Podžupana

Feb  2017 14

Podžupanov kotiček 2017/2

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

uskladitev in sprejem Celostne prometne strategije (CPS) za Občino Jesenice se počasi bliža h koncu. V četrtek je v Kolpernu potekala še zadnja javna razprava, kjer smo opravili pregled po stebrih trajnostne mobilnosti, posamezna merila in predstavili ključne ukrepe v prostoru ter preverili posamezne ukrepe pri posameznih, petih, prometnih stebrih - trajnostno načrtovanje in ozaveščanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet ter motorni promet. Dokument CPS bomo predstavili občinskemu svetu, ki ga bo obravnaval v naslednjih dveh sklicih občinskega sveta ter na pristojnih delovnih telesih. Dokument bo poleg vizije oziroma orisa prihodnjega prometnega režima in posledično dvigu kvalitete bivanja v naši lokalni skupnosti predstavljal tudi nujno podstat za prijave na nadaljnja pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev s katerimi bomo poskušali odpravljati mnoge izzive iz tega področja.

Na investicijskem področju prometne infrastrukture se v naši lokalni obetajo, po dolgih letih, občutni premiki. Z Ministrstvom za infrastrukturo smo uspeli doseči kar nekaj dogovorov glede nujnih obnovitvenih in gradbenih posegov v precej dotrajano ali še neizgrajeno (ob)cestno infrastrukturo: izgradnjo povezovalnega pločnika (Kopavnik) izven naselja med mestom Jesenice in naseljem Hrušica ob regionalni cesti R2, pričetkom obnove magistralne ceste R2 na odseku med ZD Jesenice in Splošno bolnišnico Jesenice in izgradnjo krožišča Hrušica. Pred poletjem naj bi se po do sedaj znanih informacijah pričela tudi že pripravljalna dela za izgradnjo druge predorske cevi Karavanke.

V sklopu projekta Recall nadaljujemo z aktivnostmi pri izvedbi ukrepov v zaledju Koroške Bele, katerih namen je omogočiti boljši dostop do zaplavne pregrade na potoku Bela in s tem njeno redno čiščenje in vzdrževanje. Ti ukrepi bodo pomagali zmanjšati ogroženost naselja pred škodljivim vplivom zalednih voda. Še enkrat iskrena hvala lastnikom parcel za njihovo aktivno sodelovanje ter izdajo soglasij potrebnih za uspešno izvedbo predvidenih del.

Prebrano 1024 krat Zadnja sprememba Petek, 24. Marec 2017, 13:36
Miha Rebolj

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njegove pristojnosti, za katere je pooblaščen.

Ostale informacije.

E-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.