Razvojni dokumenti

Prispevki objavljeni v tej kategoriji so razvrščeni po abecednem redu njihovih naslovov, in ne predstavlja kronološko razvrstitev njihovih objav.

Cilji strategije: Osnovati srednje in dolgoročne izboljšave v (centru) mesta Jesenice Definirati jasno pozicioniranje mesta Osnutek konkretnih ukrepov in projektov Osnovati načrt dela za morebitno enoto mestnega marketinga (TCM) na Jesenicah
Občina  Jesenice  je  konec  novembra  2012  sprejela  odločitev  o  pripravi  lokalne strategije  za  mlade,  ki  bo  za  obdobje  2014-2018  vsebinsko  in  časovno  začrtala delovanje  občine  na  področju  mladine.  Pri  pripravi  strategije  za  mlade  v  občini Jesenice  sta  sodelovala  tudi  Zavoda  za  šport  Jesenice  -  OE  Mladinski  Center Jesenice in Mladinski svet Jesenice, in sicer v delu, ki se nanaša na raziskavo mnenj mladih o trenutnih pogojih ter zbiranju želja in konkretnih predlogov mladih za spremembe, ki so po njihovem mnenju nujne in potrebne na področju mladih v občini Jesenice.
Prvi nameni in razmišljanje o potrebah in pomenu vzpostavitve managementa mestnih središč (angl. Town Centre Management, v nadaljevanju TCM) v slovenskih mestih segajo že v leto 2009/2010, ko je Gospodarska zbornica Slovenije - Podjetniško trgovska zbornica (v nadaljevanju GZS-PTZ) povabila občine k sodelovanju in pripravi strateških dokumentov za razvoj TCM na lokalni ravni. Povabilu so se odzvale Mestne občine Ljubljana, Celje in Koper, hkrati sta se v pripravo projekta in iskanje virov financiranja vključili tudi Mestna občina Velenje in Občina Jesenice, in sicer s prijavo projekta City Impulses.
Pričujoča Študija v skladu z identiteto kraja je bila pripravljena v sklopu projekta Mobilni turistični inkubator, akronim projekta Motor. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev projektnih partnerjev.