Podžupana

Jun  2016 02

Podžupanjin kotiček 2016/6

V preteklem tednu sem se udeležila regijskega delovnega srečanja z naslovom »Rastimo skupaj«, ki je potekal v Čebelarskem razvojnem izobraževalnem centru v Lescah. Delovno srečanje so pripravili Urad za mladino, Mladinski svet Slovenije s sodelovanjem mreže MaMa in Inštitutom za mladinsko politiko ter Ljudska univerza iz Radovljice, in sicer na naslednje teme: aktivnost/pasivnost – participacija mladih kot izziv; mladinske politike, priprava mladinskih strategij in regijsko povezovanje, združevanje, prenos praks, skupni portal.


Namen delovnega sestanka je bil:

 • prepoznavanje učinkovitosti mladinskih politik in odkrivanje pomanjkljivosti v ukrepih, ki se pojavijo bodisi pri nekaterih skupinah mladih, na določenih geografskih območjih ali ob določenih življenjskih razmera,
 • pregled stanja in seznanitev s situacijo v mladinskem sektorju Slovenije znotraj delujočih mladinskih organizacij, njihova vpetost v lokalne strukture ter povezanost z mladimi, pregled dela in pomoč pri odpravi težav na lokalnem in regionalnem nivoju,
 • vzpostavitev dialoga in plodnega partnerstva vseh relevantnih deležnikov,
 • spodbujanje in krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi,
 • spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine,
 • pregled stanja mladinske infrastrukture v občini/regiji,
 • seznanitev s programi, ki spodbujajo in podpirajo socialno vključenost mladih z manj priložnostmi.


Cilji delovnega sestanka so bili:

 • odpravljanje pomanjkljivosti v ukrepih mladinske politike,
 • spodbujanje priprave strategij za mlade v lokalnih skupnostih, v sodelovanju z mladimi in po smernicah tega programa,
 • izboljšanje delovanja mladinskega sektorja in povečano sodelovanje mladih pri upravljanju družbenih zadev,
 • zagotavljanje geografsko usklajenega razvoja organizacij v mladinskem sektorju in delovanja neorganizirane mladine,
 • izdelava končnega elaborata v obliki zbranih zavez

 

Vse občine v regiji so morale izpolniti vprašalnik, iz katerih je Mladinski svet pripravil analizo »Stanja avtonomnega mladinskega sektorja na Gorenjskem.« Iz podatkov je mogoče okvirno razbrati, kako avtonomna in aktivna v družbenem udejstvovanju je mladina v posameznih občinah ter v kolikšni meri so mladi pri tem podprti. Ti osnovni podatki odpirajo pot nadaljnji podrobni analizi tega področja, ki v času vedno večje odvisnosti mladih od starejših postaja vedno bolj aktualno. Pri pregledu stanja mladinskega sektorja mladih na Gorenjskem lahko ugotovimo, da ima občina Jesenice posluh in pomembno vlogo pri spodbujanju njihovega sodelovanja v družbi, preko Mladinskega centra Jesenice, Mladinskega sveta Jesenice, Klub jeseniških študentov, društva Žarek ter Komisije za mladinska vprašanja. Deliti moč sprejemanja odločitev z mladimi pomeni, da lokalna skupnost spoštuje in zaupa stališčem mladih, da priznavajo njihovo delo in razumejo, kaj lahko mladi k partnerstvu prispevajo, ter smo jim zato pripravljeni nuditi pomoč, ko jo potrebujejo. Vsi skupaj se moramo zavedati, da so mladi naša prihodnost. Danes je potrebno delati z roko v roki, da bo naša skupna prihodnost vseh generacij čim lepša.Prebrano 1422 krat Zadnja sprememba Četrtek, 02. Junij 2016, 10:51