Razvojni dokumenti

Strategija za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014-2018

Občina  Jesenice  je  konec  novembra  2012  sprejela  odločitev  o  pripravi  lokalne strategije  za  mlade,  ki  bo  za  obdobje  2014-2018  vsebinsko  in  časovno  začrtala delovanje  občine  na  področju  mladine.  Pri  pripravi  strategije  za  mlade  v  občini Jesenice  sta  sodelovala  tudi  Zavoda  za  šport  Jesenice  -  OE  Mladinski  Center Jesenice in Mladinski svet Jesenice, in sicer v delu, ki se nanaša na raziskavo mnenj mladih o trenutnih pogojih ter zbiranju želja in konkretnih predlogov mladih za spremembe, ki so po njihovem mnenju nujne in potrebne na področju mladih v občini Jesenice.

Zadnja sprememba Petek, 12. Avgust 2016, 07:56