Podžupana

Feb  2017 21

Podžupanjin kotiček 2017/1

V petek 17. februarja 2017 je na Brdu pri Kranju potekala zaključna konferenca Norveško-slovenskega sodelovanja: Enakost spolov se je obrestovala!
Njen namen je bila predstavitev rezultatov s področja enakosti spolov, ki so se sofinancirali iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2009-2014, ter izmenjava izkušenj Norveške in Slovenije in razprava o izzivih za prihodnost, s poudarkom na naslednjih področjih:

  • usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
  • uravnotežena zastopanost ter udeležba žensk in moških na mestih odločanja v politiki in gospodarstvu,
  • nasilje nad ženskami in nasilje v družini,
  • krepitev vloge in moči.

Politika usklajevanja poklicnega, zasebnega in družinskega življenja omogoča delavkam in delavcem, staršem in bodočim staršem lažje usklajevanje skrbstvenih obveznosti (skrb za otroke, ostarele in druge pomoči potrebne) s plačanim delom.
Uravnotežena, torej vsaj 40-odstotna udeležba tako žensk kot moških na položajih odločanja, je pomemben princip enakosti spolov. Na področju političnega odločanja je Slovenija s sprejemom ustrezne zakonodaje uspela bistveno izboljšati stanje, medtem ko nas tak korak na področju gospodarskega odločanja še čajka.

Nasilje nad ženskami in nasilje v družini sodita med najbolj pogosto kršitev človekovih pravic in obliko diskriminacije žensk v vseh starostnih obdobjih. Po ocenah nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja in odpravljanja posledic nasilja nad ženskami, je v Sloveniji delež neprijavljenega nasilja, zlasti ko gre za nasilje v domačem okolju in partnerskih odnosih, mnogo višji od uradnih podatkov.

Čeprav družbo delimo na ženske in moške, niti eni niti drugi nismo homogena skupina. Znotraj vsake skupine, še zlasti žensk, namreč družbene skupine, ki so zaradi spola in drugih osebnih okoliščin še bolj izpostavljene slabšemu ravnanju, zato je krepitev njihove vloge in moči še bolj pomemben.

Na vse povedano lahko zaključimo, da smo od devetdesetih let naprej veliko postorili, vendar delo na tem področju še zdaleč ni končano. Končni cilj politike enakosti žensk in moških je dejanska enakost obojih. Tega cilja verjetno ne bomo dosegli v tem stoletju, morda niti ne v naslednjem. Vendar pa vsak še tako majhen- korak šteje, saj pomeni približevanje cilju. Vsekakor pa so akcije ozaveščanja  nujne in smiselne, pa čeprav spremembe.

Prebrano 826 krat Zadnja sprememba Petek, 24. Marec 2017, 12:16
Vera Pintar

Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njene pristojnosti, za katere je pooblaščena.

Ostale informacije.

E-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.