Natisni to stran
Maj 2018 24

27. seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 27. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

0.Sklic 27. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

1.Potrditev besedila zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 12.4.2018

2.Predlog za potrditev mandata novi članici Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku in namestnici predsednika Odbora za proračun in finance ter članici Statutarno pravne komisije

3.Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

4.Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

5.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – UPB 1 – DRUGA OBRAVNAVA

6.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

7.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

8.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

9.Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

10.Predlog Sklepa o prenehanju Sklepa o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice

11.Volitve in imenovanja:

12.Zaščita in reševanje v občini Jesenice:

13.Poročila:

14.Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2017

15.Informacija o Letnem poročilu JEKO d.o.o., Jesenice za leto 2017

16. Informacije, vprašanja in pobude

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 24. maja 2018 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2287 krat Zadnja sprememba Sreda, 30. Maj 2018, 16:19