Podžupana

Sep  2016 05

Podžupanov kotiček 2016/11

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

široko sestavljena delovna skupina za pripravo besedila Strategije razvoja športa v občini Jesenice do leta 2020 je preko poletja po opravljenih treh sestankih uskladila omenjeno besedilo, ki bo naslednji teden v prvem branju predstavljena matičnemu odboru in nato še občinskemu svetu. Zagotavljanje pogojev za šport in rekreacijo, upravljanje in trženje športa in izvajanje športnih programov so prioritete na področju športa. Javna sredstva bodo prednostno namenjena za otroke in mladino (tako za interesno dejavnost otrok kot tudi mladim usmerjenim v kakovostni in vrhunski šport), za šport starejših ter športno rekreacijo.

Sledita jima kakovostni in vrhunski šport ter spodbuda društvom, ki imajo vzpostavljen piramidni sistem. Glavne usmeritve Strategije so v skladu s področno zakonodajo hkrati pa upoštevajo lokalno specifiko. Za ohranjanje nivoja razvitosti kakovostnega športa se bo del sredstev še naprej namenjal za sofinanciranje plač trenerjem, ki vodijo programe za otroke in mladino. Že v naslednjem proračunskem letu bo potrebno, seveda če želimo slediti usmeritvam in ciljem v Strategiji, nameniti tudi nekaj dodatnih sredstev za programe športa.

Pred začetkom poletja smo se na Občini Jesenice odločili, da bi za izvedbo letošnjega decembrskega dogajanja preko javnega povabila potipali interes zainteresirane javnosti. Na javno povabilo za organizacijo novoletnih prireditev je pravočasno prispela ena vloga in sicer Društva za razvoj turizma Jesenice. Glede na  zapisano programsko vsebino sem prepričan, da nas bodo člani društva ob izteku letošnjega leta z zanimivim in raznovrstnim programom uspeli, v še večjem številu kot preteklo leto, zvabiti na naše ulice in trge. Na Občini Jesenice upamo, da jim bo pri tem na pomoč priskočila osvežena praznična razsvetljava, ki jo nameravamo namestiti na Trgu Toneta Čufarja ter bližnji okolici.

Prebrano 914 krat Zadnja sprememba Ponedeljek, 05. September 2016, 15:10
Miha Rebolj

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njegove pristojnosti, za katere je pooblaščen.

Ostale informacije.

E-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.