Natisni to stran
Mar  2017 30

19. seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 19. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 19. seje Občinskega sveta sklica 2014-2018

1.Potrditev besedila zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 26.1.2017

2.Potrditev besedila zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta, ki je potekala od 23.2.2017 do 3.3.2017

3.Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2016 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije, sredstev proračunske rezerve in prerazporejanju proračunskih sredstev

4.Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim – DRUGA OBRAVNAVA

5.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

7.Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

8.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – PRVA OBRAVNAVA

9.Predlog Sklepa o spremembi sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice

10.Predlog Celostne prometne strategije občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

11.Uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in informacija o stanju projekta CERO Mala Mežakla

12.Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2017

13.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017

14.Volitve in imenovanja:

15.Informacije, vprašanja in pobude

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 30. marca 2017 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2793 krat Zadnja sprememba Torek, 04. April 2017, 12:05