Župan občine Jesenice

Dec  2016 19

Županov kotiček 2016/38

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Tokrat začnimo z investicijami in gospodarstvom. V minulem tednu je bilo v Kolpernu na Stari Savi prednovoletno srečanje, na katerem smo poudarili nekaj dosežkov iz leta 2016 in nekaj načrtov za prihodnost. Izpostavili smo zaključek projekta dograditve Centralne čistilne naprave na Jesenicah in zaključek projekta Gorki, in nenazadnje pričetek del na Obvoznici Lipce, ki bo povezala poslovno cono v Črni vasi z magistralno cesto in avtocesto. Hkrati bo razbremenila vas Lipce in Blejsko Dobravo in odprla nove možnosti podjetjem, ki delujejo na tej lokaciji.

V podporo gospodarstvu pa deluje tudi šolstvo, v preteklosti smo se odločili za fazne prenove osnovnih šol, prioritetno je bila do sedaj to OŠ Koroška Bela, sedaj pride na vrsto OŠ Toneta Čufarja, država načrtuje prenovo Srednje šole Jesenice, ne smemo pa pozabiti na Fakulteto za zdravstvo, ki je bila na zadnji seji Občinskega sveta občine Jesenice preimenovana v Fakulteto Angele Boškin. Mislim, da je prav, da se na ta način počasti tudi spomin na Angelo Boškin, prvo skrbstveno medicinsko sestro, ki je svojo dejavnost pričela prav na Jesenicah.

V prihodnjem letu se obeta vrsta projektov s področja infrastrukture. Država načrtuje izgradnjo krožišča na Hrušici, izgradnjo  pločnika  od Splošne bolnišnice Jesenice proti Hrušici, opredeljena pa je tudi investicija v regionalno cesto med Zdravstvenim domom in potokom Jesenica. Občina Jesenice pa nadaljuje z izdelavo Celostne prometne strategije za območje občine, kjer je namen predvsem sprememba potovalnih navad.

V teku je razpis za podelitev občinskih priznanj, rok za oddajo je 9. januar 2017. Priznanja (naziv častnega občana in plakete Občine Jesenice) bodo podeljena ob občinskem prazniku 20. marca. Vse informacije za predlagatelje so dosegljive na naših spletnih straneh, o prispelih vlogah pa se bo izrekla komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in nagrajence predlagala v potrditev Občinskemu svetu.

Prav poseben dogodek pa se je zgodil minuli petek in sicer je svoj 107. rojstni dan praznovala naša najstarejša občanka Kristina Tarman, ki je s svojo častitljivo starostjo tudi med najstarejšimi Slovenci in Slovenkami. Ob tej priložnosti smo jo tudi obiskali in ji čestitali, vendar ji ob tej priložnosti še enkrat čestitam in želim veliko zdravja.

Na koncu pa še vse občane in občanke občine Jesenice vljudno vabim na dogodke in prireditve, ki se bodo odvijali na Jesenicah v predprazničnih dneh.

Ob tej priložnosti pa želim vsem zdravo, srečno in uspešno novo leto, ki prihaja.

Župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 745 krat Zadnja sprememba Torek, 20. December 2016, 11:08