Podžupana

Maj 2016 16

Podžupanov kotiček 2016/6

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

trenutno sta v pripravi dve dokumenta, in sicer Strategija za šport ter Strategija za kulturo za obdobje 2017 – 2020. Člani obeh delovnih skupin se bodo v tem tednu na delovnem sestanku seznanili z analizo realizacije obstoječe strategije, trenutnega stanja s področja zakonodaje in nacionalnih programov, usmeritvami iz Občinskega razvojnega programa ter obstoječi organiziranosti na področju športa in kulture (institucije, programi, infrastruktura). Seveda želimo pred prvo obravnavo na občinskem svetu uskladiti vsebino dokumenta, zato bomo v septembru ali oktobru na širši sestanek oziroma okroglo mizo povabili kompetentne predstavnike s posameznega področja in zainteresirano javnost na izmenjavo mnenj, stališč ter morebitnih predlogov.


Veseli smo, da je bilo v času iztekajoče se Strategije za šport 2013-2016 v organizirane športne programe, usmerjene v vrhunski in kakovostni šport (v okviru društev, ki so bili sofinancirani na podlagi javnega razpisa Občine) vključenih kar 2.142 otrok in mladostnikov. Razsveseljujoče je dejstvo, da število otrok in mladine letno narašča (2013 495 športnikov, 2014 500 športnikov, 2015 522 športnikov in 2016 625 športnikov).

Trenutna naloga delovne skupine za pripravo strategije razvoja športa 2017-2020 je, da v okviru zakonodaje, finančnih zmožnosti in glede na potrebe lokalnega okolja določi ključne projekte/naloge s cilji, odgovorne nosilce ter kazalce, s katerimi bomo lahko preverili uspešnost doseganja zastavljenih ciljev za določeno obdobje. Sam sicer menim, da bo v naslednjem triletnem obdobju še nekaj več pozornosti (sredstev) potrebno nameniti izvajanju športnih programov, ki športni infrastrukturi pravzaprav vlivajo smisel, vsebino in življenje. Poudariti je namreč potrebno, da razvoj športa ni namenjen sam sebi kot nepotreben strošek, ampak prispeva k višji kvaliteti bivanja ter k socialnemu, kulturnemu in gospodarskemu razvoju mesta.


Prebrano 870 krat Zadnja sprememba Ponedeljek, 16. Maj 2016, 11:59
Miha Rebolj

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njegove pristojnosti, za katere je pooblaščen.

Ostale informacije.

E-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.