnih olj iz gospodinjstva. Vlivanje teh olj v kanalizacijsko omrežje je namreč zelo škodljivo (npr. lahko povzroča poškodbe cevi, zavira tehnološke procese na čistilni napravi, privablja glodalce v kanalizacijsko omrežje...). Olja lahko že sedaj oddate na zbirnem centru Jeko-ina, o dodatnih lokacijah organiziranega zbiranja pa bomo občanke in občane sproti obveščali. Odpadna gospodinjska olja se namreč lahko uporabljajo kot energent, zato se že pojavljajo podjetniki, ki ta olja prevzemajo.

V Planini pod Golico se je pojavila pobuda za ohranitev žičnice Španov vrh. Pobudniki  morajo pripraviti ustrezno gradivo, vključno s poslovnim načrtom za obratovanje žičnice.  Dobrodošla pa bi bila tudi dodatna ponudba športnih aktivnosti, kar bo zahtevalo veliko aktivnosti in truda.
Splošna bolnišnica Jesenice se že dlje časa spopada s prostorsko stisko. Možnosti za širitev so na lokaciji bolnice so, občina pa pobudo za širitev podpira.

 

Prebrano 811 krat Zadnja sprememba Sreda, 01. Februar 2017, 15:53