Podžupana

Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njene pristojnosti, za katere je pooblaščena.

Naloge podžupanje:

Podžupanja opravlja naslednje naloge:

  • nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti v skladu z danimi pooblastili
  • iz delovnega področja družbenih dejavnosti pokriva področja šolstva, kulture, družine, sociale in zdravstva
  • pokriva področje informiranja in protokolarnih dogodkov
Kontakt
Telefon: 04 5869 247
Faks: 04 5869 270
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ostale informacije
Naslov: Cesta železarjev 6 4270 Jesenice pisarna: 1. nad/ 7
Izobrazba: soc. del.
Politična stranka SD - SOCIALNI DEMOKRATI
Datum rojstva: 05.03.1949

V petek, 7. septembra 2018, sem se udeležila srečanja z naslovom »Tromeja in šengenski prostor: izzivi in priložnosti za razvoj« v okviru projekta Zamejski, obmejni, čezmejni: Slovenci v Furlaniji – Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje. Srečanje je potekalo v slovensko kulturnem središču Planika v Trbižu pod v organizaciji slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, slovenskega kulturnega središča Planika, občine Trbiž in slovenskega deželno gospodarskega združenja.

Mladinski svet Slovenije na pobudo Urada RS za mladino v letu 2018 že četrto leto zapored izvaja projekt Rastimo skupaj, ki je namenjen razvoju lokalnih mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni. V letošnjem letu je posvečeno tematiki stanovanjske problematike za mlade.

V ta namen sem se iz naše občine udeležila predstavitve primerov dobrih praks in razprave iz področja reševanja stanovanjske problematike za mlade. Svoje ukrepe s področja reševanja stanovanjske problematike za mlade so nam predstavili: Občina Ajdovščina, Občina Hrpelje-Kozina, Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Ljubljana in Nepremičnine Celje. Na dogodku so občine na pregleden način, po korakih, predstavile svoje ukrepe, rezultate in implementacijo in odgovarjale na vprašanja v razpravi.

V četrtek, 31. maja, je na Srednji šoli Jesenice potekal posvet na temo »Vključevanje staršev otrok priseljencev v našo lokalno skupnost«. Posvet je organizirala Srednja šola v okviru programa »Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja«. Na posvetu so bili prisotni vsi, ki se kakorkoli ukvarjajo s priseljenci. Program posveta, ki ga finančno podpirata Ministrstvo za izobraževanje in Evropski socialni sklad, je pripravila g. Nataša Vrtačnik, zaposlena kot multiplikator SIMS.  

V pozdravnem nagovoru sem izpostavila pomembno vlogo lokalne skupnosti pri uspešnem vključevanju priseljencev v novo okolje. Odločevalci – župan in občinski svetniki – so tisti, ki  lahko integracijo podprejo najprej na načelni ravni, nato pa tudi v praksi. Ne smemo pozabiti, da smo zgled drugim v našem okolju, saj naša dejanja še kako odmevajo v skupnosti. S povezovanjem in sodelovanjem se lahko gradijo projekti in vezi, ki bodo izboljšale in obogatile življenje ne le novim prebivalcem naše skupnosti, temveč tudi vsem ostalim.

Prejšnji teden sem se udeležila medobčinskega, medšolskega otroškega parlamenta osnovnih šol občin Jesenice, Kranjske Gore in Žirovnice. Vsako leto, že 27. po vrsti, so mladi parlamentarci najprej po osnovnih šolah razpravljali o tematiki in izbrali predstavnike, ki so zastopali posamezno osnovno šolo. Tokrat je bila izbrana tema »Šolstvo in šolski sistem«.  

Boj za enakopravnost žensk v Sloveniji poteka že od leta 1897, ko je pričel izhajati ženski časopis Slovenka, medtem ko je prvo žensko društvo ustanovljeno leto kasneje. Pomembna je letnica 1906, ko je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala na Graški univerzi.

In kje smo danes? Videti je, da je bitka za ekonomsko in socialno enakopravnost dobljena. Pa je res?

V petek, 23. februarja, so bile na obisku pri županu članice človekoljubnega dobrodelnega društva UP iz Jesenic, čigar ustanoviteljica je Faila Pašić Bišić. Društvo Up je nevladna organizacija, katere aktivnosti zajemajo izobraževalno, socialnovarstveno in humanitarno področje na lokalnem, državnem in mednarodnem območju. Vizija društva Up temelji na politiki socialne vključenosti in vzpostavljanju aktivne družbe, pri čemer daje prednost v procesu vse življenjskega učenja ter dobrim medosebnim odnosom.

Spoštovani,

8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik, posvečen avtorju državne himne in bogate jezikovne dediščine, s katero je France Prešeren, »figamož«, slovenski jezik postavil ob bok velikim svetovnim jezikom. Praznovali ga bomo tudi na Jesenicah. Prijetno, prešerno in z mislijo, da nam je prav kultura v vseh pomenih njene besede na sončni strani Alp dala temelj, da smo tu kot narod ostali in obstali. Zato je še kako pomembno, da podpremo posamezne ustvarjalce, da krepimo društva in tudi ljubiteljsko kulturo. Prav iz ljubiteljska kultura je tista, ki je v našem okolju skozi stoletja pustila največji pečat. Osrednja proslava na Jesenicah bo v četrtek 8. februarja v Gledališču Toneta Čufarja s podelitvijo priznanj Zveze kulturnih društev Jesenice.

V občini Jesenice je zaradi demografskega gibanja delež tujcev v zadnjih letih v naraščanju in je precej nad povprečjem v RS (v letu 2016 v Občini Jesenice 8 %, v RS 5,4 %). Med tujci je velik delež Albancev. Pri stikih z njimi se delavci v institucijah srečujejo z velikimi težavami pri sporazumevanju. Težave pri komuniciranju izven upravnih postopkov (pri zdravnikih, v šolah, v uradih) se trenutno rešujejo s pomočjo prijateljev, sorodnikov in mladoletnih otrok, vendar pa je tak način sporazumevanja manj primeren, vprašljiva pa je tudi točnost prevajanja. Priseljenci imajo tako poleg kulturne raznolikosti še jezikovne ovire, kar jim otežuje vključevanje v okolje in tako tudi ne pridobivajo spretnosti za samostojno opravljanje enostavnih življenjskih opravil.

Človekoljubno dobrodelno društvo UP z Jesenic in Zavod Tri iz Škofje Loke izvajajo projekt OrientAkcija. Projekt je naravnan tako, da se socialno aktivira in vključi priseljenke iz različnih držav, ki živijo na Jesenicah. Cilj projekta je, da se čim bolj ozavestijo in prilagodijo okolju, v katerem živijo. OrientAkcija predstavlja celovit pristop zlasti za dolgotrajno brezposelne osebe in prejemnike  denarnih socialnih pomoči. V sklopu projekta se bodo udeleženke naučile funkcionalnih znanj, znanja slovenščine ter veščin, ki jim bodo v pomoč pri zaposlitvi oziroma aktivizaciji v okolju. V sklopu omenjenega projekta so tudi načrtovale obisk na sedežu Občini Jesenice in nadaljevale obisk raznih institucij in organizacij v občini.