Obvestila za javnost

Občina Jesenice je v začetku tega tedna s strani Upravne enote Jesenice prejela gradbeno dovoljenje za novo gradnjo dovozne ceste Lipce - Črna vas s komunalno infrastrukturo. V začetku januarja oziroma po sprejemu proračuna občine Jesenice za leto 2016 bodo objavljeni javni razpisi za izbiro izvajalca, nato pa se bo lahko pričela tudi izgradnja. Celoten projekt cestne povezave od križišča z regionalno cesto Jesenice–Kočna–Gorje (na mestu sedanjega križišča za uvoz in izvoz z avtoceste) pri poslovnem objektu Pančur do območja Črna vas je sicer vreden čez 1,1 milijona evrov, za njegov začetek pa je Občina Jesenice v trenutnem predlogu proračuna za leto 2016 namenila skoraj pol milijona evrov. Zaključek projekta je, ob zagotovitvi zadostnih sredstev v proračunu, načrtovan v letu 2017.
Pred začetkom prazničnega meseca decembra Občina Jesenice obvešča vse nosilce gostinske dejavnosti na območju občine Jesenice, ki nameravajo v času praznikov obratovati dlje od prijavljenega obratovalnega časa, naj pravočasno zaprosijo za izdajo soglasja za posamezen gostinski obrat. V posamezni vlogi lahko upravičenci zaprosijo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa za največ 4 dni. Vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata naj nosilci gostinske dejavnosti vložijo na Občino Jesenice vsaj 4 dni pred začetkom prve prireditve. Naj ob tem še opomnimo vse nosilce gostinske dejavnosti, da morajo na Občini prijaviti tudi redni obratovalni čas in pridobiti soglasje Občine, v kolikor vsakodnevno obratujejo tudi v podaljšanem obratovalnem času. Obrazci za prijavo obratovalnega časa oziroma obrazci za prijavo enkratnega podaljšanja obratovalnega časa so na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice na povezavi http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/vloge-obrazci/obrazci-oddelka-za-gospodarstvo Za več informacij lahko pišete na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. oz. pokličete na tel. št. 04 5869 260.
Vso zainteresirano javnost obveščamo, da je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v začetku novembra objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom od vključno šolskega/študijskega leta 2015/2016 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev. Celotno besedilo in pogoje razpisa najdete na naslednji povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-203-jr/
Jesenice – Občinski svet občine Jesenice je danes na svoji 9. redni seji obravnaval 17 točk, ena pa je bila na predlog župana umaknjena z dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2016 v prvi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice, tako kot ostale sklepe, potrdil. Svetniki in svetnice so 9. redno sejo začeli z umikom točke Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice. Umik je predlagal župan zaradi potrebe po predhodni ureditvi razmerij med Občino Jesenice in Občino Žirovnica (ustanoviteljici javnega podjetja), predlog odloka pa bo ponovno dan na dnevni red decembrske seje Občinskega sveta. Sprejeta sta bila tudi Statut občine Jesenice v drugi obravnavi in Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Jesenice v prvi obravnavi, hkrati pa so svetniki po hitrem postopku sprejeli tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice. Sprememba Odloka razširja področje delovanja Ljudske univerze Jesenice oziroma dopolnjuje seznam njihovih…
V ponedeljek, 16. 11. 2015, se bodo začela izvajati dela na območju Ceste v Rovte, med križiščem s Cesto talcev in mostom preko potoka Javornik. Predvidoma bo že v ponedeljek zjutraj izvedena tudi popolna zapora ceste, ki bo trajala cel čas gradbenih del. Obvoz je predviden po Cesti Toneta Tomšiča. Zaradi zapore pričakujemo povečan promet po le-tej (jutranji promet iz vzhodnega dela Cesta Toneta Tomšiča in Javorniškega Rovta, obratno popoldne), prav tako pa bodo bolj obremenjene Cesta bratov Stražišarjev, enosmerna povezava od Aljaževe ulice proti Tomšičevi cesti ter območje okoli Srednje šole Jesenice in OŠ Poldeta Stražišarja.
  Tujci, ki želijo prebivati in delati v Sloveniji, od 1. septembra 2015 dalje ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj, saj je uvedeno enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev. Postopek pridobivanja dovoljenja je bistveno poenostavljen. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev izdajajo upravne enote, Zavod za zaposlovanje RS pa izda le soglasje k temu dovoljenju. Za sezonska dela v kmetijstvu, zaposlitev državljanov BIH in Hrvatov pa delovna dovoljenja ostajajo! Zavod za zaposlovanje tako tudi po 1. septembru 2015 izdaja delovna dovoljenja za državljane Hrvaške (v podaljšanem prehodnem obdobju do 30. junija 2018), za državljane BiH in za opravljanje sezonskih del v kmetijstvu do 90 dni. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vabi na brezplačno delavnico   ZAPOSLOVANJE IN SAMOZAPOSLOVANJE TUJCEV  »ZAKON O PODALJŠANJU PREHODNEGA OBDOBJA ZA HRVAŠKE DRŽAVLJANJE TER NOVOSTI ZAKONA O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV«,     ki bo potekala v petek, 27. novembra 2015, od 10:00 do 12:30 ure, v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice  Na delavnici bosta ga. Anka Rode…
Občina Jesenice in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sredo, 18. novembra, od 16. ure dalje na Tržnici Jesenice organizirata Ekopraznik Zgornje Gorenjske. V sklopu dogodka bodo dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica za obiskovalce tržnice pripravili degustacijo jedi iz sezonskih ekoloških pridelkov, obiskovalci pa bodo lahko sodelovali tudi v pogovoru o pomenu prehranske varnosti s publicistom in raziskovalcem Antonom Komatom. Osrednji dogodek Ekopraznika bo predstavitev ekoloških kmetij in njihovih pridelkov, ki jih bodo obiskovalci lahko tudi kupili. Na voljo bodo sezonska zelenjava, moke in mlevski izdelki, mlečni izdelki, jajca, olja, jabolka in suhomesnati izdelki. Vljudno vabljeni!
Občane obveščamo, da se Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica z naslednjim tednom seli v prostore Občine Jesenice, C. železarjev 6. Poslovni čas ter uradne ure inšpektorata in redarstva se zaradi selitve ne spreminjajo. Zaradi samega procesa selitve bo jutri, 6. 11., v manjši meri otežkočeno poslovanje inšpektorata in redarstva, zato morebitne stranke prosimo za razumevanje.
Na Gorenjskem že od 1. januarja 2013 deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska (EDIC) v partnerskem delovanju organizacij BSC Kranj, d.o.o., Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ter Razvojna agencija Sora, d.o.o. Informacijska točka deluje kot podaljšana roka Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Na nas se lahko obrnete, če: imate vprašanje o Evropski uniji, vas zanima možnost zaposlovanja v EU, vas zanima selitev v državo članico EU, vas zanima brezplačno informacijsko gradivo o EU, ali pa bi radi aktivno prispevali k prihodnosti delovanja EU. V tokratni objavi bi vam radi pozornost usmerili na kohezijsko politiko.
V občini Jesenice že od leta 1998 deluje Lokalna akcijska skupina Občine Jesenice za preprečevanje odvisnosti. Vsako leto v novembru, mesecu boja proti odvisnosti, pripravi nabor aktivnosti, namenjene preprečevanju zasvojenosti, pri čemer sodelujejo tudi lokalna društva in organizacije, kot so Center za socialno delo Jesenice, Mladinski center Jesenice, Društvo Žarek, jeseniške osnovne in srednji šoli ter številni drugi.
Jesenice, 2. 11. 2015 – Vlada RS je danes v Kranju organizirala pripravljalni sestanek s predstavniki gorenjskih občin v zvezi s prihajajočim obiskom njenih predstavnikov na Gorenjskem. Sestanka se je v imenu občine Jesenice udeležil podžupan Miha Rebolj, ki je predstavnikom vlade predstavil 6 ključnih problemov, s katerimi se sooča občina Jesenice že dlje časa, med drugim problem Karavanške vode in obnove državne ceste skozi Jesenice. Vlada Republike Slovenije v sklopu svojih regijskih obiskov v mesecu decembru načrtuje obisk Gorenjske, v ta namen pa je bil danes v Kranju sklican sestanek predstavnikov vlade RS, ki so se ga udeležili tudi sekretarji vseh ministrstev, ter predstavnikov gorenjskih občin. Namen pripravljalnega sestanka je bil seznanitev s ključnimi problemi, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti. Sestanka se je v imenu občine Jesenice udeležil podžupan Miha Rebolj, ki je predstavnikom Vlade RS predstavil naslednjih 6 problemov: Karavanška voda – koncesija za komercialno rabo vode, obnova državne ceste skozi Jesenice – R3, prenos površin Mejnega platoja Karavanke na Občino Jesenice, potrebna sanacija plazu Potoška…
Jesenice – Novembra se začenja projekt izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte–Trebež. Gre za prvo fazo projekta, vredno preko 360.000 €, druga faza bo sledila v obdobju 2017–2018. V začetku meseca novembra je predviden začetek izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte – Trebež. Projekt v celoti financira Občina Jesenice, zaradi finančne obsežnosti pa je ta razdeljen v dve fazi. Letos je predviden začetek izgradnje prve faze, ki obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini približno 500 m, obnovo vodovodnega omrežja in rekonstrukcijo ceste na trasi od križišča Ceste talcev s Cesto v Rovte do mostu preko vodotoka Javornik. Vrednost investicije znaša 363.897,68 € z DDV. Dela naj bi se predvidoma izvajala 180 dni oziroma do konca aprila 2016, izvajalec del pa je na javnem razpisu izbrano podjetje Garnol d.o.o. iz Kranja. Po končani prvi fazi projekta je predvidena še druga faza, ki prav tako obsega gradnjo kanalizacijskega omrežja in obnovo vodovodnega omrežja, in sicer na trasi od mosta čez potok…
Občane občine Jesenice v zvezi z izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo in obnovo vodovodnega omrežja na Prosvetni cesti obveščamo, da se bodo predvidoma od jutri, 3. 11. 2015, izvajala dela pred mostom čez potok Bela. Promet bo oviran, vendar pa bo dostop preko mostu zagotovljen. Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije in navodil izvajalcev na gradbišču.
V sklopu projekta ANIMA SANA na Zgornjem Gorenjskem še vedno delujejo 3 brezplačne psihoterapevtske svetovalnice (Kranjska Gora, Jesenice, Lesce), v mesecu novembru pa bomo nadaljevali z izvedbo brezplačnih programov/delavnic za širše ranljive ciljne skupine. Ponovno vabimo k sodelovanju na drugem sklopu 7 brezplačnih delavnic na temo duševnega zdravja ter razvijanja kreativnega razmišljanja in inovativnosti. Delavnice so še posebej primerne za brezposelne in tiste, ki razmišljajo o spremembi poklicnih poti. Med drugim bomo spoznavali vlogo zdrave samopodobe, kako premagovati stres in izboljšati samozavest, kako stiska vpliva na naša življenja in kaj lahko v tem primeru storimo, kako razviti kreativno razmišljanje ter se posvetili reševanju težav v 5 korakih. Delavnice bodo potekale v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske med 13. 11. in 26. 11. 2015 (večinoma v dopoldanskem času). V mesecu novembru bomo organizirali tudi brezplačno delavnico na temo obvladovanja stresa na delovnem mestu. Enodnevni dogodek bo potekal v sodelovanju z Inštitutom za produktivnost d.o.o. Udeleženci bodo deležni številnih nasvetov na temo prepoznavanja in obvladovanja stresa v službi, organizacije časa za…
Sedma redna seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava je bila v v četrtek, 29. oktobra 2015, ob 19.00, v prostorih krajevne skupnosti Blejska Dobrava.
Spoštovani novinarji in predstavniki medijev, ob koncu letošnjega leta se zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop (na kratko: projekt GORKI), v okviru katerega so občine Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Bohinj skupaj zgradile več kot 30 kilometrov novih kanalizacijskih vodov, nadgradile in rekonstruirale obstoječo ter zgradile novo čistilno napravo. Skupna vrednost projekta v vseh štirih občinah znaša čez 15 milijonov evrov (brez DDV), sofinancirali pa so ga Kohezijski sklad EU, Ministrstvo RS za okolje in prostor in sodelujoče občine. Ob zaključku projekta vas vabimo na skupno novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 4. 11. 2015, ob 13. uri v Kolpernu na Stari Savi. Podprojekte posameznih sodelujočih občih vam bodo predstavili župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Bohinj Franc Kramar, župan občine Radovljica Ciril Globočnik in župan občine Žirovnica Leopold Pogačar. Vabilo prilagamo v priponki. Po zaključku novinarske konference vas vabimo tudi na voden ogled Centralne čistilne naprave Jesenice z začetkom ob 14. uri,…
Novembra se na Jesenicah zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop (na kratko projekt GORKI). V okviru projekta je Občina Jesenice rekonstruirala in nadgradila Centralno čistilno napravo Jesenice in izgradila 6 kilometrov kanalizacijskega omrežja skozi naselje Podmežakla, vrednost projekta pa znaša preko 8,5 milijonov evrov brez DDV. Ob zaključku projekta vas v sredo, 4. novembra, vljudno vabimo na odprtje tako Centralne čistilne naprave Jesenice kot kanalizacije Podmežakla. Odprtje bo potekalo na dveh lokacijah, in sicer z začetkom pri Centralni čistilni napravi Jesenice ob 14.30, uro kasneje pa bo pri mostu pri Kolpernu namenu uradno predana tudi kanalizacija Podmežakla. Zaradi varnostnih razlogov ogled Čistilne naprave v sklopu uradnega odprtja za širšo javnost ne bo mogoč, vendar pa se lahko organiziranega vodenega ogleda le-te udeležite ob 16. uri istega dne, ko vas bodo predstavniki podjetja JEKO-IN d.o.o. popeljali po objektu in vam odgovorili na vsa morebitna vprašanja. Prisrčno vabljeni!
Na seji Sveta Krajevne skupnosti Plavž, ki je bila sklicana 21. 10. 2015, je bila osrednja točka obravnave komunalni plan za leto 2016. Člani Sveta KS so bili uvodoma seznanjeni z realiziranimi komunalnimi deli v letu 2015, nato pa so, glede na razpoložljiva sredstva in po predhodni uskladitvi s komunalno direkcijo Občine Jesenice, potrdili naslednje aktivnosti za leto 2016: ureditev parkirišča na opuščeni zelenici on zgradbi Tavčarjeva 3/b in parkirnega prostora na neizkoriščenem delu zemljišča na zahodni strani zgradbe C. revolucije 3, ureditev posedenega cestišča in opornega zidu na Žerjavcu, ureditev celotnega prostora pred cerkvijo, sanacija opornega zidu pod Murovo št. 20, ureditev plazovitega terena na dovozni cesti do naselja Zg. Pejce, sanacija stopnic, ki vodijo od Cerkve proti koritu na Murovi, ureditev meteornih voda pred objektom Ceste revolucije 1,2, 3, pred Tavčarjevo 1/a, Tavčarjevo 9 in Kurilniško ulico – ureditev odtokov meteorne kanalizacije, izgradnja nadstreška na avtobusni postaji v Centru II, izvajanje rednih vzdrževalnih del na področju cest, elektrifikacije, zelenic in parkov ter dreves (posebej je bila izpostavljena…
Občina Jesenice v četrtek, 5. novembra 2015, zaključuje prvo sezono delovanja kolesarskega sistema jeseNICE bikes. Vožnja s kolesi bo vsem zainteresiranim na voljo zopet spomladi 2016, zato vas vljudno vabimo, da izkoristite še zadnje dni delovanja in se v teh sončnih jesenskih dneh med krompirjevimi počitnicami s kolesi JeseNICE bikes zapeljete po jeseniških ulicah. Vsem dosedanjim uporabnikom se zahvaljujemo za uporabo, hkrati pa prisrčno vabimo tudi vse ostale, da se naslednjo sezono odločijo za uporabo sistema, katerega letna uporaba stane le simboličnih 10 €, s tem pomagajo zmanjšati količino škodljivih izpustov v zrak in število avtomobilov na cesti, predvsem pa naredijo nekaj zase in za svoje zdravje.
Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora je nepogrešljiv člen marsikatere jeseniške proslave in otvoritve, ob njihovih koncertih pa je dvorana običajno zapolnjena do zadnjih sedežev. Člani orkestra so nastopali že na marsikateri lokaciji, seznamu le-teh pa bodo že ta konec tedna dodali še eno prav posebno – Tržnico Jesenice. Z namenom promocije in spodbude obiska, srečanj in druženja na Tržnici Jesenice vas člani orkestra v soboto, 24. oktobra, ob 9.30 vljudno vabijo na poseben nastop, za katerega smo tudi na Občini Jesenice trdno prepričani, da obiskovalcev tržnice ne bo pustil ravnodušnih. Zato si v soboto vzemite dopoldan zase, se sprehodite med stojnicami in si oglejte lokalno ponudbo sadja, zelenjave in drugih izdelkov, prijetno pokramljajte z znancem ali dvema ter ne bodite presenečeni, ko se nekje za vami zaslišijo prijetni zvoki pihalnih glasbil, ki bodo vaše pohajkovanje po tržnici spremenila v zanimivo glasbeno doživetje. Vljudno vabljeni!

Uporabne povezave