Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Dec  2010 22

3. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 22. december 2010, ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 22.12.2010

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
378.00 Kb

Dnevni red

Točka 00.:Sklic 03. redne seje Občinskega sveta, ki bo v sredo, 22.12.2010

ŽUPAN Tomaž Tom Mencinger

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  101.50 Kb 
ROKOVNIK ZASEDANJA DELOVNIH TELES

Torek 14.12.2010, ob 16.00 uri, velika sejna soba

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Točke: 3.,4.,13.

Torek 14.12.2010, ob 17.30 uri, velika sejna soba

Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči

Točke: 2.,4.,5.

Torek 14.12.2010, ob 18.00 uri, mala sejna soba

Odbor za družbene dejavnosti

Točka: 4.,8.,9.,10.,11.,12.

Sreda 15.12.2010, ob 16.00 uri velika sejna soba

Statutarno pravna komisija

Točke:,2., 3., 4., 9., 10., 11.,12.

Sreda 15.12.2010, ob 17.00 uri velika sejna soba

Odbor za proračun in finance

Točke:  2., 3., 4.,6.

Točka 01.: Potrditev besedila zapisnika 2. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 25.11. 2010

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
  431.00 Kb 

Točka 02.: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice – HITRI POSTOPEK

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
  46.50 Kb 

Točka 03.: Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – HITRI POSTOPEK

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
  59.00 Kb 

Točka 04.: Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- DRUGA OBRAVNAVA

Predlog sklepa in obrazložitev med prvo in drugo obravnavo
Opredelitev do danih pripomb na delovnih telesih in občinskemu svetu

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

    251.50 Kb     213.34 Kb

Točka 04.: Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- DRUGA OBRAVNAVA

S?plošni del - odhodki
Predlog besedila Od?loka

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

  280.50 Kb    50.49 Kb 

Točka 04.: Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- DRUGA OBRAVNAVA

Račun finančnih naložb

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

     55.39 Kb

Točka 04.: Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- DRUGA OBRAVNAVA

Račun financiranja

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

     57.38 Kb

Točka 04.: Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- DRUGA OBRAVNAVA

Načrt razvojnih programov

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

     105.13 Kb

Točka 05.: Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Obrazložitev in besedilo odloka
Grafična priloga situacija sprememb se nahaja v zip datoteki.

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
    338.00 Kb     729.27 Kb     3.56 Mb

Točka 06.: Predlog za delno povračilo stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki so bile 10.10.2010

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
    84.50 Kb

Točka 07.: Predlog za imenovanje kandidatov za člane Nadzornega odbora občine

Volitve in imenovanja

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.

    56.00 Kb     26.00 Kb     26.00 Kb

Točka 08.: Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2011

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
    89.00 Kb

Točka 09.: Predlog Meril o spremembah in dopolnitvah meril za vrednotenje programov športa v občini Jesenice

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
    196.50 Kb

Točka 10.: Predlog Prečiščenega besedila Meril za vrednotenje programov športa v občini Jesenice

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
    482.00 Kb

Točka 11.: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
  103.50 Kb           

Točka 12.: Predlog Prečiščenega besedila Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
  178.00 Kb           

Točka 13.: Predlog Operativnega program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za občino Jesenice - za obdobje 2011 – 2017

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
  37.00 Kb        232.49 Kb     

Točka 14.: Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude)

Priloge k tej točki dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na spodnje datoteke.
  57.50 Kb          
Prebrano 3541 krat Zadnja sprememba Petek, 20. Maj 2011, 09:26