Podžupana

Maj 2016 05

Podžupanjin kotiček 2016/4

Na pobudo Centra za socialno delo Jesenice in Občine Jesenice smo v preteklih dneh organizirali delovno srečanje izvajalcev socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil ter humanitarnih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice. Namen srečanja je bil pregled in osvetlitev socialnovarstvene dejavnosti in programov posameznih organizacij, zaznavanje morebitnih novih pojavov, težav in trendov ter stisk občanov.

Cilj srečanja je ocena potreb po reševanju le-teh oziroma iskanje novih idej in možnosti ter dogovarjanje o poteh skupnega sodelovanja v dobrobit občanov, še posebej tistih posameznikov in ranljivih skupin, ki so pomoči najbolj potrebni. V prvem delu srečanja so vsi izvajalci na kratko predstavili svoje socialnovarstvene dejavnosti, podkrepljene s konkretnimi podatki, ki bodo pripomogli k oceni trenutne socialnovarstvene situacije v občini. V drugem delu so izpostavili tudi najbolj pogoste težave pri svojem delu in uporabnikih omenjenih uslug ter načrtovanju za nadaljnje aktivnosti.

Razveseljivo je dejstvo, da se je srečanja se je udeležila večina organizacij in društev, ki se ukvarjajo s socialnovarstveno problematiko. Ugotovili smo, da so takšna srečanja izredno koristna, zato je bila izpostavljena tudi ideja, da se srečamo vsako leto in preverimo, kje smo uspešni pri reševanju tovrstnih težav in kje bi morali metode dela izboljšati. Udeleženci sestanka bodo v kratkem posredovali svoja poročila o delu za leto 2015, takrat pa bomo objavili tudi podrobnejšo informacijo o tej tematiki.

Prebrano 958 krat Zadnja sprememba Četrtek, 05. Maj 2016, 15:11