Podžupana

Mar  2018 23

Podžupanov kotiček 2018/2

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

pri svojem delu spremljam potrebe, ki jih v današnjem globalnem svetu prinaša nenehen razvoj tehnologij zato se zavzemam za uvedbo sodobnih konceptov v (pod)sisteme lokalne skupnosti. Na področju načrtovanja in organizacije mest tako prihaja do velikih sprememb. Tu ne gre za nek nov modni trend, ampak za iskanje nujnih rešitev, kako sodobno usmerjena mesta obvladati in istočasno omogočiti njihov razvoj. Menim, da so Jesenice pametno mesto (t. i. »Smart City«), ki se zaveda, da so naravni viri ter prostor omejeni, da upravljanje in vzdrževanje infrastrukture predstavlja visoke stroške ter da je hkrati kakovost bivanja tisto, česar si prebivalci najbolj želijo. Pri konceptih pametnih mest se mi zdi pomembna predvsem učinkovita raba podatkov, ki jih lahko uporabimo za izboljšanje vsakodnevnega življenja.

Kvalitetna  prometna  infrastruktura  predstavlja  enega  od  temeljnih  pogojev za uravnotežen razvoj lokalne skupnosti, ustvarja optimalne pogoje v podporo učinkovitejšemu gospodarstvu ter viša kvaliteto bivanja. Zavedam se, da je v naši lokalni skupnosti cestna infrastruktura precej pereč izziv, pred katerim ne bežimo. Dokaz za to so mnoge investicije, ki so bile v tem mandatu namenjene v državno ter lokalno cestno infrastrukturo. Vem, da to ne zadostuje in da potrebujemo še precej investicijskih sredstev za mnogo odsekov cest, vendar so premiki v pozitivno smer očitni!

Zakaj takšen uvod? Cestna infrastruktura je danes, bolj kot kadarkoli prej, podvržena ogromnim obremenitvam, zato je pametno pričeti z optimiziranjem procesov upravljanja s cestami. Soočamo se s povečanim prometom, izdatnejšim transportom lesa, povečanjem gradbenih aktivnosti, pojavom vse pogostejših vremenskih nevšečnosti ipd. Menim, da pri upravljanju cestne infrastrukture potrebujemo podatkovno zbirko oziroma evidence, ki bodo z enim klikom zagotovile možnost dostopa do vseh cestnih in obcestnih podatkov. Zato sem v tem tednu na Občino Jesenice povabil podjetje, ki je sodelavcem Občine Jesenice, ki se jih zadeva področje cest, predstavilo rešitve za naštete izzive. Predstavljeno rešitev lahko ocenimo kot eno izmed potencialno ustreznih, ki bi nam bila v pomoč pri lažjem in preglednejšem upravljanju cest, zato si bom prizadeval, da se bodo uvedle v najkrajšem možnem času, saj so koristne ne le za racionalizacijo dela na tem področju, temveč tudi za učinkovitejše in finančno cenejše reševanje težav na področju cest.

Včeraj, 22. 3., smo obeležili svetovni dan vode s katerim ljudje sami sebe, vsaj enkrat na leto, poskušamo opozoriti na vitalen pomen vode na naša življenja. Včasih se mi zdi, da je dostop do vode v našem okolju nekaj samoumevnega. Ob vsakem trenutku nam namreč iz pipe priteče hladna in čista voda, zato pozabljamo, kaj vse je potrebno, da imamo takšno storitev na voljo.  Na Občini Jesenice ter v javnem komunalnem podjetju Jeko d.o.o., ki je skrbnik našega vodovodnega sistema, se močno zavedamo, da je konstantna oskrba s kvalitetno in neoporečno pitno vodo absolutna osnova za zdravo in kvalitetno življenjsko okolje. Vsi uporabniki smo soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode, zato bodimo pozorni in odgovorni pri ravnanju z njo. Voda je naš zaklad in bistvo človekove prihodnosti, zato se moramo nenehno zavedati njene neprecenljive dragocenosti.

Prebrano 416 krat Zadnja sprememba Petek, 23. Marec 2018, 10:59
Miha Rebolj

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njegove pristojnosti, za katere je pooblaščen.

Ostale informacije.

E-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.