Podžupana

Miha Rebolj, podžupan

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njegove pristojnosti, za katere je pooblaščen.

Naloge podžupana

Podžupan opravlja naslednje naloge:

 • predstavlja in zastopa Občino po pooblastilu župana
 • iz delovnega področja družbenih dejavnosti pokriva področje športa
 • pokriva področja gospodarstva, okolja in prostora, komunalne dejavnosti ter opravlja druge naloge po odredbi župana, skladno z danimi pooblastili
 • gospodari s premoženjem občine v okviru pooblastil kot dober gospodar v okviru opredeljenega področja dela
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
 • predstavlja in zastopa Občino pri aktivnostih, povezanih s področjem gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
 • prisostvuje sejam odborov za gospodarstvo, finance in prostor
 • prisostvuje na prireditvah in drugih dogodkih (npr. športnih, kultrunih)
Kontakt
Telefon: 04 5869 241
Faks: 04 5869 270
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ostale informacije

Naslov: Cesta železarjev 6 4270 Jesenice pisarna: 1. nad/ 3
Izobrazba: diplomirani ekonomist
Politična stranka: SMC - Stranka modernega centra
Datum rojstva:     22.9.1977

Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njene pristojnosti, za katere je pooblaščena.

Naloge podžupanje:

Podžupanja opravlja naslednje naloge:

 • nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti v skladu z danimi pooblastili
 • iz delovnega področja družbenih dejavnosti pokriva področja šolstva, kulture, družine, sociale in zdravstva
 • pokriva področje informiranja in protokolarnih dogodkov
Kontakt
Telefon: 04 5869 247
Faks: 04 5869 270
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ostale informacije
Naslov: Cesta železarjev 6 4270 Jesenice pisarna: 1. nad/ 7
Izobrazba: soc. del.
Politična stranka SD - SOCIALNI DEMOKRATI
Datum rojstva: 05.03.1949

V petek, 7. septembra 2018, sem se udeležila srečanja z naslovom »Tromeja in šengenski prostor: izzivi in priložnosti za razvoj« v okviru projekta Zamejski, obmejni, čezmejni: Slovenci v Furlaniji – Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje. Srečanje je potekalo v slovensko kulturnem središču Planika v Trbižu pod v organizaciji slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, slovenskega kulturnega središča Planika, občine Trbiž in slovenskega deželno gospodarskega združenja.

Mladinski svet Slovenije na pobudo Urada RS za mladino v letu 2018 že četrto leto zapored izvaja projekt Rastimo skupaj, ki je namenjen razvoju lokalnih mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni. V letošnjem letu je posvečeno tematiki stanovanjske problematike za mlade.

V ta namen sem se iz naše občine udeležila predstavitve primerov dobrih praks in razprave iz področja reševanja stanovanjske problematike za mlade. Svoje ukrepe s področja reševanja stanovanjske problematike za mlade so nam predstavili: Občina Ajdovščina, Občina Hrpelje-Kozina, Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Ljubljana in Nepremičnine Celje. Na dogodku so občine na pregleden način, po korakih, predstavile svoje ukrepe, rezultate in implementacijo in odgovarjale na vprašanja v razpravi.

V četrtek, 31. maja, je na Srednji šoli Jesenice potekal posvet na temo »Vključevanje staršev otrok priseljencev v našo lokalno skupnost«. Posvet je organizirala Srednja šola v okviru programa »Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja«. Na posvetu so bili prisotni vsi, ki se kakorkoli ukvarjajo s priseljenci. Program posveta, ki ga finančno podpirata Ministrstvo za izobraževanje in Evropski socialni sklad, je pripravila g. Nataša Vrtačnik, zaposlena kot multiplikator SIMS.  

V pozdravnem nagovoru sem izpostavila pomembno vlogo lokalne skupnosti pri uspešnem vključevanju priseljencev v novo okolje. Odločevalci – župan in občinski svetniki – so tisti, ki  lahko integracijo podprejo najprej na načelni ravni, nato pa tudi v praksi. Ne smemo pozabiti, da smo zgled drugim v našem okolju, saj naša dejanja še kako odmevajo v skupnosti. S povezovanjem in sodelovanjem se lahko gradijo projekti in vezi, ki bodo izboljšale in obogatile življenje ne le novim prebivalcem naše skupnosti, temveč tudi vsem ostalim.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

otroško mladinsko letovišče Pinea je brez dvoma naš istrski biser ob Jadranu. Poslanstvo letovišča je v današnjem času še vedno, če ne še bolj kot kdaj koli prej, izjemno pomembno. Že več desetletij omogoča preživljanje prijetnih in še vedno, žal, tudi za mnoge otroke edinih ali sploh prvih poletnih počitnic. Letovišče Pinea ne bi živelo brez številnih podpornikov, prostovoljcev in rednih delavcev, ki v okviru Zveze prijateljev mladine Jesenice delujejo s srcem. Pri tem jim ob strani stoji Občina Jesenice,  ki je v preteklih letih izvedla vrsto investicijskih vlaganj, ter srčni donatorji s sredstvi, s katerimi omogočajo otrokom počitnice, ki jih bodo v njihovem spominu za vedno spremljale skozi življenje.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

pri svojem delu spremljam potrebe, ki jih v današnjem globalnem svetu prinaša nenehen razvoj tehnologij zato se zavzemam za uvedbo sodobnih konceptov v (pod)sisteme lokalne skupnosti. Na področju načrtovanja in organizacije mest tako prihaja do velikih sprememb. Tu ne gre za nek nov modni trend, ampak za iskanje nujnih rešitev, kako sodobno usmerjena mesta obvladati in istočasno omogočiti njihov razvoj. Menim, da so Jesenice pametno mesto (t. i. »Smart City«), ki se zaveda, da so naravni viri ter prostor omejeni, da upravljanje in vzdrževanje infrastrukture predstavlja visoke stroške ter da je hkrati kakovost bivanja tisto, česar si prebivalci najbolj želijo. Pri konceptih pametnih mest se mi zdi pomembna predvsem učinkovita raba podatkov, ki jih lahko uporabimo za izboljšanje vsakodnevnega življenja.

Prejšnji teden sem se udeležila medobčinskega, medšolskega otroškega parlamenta osnovnih šol občin Jesenice, Kranjske Gore in Žirovnice. Vsako leto, že 27. po vrsti, so mladi parlamentarci najprej po osnovnih šolah razpravljali o tematiki in izbrali predstavnike, ki so zastopali posamezno osnovno šolo. Tokrat je bila izbrana tema »Šolstvo in šolski sistem«.  

Boj za enakopravnost žensk v Sloveniji poteka že od leta 1897, ko je pričel izhajati ženski časopis Slovenka, medtem ko je prvo žensko društvo ustanovljeno leto kasneje. Pomembna je letnica 1906, ko je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala na Graški univerzi.

In kje smo danes? Videti je, da je bitka za ekonomsko in socialno enakopravnost dobljena. Pa je res?

V petek, 23. februarja, so bile na obisku pri županu članice človekoljubnega dobrodelnega društva UP iz Jesenic, čigar ustanoviteljica je Faila Pašić Bišić. Društvo Up je nevladna organizacija, katere aktivnosti zajemajo izobraževalno, socialnovarstveno in humanitarno področje na lokalnem, državnem in mednarodnem območju. Vizija društva Up temelji na politiki socialne vključenosti in vzpostavljanju aktivne družbe, pri čemer daje prednost v procesu vse življenjskega učenja ter dobrim medosebnim odnosom.

Spoštovani,

8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik, posvečen avtorju državne himne in bogate jezikovne dediščine, s katero je France Prešeren, »figamož«, slovenski jezik postavil ob bok velikim svetovnim jezikom. Praznovali ga bomo tudi na Jesenicah. Prijetno, prešerno in z mislijo, da nam je prav kultura v vseh pomenih njene besede na sončni strani Alp dala temelj, da smo tu kot narod ostali in obstali. Zato je še kako pomembno, da podpremo posamezne ustvarjalce, da krepimo društva in tudi ljubiteljsko kulturo. Prav iz ljubiteljska kultura je tista, ki je v našem okolju skozi stoletja pustila največji pečat. Osrednja proslava na Jesenicah bo v četrtek 8. februarja v Gledališču Toneta Čufarja s podelitvijo priznanj Zveze kulturnih društev Jesenice.

V občini Jesenice je zaradi demografskega gibanja delež tujcev v zadnjih letih v naraščanju in je precej nad povprečjem v RS (v letu 2016 v Občini Jesenice 8 %, v RS 5,4 %). Med tujci je velik delež Albancev. Pri stikih z njimi se delavci v institucijah srečujejo z velikimi težavami pri sporazumevanju. Težave pri komuniciranju izven upravnih postopkov (pri zdravnikih, v šolah, v uradih) se trenutno rešujejo s pomočjo prijateljev, sorodnikov in mladoletnih otrok, vendar pa je tak način sporazumevanja manj primeren, vprašljiva pa je tudi točnost prevajanja. Priseljenci imajo tako poleg kulturne raznolikosti še jezikovne ovire, kar jim otežuje vključevanje v okolje in tako tudi ne pridobivajo spretnosti za samostojno opravljanje enostavnih življenjskih opravil.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

sporočam nekaj informacij glede trenutne sanacije odseka regionalne ceste R2 oziroma natančneje mostu čez potok Jesenica. Izvajalec del je zaradi neugodnih vremenskih razmer v preteklem mesecu v zaostanku in je bil zaradi tega pozvan v rebalans časovnice poteka del. Pri enem od pilotov pri sanaciji mostu je sicer prišlo do rahle spremembe izvedbe projekta, saj je bila izdana začasna odredba o prepovedi izvedbe enega pilota, ki naj bi bil po projektu zgrajen v neposredni bližini stanovanjskega objekta. Izvajalec del pilota ni izvedel, zato mora projektant ponovno pregledati projekt in podati nove in ustrezne rešitve. Kot ste opazili, pa se kljub naštetemu sanacija odseka regionalne ceste hitro nadaljuje in se, kljub trenutnemu zaostanku, pričakuje, da bo izvajalec ta zaostanek nadomestil pri nadaljnji izvedbi.

Človekoljubno dobrodelno društvo UP z Jesenic in Zavod Tri iz Škofje Loke izvajajo projekt OrientAkcija. Projekt je naravnan tako, da se socialno aktivira in vključi priseljenke iz različnih držav, ki živijo na Jesenicah. Cilj projekta je, da se čim bolj ozavestijo in prilagodijo okolju, v katerem živijo. OrientAkcija predstavlja celovit pristop zlasti za dolgotrajno brezposelne osebe in prejemnike  denarnih socialnih pomoči. V sklopu projekta se bodo udeleženke naučile funkcionalnih znanj, znanja slovenščine ter veščin, ki jim bodo v pomoč pri zaposlitvi oziroma aktivizaciji v okolju. V sklopu omenjenega projekta so tudi načrtovale obisk na sedežu Občini Jesenice in nadaljevale obisk raznih institucij in organizacij v občini.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

pretekli teden sem se na povabilo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije udeležil tri dnevnega študijskega obiska v Bruslju, namenjenega predstavnikom lokalnih skupnosti. Posebna pozornost obiska je bila usmerjena k črpanju kohezijskih sredstev v obdobju 2014–2020, smernicam kohezijske politike za naslednje obdobje v kontekstu razprave o prihodnosti EU, digitalnem notranjem trgu, možnosti za razvoj regij v okviru programov EU ter investicijskega načrta za EU (t.i. Junckerjev paket).

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

kot ste opazili, je v našem mestu zagorela praznična razsvetljava. S postopno, vendar sistematično osvežitvijo praznične razsvetljave dvigujemo samozavest mesta, samopodobo in ugled, promoviramo mestotvorne kvalitete mesta, vzpostavljamo tradicijo ter z njo poskušamo prispevati k rasti pozitivnega mestnega vzdušja.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

sprejeti dokument Strategija razvoja športa v Občini Jesenice 2017–2020 med ukrepi na področju upravljanja in trženja športa predvideva vzpostavitev muzejske zbirke. Ni dvoma, da si naša izjemno bogata športna dediščina zasluži zagotovitev pogojev za vzpostavitev “Muzeja športa”. Pretekli petek sem v zvezi s tem s sodelavci opravil obisk na Fakulteti za šport pri prof. Pavlinu, ki ima bogate izkušnje z vzpostavitvijo različnih športnih muzejskih zbirk. Seznanili smo se z mnogimi izzivi, ki jih prinaša vzpostavitev športnega muzeja ali zbirke še posebej na s športnimi dosežki bogatem območju kot je naše. Povezani so z vsebino, formo, organizacijsko obliko ter varnim shranjevanjem športnih artiklov ali zapiskov, zato menim, da moramo k uresničevanju zastavljenega cilja pristopiti fazno, celostno in temeljito. Narediti moramo korak naprej pri razvoju trženja naše izjemne športne zgodovine, zato menim, da mora biti zbirka skladna s sodobnimi pristopi prikazovanja tovrstne dediščine ter podprta s strokovnim znanjem.  

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

v četrtek sem bil s strani našega Medobčinskega inšpektorata prijazno povabljen na predstavitev in seminar o meritvah osnih pritiskov, skupnih mas in dimenzij tovornih vozil. Seminarja se je udeležilo veliko število udeležencev različnih pristojnih služb (policija, carina, lokalna skupnost in redarstvo), ki s skupnimi močmi prizadevajo povečati varnost na slovenskih regionalnih in lokalnih cestah ter predvsem zmanjšati stroške vzdrževanja in sanacij cest zaradi prekomernih osnih obremenitev. Ker želimo omejiti resnično nevzdržne pritiske na ceste ter posledično poslabševanje njihovega stanja, smo v predlogu proračuna za leto 2018 povišali višino finančnih sredstev, ki jih bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo pri izvrševanju svojih nalog v zvezi s tehtanjem imel na voljo. Pohvale vsem sodelujočim za odziv ter pripravljenost k sodelovanju pri reševanju vedno bolj pereče problematike.

Dolgoživa družba je naslov dogodku, ki sem se ga pred kratkim udeležila v Medgeneracijskem centru v Kranju. Dolgoživa družba je naša sedanjost in prihodnost. Podaljševanje življenjske dobe, še posebej, če je v dobrem zdravju, je eden izmed največjih dosežkov moderne družbe, hkrati pa pomeni soočanje z izzivi starajoče se družbe.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

kot ste najbrž opazili, se na naši glavni prometni žili, magistralni cesti R2, že izvajajo sanacijska dela. Nedolgo nazaj so z izgradnjo krožišča ter odseka magistralne ceste pričeli na zahodnem delu naše lokalne skupnosti. Naslednji teden se bo pričela še sanacija cestišča na vzhodnem delu občine Jesenice. Nestrpno pričakujemo še težko pričakovani začetek del odseka med Splošno bolnišnico Jesenice ter Zdravstvenim domom Jesenice, za kar je bil že izbran izvajalec del. Občankam in občanom ter voznikom se že vnaprej zahvaljujem za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del, po zaključku katerih bo naša lokalna skupnost pridobila nove kilometre boljših in predvsem varnejših cest.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

sedlo Rožca v Karavankah na nadmorski višini 1587 metrov je že vrsto let prizorišče srečanj prebivalcev dveh sosednjih občin, koroškega Šentjakoba v Rožu in Jesenic. Organizacijo dogodka si vsako leto izmenjujejo na planinah na obeh straneh Karavank. V imenu Občine Jesenice sem se v soboto udeležil, tokrat na koroški strani Karavank, vsakič zelo prijetnega in iskrenega srečanja občanov dveh sosednjih občin. V času, ko se Evropa sooča z mnogimi izzivi, naša srečanja ter dolgoletno iskreno prijateljstvo vidim kot imeniten vzor za vse oblike sobivanj sosedov, razmejenih nič več kot samo z naravno prepreko.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

po dolgoletnem trudu pro aktivnosti in sodelovanja med različnimi deležniki (Civilna zaščita Jesenice, Geološki zavod RS, strokovnjaki za urejanje hudournikov, predstavniki lokalnih prebivalcev s krajevne skupnosti Slovenski Javornik–Koroška Bela, Agrarne skupnosti Potoki, kranjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, Občino Jesenice ter predstavniki Ministrstva za okolje in prostor) smo po dolgih letih in s skupnimi močmi le uspeli!