Župan občine Jesenice

Jul  2016 19

Županov kotiček 2016/25

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

V občini Jesenice, ki je pobratena z nemško občino Nagold iz Baden Wuerttenberga, s katero tudi izjemno dobro sodelujemo na različnih področjih od kulture do gospodarstva, smo pričeli iskati možnosti, kako nadomestiti repliko spomenika plavžarju, ki stoji v mestnem parku v Nagoldu. Replika je narejena iz umetne mase in ne bo trajna, zato smo se odločili poiskati idejni predlog, na podlagi katerega bo izdelana nova skulptura. Rešitev smo našli v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice, kjer so pripravili dva predloga, in sicer skulpturo plavža in rudarski voziček. Veseli me, da so se dijaki Srednje šole Jesenice odločili za sodelovanje in sicer že od oblikovanja idejne zasnove do izdelave končnega izdelka. S tem bodo lahko pokazali svojo kreativnost in znanje, ki so ju pridobili tekom šolanja.

Operativni pričetek del na obvoznici Črna vas je predviden v začetku avgusta, investicija pa bo v večini dokončana še letos. Še enkrat pa poudarjam pomen te pridobitve za občino in krajevno skupnost Blejska Dobrava in krajane.

Dobre novice prihajajo s Slovenskih železnic, v povezavi z Bohinjsko progo, ki letos praznuje 110-letnico odprtja. Primorci živijo v neenakopravnem položaju, saj so povezave z javnim prevozom slabe, dejstvo pa je da se je v preteklosti precej več ljudi, predvsem delavcev, vozilo z vlaki. S Primorske je prišla pobuda za oživitev nekaterih vlakov, ki jo podpiramo, ne le na Jesenicah, temveč tudi ostali župani, ki smo tudi podpisali memorandum o oživljanju bohinjske proge. S strani Slovenskih železnic je prišla informacija, da bi decembra letos pričeli s poskusnim obratovanjem dodatne hitre linije na našem območju ob koncu tedna in praznikih, če pa se bo izkazalo, da bo interesa dovolj, pa bo takšen vlak lahko postal stalnica.

Občina Jesenice se uspešno vključuje tudi v čezmejni projekt Slovenija-Avstrija. Gre za projekt Interreg V s poudarkom na ureditvi gorskih kolesarskih poti. K temu projektu smo aktivno pristopili in pridobili tudi vso potrebno dokumentacijo. Veliko priložnost za razvoj turizma vidimo predvsem v vzpostavitvi kolesarskega učnega centra pri Kurirčkovem domu na Pristavi, kar bo predstavljalo tudi pilotno aktivnost projekta v naši občini. V projekt so se vključile tudi sosednje občine kot tudi občine na avstrijski strani, tako da bomo lahko vzpostavili povezave na obeh straneh meje.

Zaključuje se tudi projekt prenove Partizanske bolnišnice na Mežakli imenovane tudi Ambulanta D, ki predstavlja prvi tovrsten objekt na Gorenjskem, ki je bil zgrajen že leta 1942, vso vojno pa ga okupatorju ni uspelo odkriti. Objekt je skoraj popolnoma nov, urejen je tudi dostop, ki bo varnejši. Odprtje prenovljenega objekta načrtujemo ob bližajočem se prazniku krajevne skupnosti Podmežakla v začetku avgusta.

V prihodnjih dneh, pa pričakujemo tudi visok obisk zagrebško ljubljanskega metropolita Srbsko pravoslavne cerkve, njegovo ekscelenco Porfirija Perića. Mislim, da bo to konstruktiven obisk, saj je na območju občine Jesenice veliko pravoslavnih vernikov, ki so del naše skupnosti.

Prebrano 1055 krat Zadnja sprememba Torek, 19. Julij 2016, 13:14