Župan občine Jesenice

Nov  2016 23

Županov kotiček 2016/36

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Tokratni kotiček začenjamo s Španovim vrhom, ki se tako kot številna nižje ležeča slovenska smučišča, že vrsto let spopada s težavami zaradi pomanjkanja snežne odeje. Žičnica Španov vrh tako občuti vse breme klimatskih sprememb. Takšnih zim, kot so nekoč bile ni več, zato bi bilo nujno zagotoviti vlaganja v umetno zasneževanje, kar pa je povezano z ogromnim finančnim vložkom. Kot je mogoče znano, so se v preteklosti pojavljale številne ideje in projekti, celo ideja o žičnici s platoja Karavanke na Rožco, ki bi bila v sedanjih klimatskih razmerah v težavah. To kažejo tudi težave smučišč na avstrijski strani meje, kjer v smučišča pod 2000 metri nadmorske višine ne vlagajo več. Kljub temu, da ima smučišče Španov vrh bogato zgodovino, tukaj je namreč stala prva vlečnica v Sloveniji, pa tudi številni smučarji so svoje smučarsko znanje kalili na teh smučinah, je primerneje, da se osredotočimo na druge oblike športnih aktivnosti na tem območju.

Upravljanje plezalne stene na Jeseniški tržnici bo prevzel Zavod za šport Jesenice, vsebinski del pa Alpinistični odsek Planinskega društva Jesenice, s čimer upamo, da se bodo na tej kakovostni plezalni steni odvijali tudi večji plezalni dogodki.

V minulem tednu so se v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice odvijali že 29. Čufarjevi dnevi, ki so med najpomembnejšimi srečanji amaterskih gledališč v državi. Čufarjevi dnevi so bili izvedeni na visokem nivoju, s kakovostnimi predstavami, prireditve se je udeležilo šest amaterskih gledališč skupaj z domačim Gledališčem Toneta Čufarja, ki so predstavili odlične predstave, ki so bile zelo dobro sprejete tudi med občinstvom. Predstavo Ti nori tenorji, ki jo je uprizorilo Šentjakobsko gledališče iz Ljubljane, so za najboljšo predstavo izbrali tako strokovna žirija kot občinstvo, zato jim ob tej priložnosti iskreno čestitam.

Na decembrski seji občinskega sveta bomo odločali tudi o preimenovanju Fakultete za zdravje Jesenice v Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, ki velja za prvo skrbstveno medicinsko sestro na Slovenskem, svoje poslanstvo pa je pričela na Jesenicah, kjer je organizirala tudi posvetovalnico za matere in dojenčke. V ta namen je potrebno spremeniti ustanovitveni akt fakultete, katere ustanovitelj je občina Jesenice. S to spremembo imena, bo fakulteta pridobila še dodatno širino in nove priložnosti, za katere upamo, da bodo tudi v prihodnje vplivale na delovanje fakultete.

Tudi v letu 2017 bomo v okviru proračuna Občine Jesenice zagotovili sredstva za programe javnih del. Na območju občine Jesenice je bilo v letošnjem letu v te programe vključenih 11 izvajalcev (14 oseb), v letu 2017 pa bo v programe vključenih 12 izvajalcev (12 oseb). Ne glede na spremembo stopnje brezposelnosti (zmanjšanje le-te v Gorenjski regiji) ter posledično višjo stopnjo sofinanciranja programov s strani Občine Jesenice (v letu 2016 - 35%, v letu 2017 - 45% sofinanciranje Občine Jesenice), nam je v sodelovanju z javnimi zavodi uspelo zagotoviti podoben obseg izvajanja programov javnih del, kot v letošnjem letu.

Občina Jesenice bo kandidirala na razpisu za energetsko sanacijo osnovne šole Toneta Čufarja, v tem okviru bo obnovljena streha šole (v letu 2017), ter fasada (predvidoma v letu 2018). Gre za veliko, nujno potrebno investicijo s področja družbenih dejavnosti v občini Jesenice.  S tem tudi sledimo usmeritvam s področja varstva okolja in varčevanja z energijo.

November je mesec boja proti odvisnosti, s tem namenom pa potekajo tudi številne aktivnosti. Aktivnosti so namenjene preprečevanju različnih vrst zasvojenosti, spodbujanju dialoga ter strpnosti, namenjene pa so predvsem mladim in njihovim staršem. Vabimo občane, da se delavnic in predavanj udeležijo v čim večjem številu.

Prebrano 643 krat Zadnja sprememba Sreda, 23. November 2016, 14:59