Obvestila za javnost

Jesenice – Občinski svet občine Jesenice je danes na svoji 9. redni seji obravnaval 17 točk, ena pa je bila na predlog župana umaknjena z dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2016 v prvi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice, tako kot ostale sklepe, potrdil. Svetniki in svetnice so 9. redno sejo začeli z umikom točke Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice. Umik je predlagal župan zaradi potrebe po predhodni ureditvi razmerij med Občino Jesenice in Občino Žirovnica (ustanoviteljici javnega podjetja), predlog odloka pa bo ponovno dan na dnevni red decembrske seje Občinskega sveta. Sprejeta sta bila tudi Statut občine Jesenice v drugi obravnavi in Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Jesenice v prvi obravnavi, hkrati pa so svetniki po hitrem postopku sprejeli tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice. Sprememba Odloka razširja področje delovanja Ljudske univerze Jesenice oziroma dopolnjuje seznam njihovih…
V ponedeljek, 16. 11. 2015, se bodo začela izvajati dela na območju Ceste v Rovte, med križiščem s Cesto talcev in mostom preko potoka Javornik. Predvidoma bo že v ponedeljek zjutraj izvedena tudi popolna zapora ceste, ki bo trajala cel čas gradbenih del. Obvoz je predviden po Cesti Toneta Tomšiča. Zaradi zapore pričakujemo povečan promet po le-tej (jutranji promet iz vzhodnega dela Cesta Toneta Tomšiča in Javorniškega Rovta, obratno popoldne), prav tako pa bodo bolj obremenjene Cesta bratov Stražišarjev, enosmerna povezava od Aljaževe ulice proti Tomšičevi cesti ter območje okoli Srednje šole Jesenice in OŠ Poldeta Stražišarja.
V soboto, 14. novembra, se začnejo 28. Čufarjevi dnevi, ki bodo trajali do naslednje sobote, 21. novembra. Dogajanje se bo začelo v soboto ob 19. uri s polaganjem venca k spomeniku Toneta Čufarja na Čufarjevem trgu in priložnostni nastop Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora. Ob 19.30 bo odprtje Čufarjevih dni z nagovorom slovenskega dramatika in pisatelja Toneta Partljiča. Sledila bo prva predstava domače igralske skupine GTČ Igralska družina avtorja Iztoka Valiča. Do petka, 20. novembra, se bo zvrstilo še šest predstav: Kurbe v izvedbi KD Janez Jalen Notranje Gorice, Triko v izvedbi KD Zarja Trnovlje, Maček v žaklju v izvedbi KD Loški oder Škofja Loka, Niti tat ne more pošteno krasti v izvedbi KUD Štefan Romih Črešnjevec Slovenska Bistrica, Vse zastonj v izvedbi Koroškega deželnega teatra Slovenj Gradec in Resnica v izvedbi Šentjakobskega gledališča Ljubljana. Ob zaključku festivala bodo v soboto, 21. novembra, podelili Čufarjeve nagrade in plakete, za »posladek« pa organizatorji obljubljajo »glasbeni potep« z zasedbo LINK.ART.
  Tujci, ki želijo prebivati in delati v Sloveniji, od 1. septembra 2015 dalje ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj, saj je uvedeno enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev. Postopek pridobivanja dovoljenja je bistveno poenostavljen. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev izdajajo upravne enote, Zavod za zaposlovanje RS pa izda le soglasje k temu dovoljenju. Za sezonska dela v kmetijstvu, zaposlitev državljanov BIH in Hrvatov pa delovna dovoljenja ostajajo! Zavod za zaposlovanje tako tudi po 1. septembru 2015 izdaja delovna dovoljenja za državljane Hrvaške (v podaljšanem prehodnem obdobju do 30. junija 2018), za državljane BiH in za opravljanje sezonskih del v kmetijstvu do 90 dni. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vabi na brezplačno delavnico   ZAPOSLOVANJE IN SAMOZAPOSLOVANJE TUJCEV  »ZAKON O PODALJŠANJU PREHODNEGA OBDOBJA ZA HRVAŠKE DRŽAVLJANJE TER NOVOSTI ZAKONA O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV«,     ki bo potekala v petek, 27. novembra 2015, od 10:00 do 12:30 ure, v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice  Na delavnici bosta ga. Anka Rode…
Občina Jesenice in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sredo, 18. novembra, od 16. ure dalje na Tržnici Jesenice organizirata Ekopraznik Zgornje Gorenjske. V sklopu dogodka bodo dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica za obiskovalce tržnice pripravili degustacijo jedi iz sezonskih ekoloških pridelkov, obiskovalci pa bodo lahko sodelovali tudi v pogovoru o pomenu prehranske varnosti s publicistom in raziskovalcem Antonom Komatom. Osrednji dogodek Ekopraznika bo predstavitev ekoloških kmetij in njihovih pridelkov, ki jih bodo obiskovalci lahko tudi kupili. Na voljo bodo sezonska zelenjava, moke in mlevski izdelki, mlečni izdelki, jajca, olja, jabolka in suhomesnati izdelki. Vljudno vabljeni!
Občane obveščamo, da se Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica z naslednjim tednom seli v prostore Občine Jesenice, C. železarjev 6. Poslovni čas ter uradne ure inšpektorata in redarstva se zaradi selitve ne spreminjajo. Zaradi samega procesa selitve bo jutri, 6. 11., v manjši meri otežkočeno poslovanje inšpektorata in redarstva, zato morebitne stranke prosimo za razumevanje.
Na Gorenjskem že od 1. januarja 2013 deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska (EDIC) v partnerskem delovanju organizacij BSC Kranj, d.o.o., Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ter Razvojna agencija Sora, d.o.o. Informacijska točka deluje kot podaljšana roka Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Na nas se lahko obrnete, če: imate vprašanje o Evropski uniji, vas zanima možnost zaposlovanja v EU, vas zanima selitev v državo članico EU, vas zanima brezplačno informacijsko gradivo o EU, ali pa bi radi aktivno prispevali k prihodnosti delovanja EU. V tokratni objavi bi vam radi pozornost usmerili na kohezijsko politiko.
V občini Jesenice že od leta 1998 deluje Lokalna akcijska skupina Občine Jesenice za preprečevanje odvisnosti. Vsako leto v novembru, mesecu boja proti odvisnosti, pripravi nabor aktivnosti, namenjene preprečevanju zasvojenosti, pri čemer sodelujejo tudi lokalna društva in organizacije, kot so Center za socialno delo Jesenice, Mladinski center Jesenice, Društvo Žarek, jeseniške osnovne in srednji šoli ter številni drugi.
Jesenice, 2. 11. 2015 – Vlada RS je danes v Kranju organizirala pripravljalni sestanek s predstavniki gorenjskih občin v zvezi s prihajajočim obiskom njenih predstavnikov na Gorenjskem. Sestanka se je v imenu občine Jesenice udeležil podžupan Miha Rebolj, ki je predstavnikom vlade predstavil 6 ključnih problemov, s katerimi se sooča občina Jesenice že dlje časa, med drugim problem Karavanške vode in obnove državne ceste skozi Jesenice. Vlada Republike Slovenije v sklopu svojih regijskih obiskov v mesecu decembru načrtuje obisk Gorenjske, v ta namen pa je bil danes v Kranju sklican sestanek predstavnikov vlade RS, ki so se ga udeležili tudi sekretarji vseh ministrstev, ter predstavnikov gorenjskih občin. Namen pripravljalnega sestanka je bil seznanitev s ključnimi problemi, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti. Sestanka se je v imenu občine Jesenice udeležil podžupan Miha Rebolj, ki je predstavnikom Vlade RS predstavil naslednjih 6 problemov: Karavanška voda – koncesija za komercialno rabo vode, obnova državne ceste skozi Jesenice – R3, prenos površin Mejnega platoja Karavanke na Občino Jesenice, potrebna sanacija plazu Potoška…
Jesenice – Novembra se začenja projekt izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte–Trebež. Gre za prvo fazo projekta, vredno preko 360.000 €, druga faza bo sledila v obdobju 2017–2018. V začetku meseca novembra je predviden začetek izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte – Trebež. Projekt v celoti financira Občina Jesenice, zaradi finančne obsežnosti pa je ta razdeljen v dve fazi. Letos je predviden začetek izgradnje prve faze, ki obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini približno 500 m, obnovo vodovodnega omrežja in rekonstrukcijo ceste na trasi od križišča Ceste talcev s Cesto v Rovte do mostu preko vodotoka Javornik. Vrednost investicije znaša 363.897,68 € z DDV. Dela naj bi se predvidoma izvajala 180 dni oziroma do konca aprila 2016, izvajalec del pa je na javnem razpisu izbrano podjetje Garnol d.o.o. iz Kranja. Po končani prvi fazi projekta je predvidena še druga faza, ki prav tako obsega gradnjo kanalizacijskega omrežja in obnovo vodovodnega omrežja, in sicer na trasi od mosta čez potok…
Občane občine Jesenice v zvezi z izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo in obnovo vodovodnega omrežja na Prosvetni cesti obveščamo, da se bodo predvidoma od jutri, 3. 11. 2015, izvajala dela pred mostom čez potok Bela. Promet bo oviran, vendar pa bo dostop preko mostu zagotovljen. Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije in navodil izvajalcev na gradbišču.
V sklopu projekta ANIMA SANA na Zgornjem Gorenjskem še vedno delujejo 3 brezplačne psihoterapevtske svetovalnice (Kranjska Gora, Jesenice, Lesce), v mesecu novembru pa bomo nadaljevali z izvedbo brezplačnih programov/delavnic za širše ranljive ciljne skupine. Ponovno vabimo k sodelovanju na drugem sklopu 7 brezplačnih delavnic na temo duševnega zdravja ter razvijanja kreativnega razmišljanja in inovativnosti. Delavnice so še posebej primerne za brezposelne in tiste, ki razmišljajo o spremembi poklicnih poti. Med drugim bomo spoznavali vlogo zdrave samopodobe, kako premagovati stres in izboljšati samozavest, kako stiska vpliva na naša življenja in kaj lahko v tem primeru storimo, kako razviti kreativno razmišljanje ter se posvetili reševanju težav v 5 korakih. Delavnice bodo potekale v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske med 13. 11. in 26. 11. 2015 (večinoma v dopoldanskem času). V mesecu novembru bomo organizirali tudi brezplačno delavnico na temo obvladovanja stresa na delovnem mestu. Enodnevni dogodek bo potekal v sodelovanju z Inštitutom za produktivnost d.o.o. Udeleženci bodo deležni številnih nasvetov na temo prepoznavanja in obvladovanja stresa v službi, organizacije časa za…
Sedma redna seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava je bila v v četrtek, 29. oktobra 2015, ob 19.00, v prostorih krajevne skupnosti Blejska Dobrava.
Spoštovani novinarji in predstavniki medijev, ob koncu letošnjega leta se zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop (na kratko: projekt GORKI), v okviru katerega so občine Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Bohinj skupaj zgradile več kot 30 kilometrov novih kanalizacijskih vodov, nadgradile in rekonstruirale obstoječo ter zgradile novo čistilno napravo. Skupna vrednost projekta v vseh štirih občinah znaša čez 15 milijonov evrov (brez DDV), sofinancirali pa so ga Kohezijski sklad EU, Ministrstvo RS za okolje in prostor in sodelujoče občine. Ob zaključku projekta vas vabimo na skupno novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 4. 11. 2015, ob 13. uri v Kolpernu na Stari Savi. Podprojekte posameznih sodelujočih občih vam bodo predstavili župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Bohinj Franc Kramar, župan občine Radovljica Ciril Globočnik in župan občine Žirovnica Leopold Pogačar. Vabilo prilagamo v priponki. Po zaključku novinarske konference vas vabimo tudi na voden ogled Centralne čistilne naprave Jesenice z začetkom ob 14. uri,…
Novembra se na Jesenicah zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop (na kratko projekt GORKI). V okviru projekta je Občina Jesenice rekonstruirala in nadgradila Centralno čistilno napravo Jesenice in izgradila 6 kilometrov kanalizacijskega omrežja skozi naselje Podmežakla, vrednost projekta pa znaša preko 8,5 milijonov evrov brez DDV. Ob zaključku projekta vas v sredo, 4. novembra, vljudno vabimo na odprtje tako Centralne čistilne naprave Jesenice kot kanalizacije Podmežakla. Odprtje bo potekalo na dveh lokacijah, in sicer z začetkom pri Centralni čistilni napravi Jesenice ob 14.30, uro kasneje pa bo pri mostu pri Kolpernu namenu uradno predana tudi kanalizacija Podmežakla. Zaradi varnostnih razlogov ogled Čistilne naprave v sklopu uradnega odprtja za širšo javnost ne bo mogoč, vendar pa se lahko organiziranega vodenega ogleda le-te udeležite ob 16. uri istega dne, ko vas bodo predstavniki podjetja JEKO-IN d.o.o. popeljali po objektu in vam odgovorili na vsa morebitna vprašanja. Prisrčno vabljeni!
Na seji Sveta Krajevne skupnosti Plavž, ki je bila sklicana 21. 10. 2015, je bila osrednja točka obravnave komunalni plan za leto 2016. Člani Sveta KS so bili uvodoma seznanjeni z realiziranimi komunalnimi deli v letu 2015, nato pa so, glede na razpoložljiva sredstva in po predhodni uskladitvi s komunalno direkcijo Občine Jesenice, potrdili naslednje aktivnosti za leto 2016: ureditev parkirišča na opuščeni zelenici on zgradbi Tavčarjeva 3/b in parkirnega prostora na neizkoriščenem delu zemljišča na zahodni strani zgradbe C. revolucije 3, ureditev posedenega cestišča in opornega zidu na Žerjavcu, ureditev celotnega prostora pred cerkvijo, sanacija opornega zidu pod Murovo št. 20, ureditev plazovitega terena na dovozni cesti do naselja Zg. Pejce, sanacija stopnic, ki vodijo od Cerkve proti koritu na Murovi, ureditev meteornih voda pred objektom Ceste revolucije 1,2, 3, pred Tavčarjevo 1/a, Tavčarjevo 9 in Kurilniško ulico – ureditev odtokov meteorne kanalizacije, izgradnja nadstreška na avtobusni postaji v Centru II, izvajanje rednih vzdrževalnih del na področju cest, elektrifikacije, zelenic in parkov ter dreves (posebej je bila izpostavljena…
Občina Jesenice v četrtek, 5. novembra 2015, zaključuje prvo sezono delovanja kolesarskega sistema jeseNICE bikes. Vožnja s kolesi bo vsem zainteresiranim na voljo zopet spomladi 2016, zato vas vljudno vabimo, da izkoristite še zadnje dni delovanja in se v teh sončnih jesenskih dneh med krompirjevimi počitnicami s kolesi JeseNICE bikes zapeljete po jeseniških ulicah. Vsem dosedanjim uporabnikom se zahvaljujemo za uporabo, hkrati pa prisrčno vabimo tudi vse ostale, da se naslednjo sezono odločijo za uporabo sistema, katerega letna uporaba stane le simboličnih 10 €, s tem pomagajo zmanjšati količino škodljivih izpustov v zrak in število avtomobilov na cesti, predvsem pa naredijo nekaj zase in za svoje zdravje.
Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora je nepogrešljiv člen marsikatere jeseniške proslave in otvoritve, ob njihovih koncertih pa je dvorana običajno zapolnjena do zadnjih sedežev. Člani orkestra so nastopali že na marsikateri lokaciji, seznamu le-teh pa bodo že ta konec tedna dodali še eno prav posebno – Tržnico Jesenice. Z namenom promocije in spodbude obiska, srečanj in druženja na Tržnici Jesenice vas člani orkestra v soboto, 24. oktobra, ob 9.30 vljudno vabijo na poseben nastop, za katerega smo tudi na Občini Jesenice trdno prepričani, da obiskovalcev tržnice ne bo pustil ravnodušnih. Zato si v soboto vzemite dopoldan zase, se sprehodite med stojnicami in si oglejte lokalno ponudbo sadja, zelenjave in drugih izdelkov, prijetno pokramljajte z znancem ali dvema ter ne bodite presenečeni, ko se nekje za vami zaslišijo prijetni zvoki pihalnih glasbil, ki bodo vaše pohajkovanje po tržnici spremenila v zanimivo glasbeno doživetje. Vljudno vabljeni!
Jesenice – Na javni razpis za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj gospodarstva je bilo vloženih 78 vlog, v proračunu Občine Jesenice je za ta namen zagotovljenih skoraj 70.000 €. Občina Jesenice je konec avgusta objavila javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto 2015. Namen odloka, za katerega je v proračunu za leto 2015 namenila 69.000 €, je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest. Do roka, ki se je iztekel prejšnji teden, je Občina Jesenice prejela 78 vlog, in sicer za naslednje ukrepe: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj (24 vlog), Spodbujanje usposabljanja in promocijskih dejavnosti (21 vlog), Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja (13 vlog), Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov (13 vlog), Spodbujanje poslovne dejavnosti (6 vlog), Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj (1 vloga), za ukrep Spodbujanje mentorstva pa…
Šesta redna seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava je bila v četrtek 27. avgusta 2015, v prostorih krajevne skupnosti Blejska Dobrava. Svet KS Blejska Dobrava je najprej pregledal realizacijo sklepov iz zadnje seje. Vsi sklepi so bili realizirani in potrjeni. Predsednik je podal še naslednje informacije: V obdobju med sejama je bilo pridobljeno ustno soglasje za prestavitev oglasne deske pred KS, ki jo je JEKO – IN že prestavil in uredil okolico. vaško korito se mora hidro izolirati, dobiti moramo mrežo za prekritje, potem se bo lahko vanj natoči voda; izgradnja pločnika pri hiši Blejska Dobrava 50 ni možna, ker stanovalci niso lastniki zemljišča in se bo tu urejalo v okviru obnove celega odseka ceste. Svet je na seji po predstavitvi poteka razpisa za podelitev priznanj krajevne skupnosti dobil dva predloga in sicer: predlog PGD Blejska Dobrava za podelitev priznanja krajevne skupnosti gospodu Valentinu Razingerju in predlog Sveta KS za podelitev priznanja krajevne skupnosti gospe Štefaniji Muhar. Oba predloga sta bila potrjena. Podelitev se opravi ob praznovanju krajevnega praznika. …

Uporabne povezave