Podžupana

S prenovo spletne strani občine Jesenice sem dobila priložnost, da lahko v mojem »kotičku« tedensko predstavljam delo, ki ga opravljam kot nepoklicna podžupanja, zadolžena za področje družbenih dejavnosti. Področje je zelo obsežno, kajti obsega vse to, kar prispeva k kvaliteti življenja posameznega občana – šolstvo, zdravstvo, kulturo, šport in podobno. Razumljivo je, da se občani večkrat kritično odzovejo do našega dela in prav je tako.

Povezanost z ljudmi je ena temeljnih človekovih potreb, ki jo lahko zadovoljimo le v medsebojnih odnosih. Kakovost naših odnosov z drugimi pomembno vpliva na občutja življenjske polnosti in zadovoljstva, zato se moramo potruditi, da smo v medsebojnem komuniciranju in druženju čim bolj iskreni. Zaupanje je ključ do reševanja problemov, ki terjajo rešitve. Moramo se zavedati, da nam mora biti vsem skupaj in posameznemu občanu temeljni cilj, da bomo v našem okolju živeli v strpnosti, odprtosti, različnosti in odgovornosti.

Prvega decembra je Miha Rebolj postal poklicni podžupan občine Jesenice.

"Moja vrata so odprta občanom, ki se lahko kadarkoli oglasijo v moji pisarni na Občini Jesenice in v sklopu pristojnosti, ki jih imam, bom vsakomur skušal pomagati. Prav tako sem dosegljiv po telefonu in elektronski pošti. Včasih se posamezniki srečujejo s težavami in problemi, ki so za druge morda nepomembni, posamezniku pa se zdijo ogromni in nerešljivi. Včasih pomaga že to, da kdo prisluhne".