Podžupana

Avg 2016 16

Podžupanov kotiček 2016/10

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

trenutno potekajo dela na nekaj infrastrukturnih projektih s katerimi želimo vzpostaviti še prijetnejše in kvalitetnejše bivanje v našem okolju. Hkrati z njimi želimo izboljšati dostopnost do posameznih območij, zagotoviti dolgoročne potrebe lokalnega gospodarstva ter ohraniti oziroma spodbujati gospodarski razvoj in tudi konkurenčnost podjetij v naši lokalni skupnosti.

Na 700-metrskem odseku ceste na deponiji Mala Mežakla bomo z asfaltiranim ter širšim cestiščem prevoznikom omogočili enostavnejši, hitrejši in predvsem varnejši dostop do deponije in objekta za mehansko in biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.

Čez nekaj dni se bodo pričela tudi dela na dolgo pričakovani obvoznici Lipce. Z izgradnjo obvoznice bo močno olajšano učinkovito opravljanje gospodarske dejavnosti v poslovni coni Črna vas, hkrati pa bo obvoznica zmanjšala obremenjenost prebivalcev Blejske Dobrave.

Od meseca junija naprej, po spomladanskih zapletih s podizvajalcem na katerega nista imela vpliva niti Občina Jesenice niti glavni izvajalec, nemoteno poteka sanacija dela cestišča v Planini pod Golico. Izvajalec in trenutni podizvajalec delo, kljub težkemu terenu, po moji oceni delo opravljata profesionalno in uspešno. Pred kratkim je bil izveden zadnji pilot in izvedena tudi povezava 16 pilotov z gredo. Sledi dokončanje grede in sidranje pilotov. Po izvedenem sidranju bodo zagotovljeni pogoji za dokončanje vseh ostalih del (oporni zid, prestavitev vodovoda, javna razsvetljava), ki bodo predvidoma zaključena v začetka oktobra. Obvozna gozdna cesta čez Križevce je bila pregledana in je bila na nekaj, sicer redkih, problematičnih delih nemudoma popravljena. V petkih neposredno ob gradbišču redno potekajo tudi delovni sestanki na katerih se sestanemo različni deležniki (predstavnik izvajalca, nadzornik, predstavniki KS Planina pod Golico, predstavniki Občine Jesenice, projektant in inženir za varnost), kjer se v celoti seznanimo s potekom sanacije dela cestišča ogroženega zaradi zemeljskega plazu.

V jesenskih mesecih bomo pričeli tudi z ureditvijo križišča pri Fakulteti za zdravstvo, ki bo po koncu del postalo varnejše in preglednejše za vse udeležence v cestnem prometu. Skupaj s sanacijo dela obstoječega pločnika se bo uredila javna razsvetljava in primerne talne označbe na cestišču.

Pred kratkim smo se sestali s predstavniki DARS-a in projektantom novega mostu čez Savo Dolinko. S strani DARS-a je bil predstavljen idejni projekt gradnje novega mostu na Hrušici, ki naj bi potekal vzporedno od obstoječega mostu približno 11 metrov dolvodno. Po izgradnji novega mostu (pričetek in zaključek del je predviden čez približno tri leta) bo stari most porušen. Novi most bo neposredno povezal območje Plavškega travnika II ter deponijo Mala Mežakla z magistralno cesto in s tem preusmeril tovorni promet izven mesta. V navezavi z že obstoječo povezavo na avtocestno omrežje bo po izgradnji novega mostu in krožišča Hrušica območje Plavškega travnika II brez dvoma postalo tudi prijaznejše in zanimivejše za vse morebitne zasebne investitorje.

Prebrano 930 krat Zadnja sprememba Sreda, 11. Januar 2017, 16:23
Miha Rebolj

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njegove pristojnosti, za katere je pooblaščen.

Ostale informacije.

E-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.