Zdravstvo in socialna varnost

Materinski dom Gorenjske je odprl svoja vrata v začetku leta 2011. Nudi možnost namestitve 5 mamicam z otroki. Namenjen je materam z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitev (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic, ki pripadajo posamezniku na podlagi različnih zakonov in predpisov.

Več informacij:

  • Na telefonski številki 051-200-083 od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 18:00 ure, ob petkih od 7:00 do 13.00 ure ali na telefon 05/99-43-019 od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 18:00 ure, ob petkih od 7.00 do 13.00 ure.
  • Oddaja pisnih vlog za sprejem na naslov Materinski dom Gorenjske, p.p. 23, 4270 Jesenice. Na podlagi vaše vloge vas bodo sodelavke Materinskega doma povabile na osebno srečanje. Vloga naj zajema osnovne podatke o vas, vašo telefonsko številko, vaša pričakovanja in situacijo v kateri ste se znašli oz. zakaj potrebujete namestitev v materinski dom. Če imate težavo pri pisanju vloge, prosimo pokličite sodelavke Materinskega doma. Na srečanju vas bodo seznanili z načinom življenja v materinskem domu, s pravili bivanja, vašimi pravicami in dolžnostmi, ogledali se boste tudi prostore materinskega doma.