Obvestila za javnost

VABILO SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SLOVENSKI JAVORNIK - KOROŠKA BELA Vas vljudno vabi na prireditve ob krajevnem prazniku Petek, 2. september 2016 Ob 17.30 uri POLAGANJE VENČKOV V PARKU TALCEV Ob 18.00 uri OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE v razstavnem prostoru DPD Svoboda na Sl. Javorniku Sobota, 3. september 2016 Ob 10.00 uri GASILSKA MOKRA VAJA na CŠOD Javorniški Rovt in dan odprtih vrat CŠOD s predstavitvijo dejavnosti Nedelja, 4. september 2016 SREČANJE KRAJANOV NA PRISTAVI Ob 9.00 uri   Zbor pohodnikov pred Kulturnim domom na Javorniku in odhod na Pristavo. Ob 10.30 uri Organiziran prevoz z istega mesta Ob 12.00 uri Kulturni program na Pristavi. Sodelujejo: Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora folklorna skupina Triglav Ob 12.30 uri Streljanje z možnarji Ob 13.00 uri Topla malica Ob 13.30 uri Zabavni program: Za zabavo in ples bo igral Hajni Blagne. Popoldne: Športne in zabavne igre: streljanje z zračno puško vlečenje vrvi prstomet, met na koš in druge igre Če bo deževalo, pohod in prireditev na Pristavi odpadeta. V l j u d n o    v…
Vabilo na prireditve ob praznovanju krajevnega praznika Krajevne skupnosti Blejska Dobrava   Svet Krajevne skupnosti Blejska Dobrava v sodelovanju z društvi, ki delujejo na območju krajevne skupnosti, organizira v soboto, 27. 8. 2016 vrsto aktivnosti, in sicer: ob 9. uri: nogometni turnir na Lipcah, v organizaciji NK Lipce; ob 9. uri: balinarski turnir pri Jurču na Blejski Dobravi, v organizaciji Balinarskega kluba Jurč; ob 9. uri: pohod na Obranco izpred orodišča na Kočni, v organizaciji ŠKD Obranca s Kočne; ob 13. uri: pohod v Vintgar do slapa Šum izpred krajevne skupnosti in krožno nazaj, v organizaciji Smučarskega kluba Blejska Dobrava; ob 14.30: tek za otroke stare do 14 let, s startom in ciljem pri avtobusni postaji na Blejski Dobravi, v organizaciji Smučarskega kluba Blejska Dobrava (Prijave so možne 30 minut pred startom.); ob 17.00: vaja evakuacije in reševanja ponesrečenca iz dvorane, v organizaciji PGD Blejska Dobrava; ob 17.30 bo kulturni program ob krajevnem prazniku s podelitvijo priznanja Krajevne skupnosti Blejska Dobrava, pozdravnimi govori in otvoritev I. faze prenove športnega igrišča.…
Obveščamo vas, da je na Javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto 2016, do roka za oddajo vlog (26.7.2016), prispelo 140 vlog. Prispele vloge po ukrepih: Ime ukrepa Število vlog Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj 37 Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja 25 Spodbujanje poslovne dejavnosti 12 Spodbujanje usposabljanja in promocijskih dejavnosti 40 Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov 23 Spodbujanje mentorstva 0 Spodbujanje sobodajalstva 3 Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj 0 Skupaj 140   Strokovna komisija že pregleduje prejete vloge. Prijavitelji v mesecu avgustu lahko pričakujejo eventualne dopolnitve le-teh. Končni rezultati javnega razpisa pa bodo znani predvidoma v oktobru 2016.   Oddelek za gospodarstvo Občina Jesenice
Ob  1. avgustu, spominskem dnevu občine Jesenice,  je delegacija položila venec k spomeniku na Obranci na Mežakli v spomin na ta dan leta 1941, ko se je  Cankarjeva četa  spopadla z Nemci. To je bil prvi oborožen boj partizanov  na Gorenjskem. V preteklih letih so se občani Jesenic udeleževali spominske slovesnosti na Obranci, sedaj pa delegacija s položitvijo venca obudi spomin na ta dogodek.   Letos so jo sestavljali : podžupan Občine Jesenice Miha Rebolj, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine Jesenice Petra Dečman in predsednik sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava Anton Hribar.
V preteklem tednu je bil pri sanaciji ceste na plazu v Planini pod Golico izveden zadnji od 35 pilotov. Dolžina pilotov se je ves čas izvajanja del prilagajala dejanskemu geološkemu stanju zemljine, tako, da najdaljši piloti segajo tudi do 17 metrov globoko. Izvedena je tudi povezava pilotov na zgornji strani z armirano betonsko gredo na dolžini 16-ih pilotov, dela na povezavi ostalih pilotov pa se nadaljujejo. Sledi izvedba sidranja grede v stabilno zemljino. Predvidena so sidra dolžine od 15 do 27 m. Po uspešno izvedenem sidranju bodo zagotovljeni pogoji za dokončanje vseh ostalih predvidenih del (oporni zid, prestavitev vodovoda, javna razsvetljava), ki bodo predvidoma zaključena do 10. oktobra. Ob tem je potrebno povedati tudi, da javno komunalno podjetje Jeko-in d.o.o. skupaj s kooperantom redno kontrolira in vzdržuje cesto čez Križevec. Cesta je sanirana tudi v primeru močnejših nalivov, izvedena sta bila tudi dodatna drežnika na problematičnem delu. Cesta čez Križevec je normalno prevozna.
Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu Republike Slovenija št. 52 z dne 29.7.2016 objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«. Predmet razpisa:  spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa. Cilji razpisa: ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP; spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe  lesnih ostankov, itd,..). Višina razpisanih sredstev: 5.880.000 EUR, od tega 3.500.000 EUR v letu 2016 in 2.380.000 EUR v letu 2017, upoštevati je potrebno tudi razdelitev med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter imajo registrirano glavno ali stransko dejavnost v okviru: oddelka C16 Obdelava in predelava lesa,…
V letu 2015/2016 se je na območju Trebeža izvajal projekt: Izgradnja javne kanalizacije Cesta v Rovte – Trebež (1. faza). Izvedena je nova kanalizacija v dolžini 500 m in sicer od objekta Cesta v Rovte 6 do objekta Cesta v Rovte 23 (vzhodni krak). Pridobljeno je uporabno dovoljenje. Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice (Uradni list RS št. 84/2006 s spremembami) so se uporabniki dolžni priključiti na novo zgrajeno kanalizacijo v šestih mesecih od možnosti priključitve. Javno podjetje Jeko-in d.o.o. bo lastnike objektov pozval h priključitvi na kanalizacijo. Nadaljevanje investicije, gradnje kanalizacije, to je 2. faza (od objekta Cesta v Rovte 23 do objekta Cesta v Rovte 11 – zahodni krak), se načrtuje v prihodnjem letu v okviru proračuna 2017.
V soboto, 30. julija, je Balinarski klub Jesenice v počastitev Spominskega dne občine Jesenice organiziral 54. tradicionalni turnir trojk. V uvodu so zbrane pozdravili in jim zaželeli uspešno tekmovanje župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, sekretar Športne zveze Jesenice Brako Jeršin in direktor Zavoda za šport Jesenice Zoran Kramar. Nastopilo je 13 ekip slovenskih balinarskih klubov. Zmagala je prva ekipa domačega balinarskega kluba, ki je nastopila v postavi: Grega Noč, Toni Trobec, Ferdo Lihteneger in Jože Domevščik. Druga ekipa Balinarskega kluba Jesenice  je zasedla 5. mesto, ekipa Hrušice pa 6. mesto.
V   A   B   I   L   O   V krajevni skupnosti Podmežakla prirejamo v počastitev praznika krajevne skupnosti tradicionalno srečanje krajanov na Zakopu na Mežakli.   SREČANJE BO V SOBOTO, 13. AVGUSTA 2016, S PRIČETKOM OB 10.30 URI. Ob tej priliki bo ob 12.30 uri tudi slavnostna otvoritev obnovljene Partizanske bolnice.   Organiziran bo avtobusni prevoz. Avtobusi bodo odpeljali ob 9.00 uri izpred Hermanovega mostu, ustavljali pa bodo na vseh postajališčih Podmežaklo.   Pohodniki bodo krenili ob 8.00 uri. Zbirališče je ob podvozu pod avtocesto na Cesti heroja Verdnika. Vsi, ki se bodo udeležili pohoda, morajo imeti primerno obutev. Pohod je na lastno odgovornost!   Prisrčno Vas vabimo, da se nam pridružite na veselem praznovanju našega krajevnega praznika!     Predsednik Sveta krajevne skupnosti Podmežakla: ALJOŠA ULČAR, l.r.
Jesenice gostijo 10. septembra 2016 tako kot lansko leto Igre zaposlenih Slovenije. Olimpijski komite Slovenije -Združenje športnih zvez tudi letos s svojimi regijskimi pisarnami igre pripravlja v šestih slovenskih mestih, ter finale v Kopru. V priponki vam posredujemo razpis. Prijavijo se lahko ekipe delovnih organizacij , ekipe posameznih obratov ali oddelkov. Startnine ni!
PETEK 19.8.2016 Ob 18.uri pred gasilskim domom prikaz uporabe defibrilatorja in gasilska vaja z najmlajšimi. Ob 19.uri v prostorih KS Planina pod Golico pozdrav predsednice KS. Sledi odprtje fotografske razstave g.Mavra in glasbeni program z mladimi iz našega kraja. SOBOTA 20.8.2016 Prireditveni prostor pod gasilskim domom v Planini pod Golico Ob 18.uri pričetek kmečkih iger (prijava ekip na telefon 587 12 60 ali na sami prireditvi). Ob 19.uri zabava z ansamblom Topliška pomlad. NEDELJA 21.8.2016 Cerkev Svetega Križa Ob 9.uri maša za krajane. VABLJENI! Vabi KS Planina pod Golico v sodelovanju z ostalimi društvi v kraju.
Naslednji konec tedna se pričnejo Poletne olimpijske igre 2016 (XXXI. olimpijada moderne dobe), ki bodo potekale v Riu de Janeiru. Veseli in ponosni smo, da je članica slovenske olimpijske reprezentance z njenim zavzetim delom zasluženo postala tudi jeseniška plavalka Anja Klinar. Z zanimanjem in nestrpnostjo bomo spremljali njene nastope kot seveda tudi nastope ostalih naših športnic in športnikov, ki bodo v Braziliji ponosno zastopali slovenske barve. Vsem našim športnikom želimo čim več uspeha, vztrajnosti ter odličnih rezultatov. Župan Tomaž Tom Mencinger, podžupan Miha Rebolj in podžupanja Vera Pintar.
Občina Jesenice vsako leto 1. avgusta obeležuje svoj spominski dan, ko se spominjamo prvega oboroženega spopada med partizani in Nemci na Gorenjskem. 1. avgusta 1941 je spopad na Obranci na jeseniški Mežakli terjal tudi dve smrtni žrtvi Cankarjeve čete.
Na območju Pejc na Jesenicah je potrebno urediti odvajanje fekalne odpadne vode v javno kanalizacijo in zagotoviti ustrezno čiščenje. Predmet projekta, ki ga vodi Občina Jesenice, je 1. faza - odsek 1, izgradnja fekalne kanalizacije območja Na Pejcah. Investicija bo potekala po Cesti na Golico od priključka od križišča pri Čufarju, do križišča z Murovo. Gradnja se je začela v ponedeljek 18. julija. Dolžina novozgrajenega kanala bo 102 m. Izvajalec del je Garnol d.o.o., Kranj, rok za dokončanje del je 20. avgust 2016. V času gradnje bo polovična zapora ceste na tem območju. Občane Jesenic, ter obiskovalce in zaposlene v Zdravstvenem domu Jesenice prosimo za razumevanje.
V sredo, dne 13. julija 2016, so se svetniki KS Podmežakla zbrali na svoji 8. redni seji. Glavna točka dnevnega reda je bila organizacija krajevnega praznika, ki ga KS Podmežakla praznuje 10. avgusta - v spomin na ustanovitev okrožnega odbora OF za jeseniško – radovljiški okoliš. Vsako leto krajevna skupnost v počastitev praznika organizira tradicionalno srečanje krajanov na Zakopu na Mežakli s kulturnim programom. Letos pa bodo ob tej priliki tudi otvorili obnovljeno partizansko bolnico, ki se nahaja v bližini prireditvenega prostora. Kot vsako leto, bodo krajane na vrh Mežakle popeljali z avtobusi, veliko pa se jih bo tja podalo peš. Letošnje srečanje bo v soboto, 13. avgusta, s pričetkom ob 10.30 uri. Svetniki so podali tudi naslednje pobude, ki bodo posredovane pristojnim službam Občine Jesenice: Na drogovih javne razsvetljave (vsakem drugem drogu) ob novi lepo urejeni Ulici heroja Verdnika in Cesti 1. maja naj se ob praznovanjih izobesijo zastave. Ob Ulici heroja Verdnika in Cesti 1. maja naj se namestijo koši za smeti. Na zadnjem delu Ceste 1.…
Pravico do pokojnine lahko pridobite v vseh državah EU, v katerih ste bili zaposleni, kar praktično pomeni, da v času upokojitve prejemate pokojnino iz več držav. Da se to udejanji je potrebno vložiti pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zahtevek za pokojnino. To lahko storite v državi bivališča ali v državi, kjer ste nazadnje delali. Le-ta je nato pristojna, da pridobi podatke o pokojninskih dobah iz vseh ostalih držav, v katerih ste bili zaposleni. Priporočljivo je, da se zahtevek vloži vsaj pol leta pred načrtovano upokojitvijo, kajti postopek izračuna pokojninskih pravic je lahko v določenih državah še vedno dolgotrajen. Čeprav se to sliši precej enostavno, pa je potrebno biti pozoren na določene dejavnike. V državi, v kateri prebivate (ali v kateri ste nazadnje delali), lahko prejmete starostno pokojnino šele, ko izpolnite predpisano starost za upokojitev, ki velja v tej državi. Če ste v preteklosti pridobili pravico do pokojnine v drugih državah, boste deleže pokojnine iz teh držav prejeli šele, ko boste izpolnili predpisano starost za upokojitev, ki velja…
Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu izvedla akcijo »Izbor najlepše cvetlične zasaditve v občini Jesenice«.   Občani ste vabljeni, da se pridružite akciji in sicer tako, da s cvetjem okrasite svoje balkone in vrtove. Strokovna komisija bo ocenila prispele predloge Krajevnih skupnosti in izbrala prve tri v naslednjih kategorijah: najlepši hišni balkon, najlepši balkon v večstanovanjski stavbi, najlepši cvetlični vrt in najlepši s cvetjem okrašen poslovni objekt (terase gostinskih objektov, izložbe, ipd.). Krajevne skupnosti bodo vaše predloge zbirale do 5.8.2016. Predlogu priložite tudi fotografijo vaše cvetlične zasaditve. Člani komisije si bomo vse predlagane predloge cvetličnih zasaditev ogledali v drugi polovici avgusta. Pri izboru se bo upoštevala izvirnost, barvna raznolikost rastlin, vzdrževanje, usklajenost z objektom ter celotni vtis. Občina Jesenice bo zmagovalce v vsaki kategoriji razglasila na zaključni prireditvi v mesecu oktobru 2016 in ob tem podarila praktične nagrade. Vabimo vas, da z okrasitvijo svojih balkonov in cvetličnih vrtov prispevate k še lepši podobi Jesenic.   Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo
Stanovalce, hišnike in upravnike večstanovanjskih stavb, ki so priključene na sistem daljinskega ogrevanja in je že bila izvedena toplotna zaščita ovoja stavbe ( toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija stropa zgornje ogrevane etaže, vgradnja energijsko učinkovitih oken ) obveščamo, da je po 14. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice ( ULRS, št.50/2012 ) možno obračunsko moč zmanjšati. Smiselna vsebina 14. člena za zmanjšanje obračunske moči: Investitor ali odjemalec toplote, ki želi zmanjšati obračunsko moč in tehnično tehnološke lastnosti že priključene interne toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja ustrezno pisno soglasje. Obračunsko moč je možno zmanjšati enkrat letno, če so izpolnjeni pogoji iz 35. člena teh Splošnih pogojev, pri čemer je vlogo za zmanjšanje potrebno vložiti do konca meseca avgusta za prihodnje obdobje. Vlogo za zmanjšanje obračunske moči se vloži na naslov distributerja toplote in se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni organ distributerja. Tveganje za zmanjšanje obračunske moči prevzame odjemalec toplote. Smiselna vsebina 35. člena: 1. Zmanjšanje…
O pomenu množičnega poznavanja in uporabe defibrilatorjev, za katere se uporablja kratica AED (avtomatski eksterni defibrilator), je bilo pred kratkim, na tem mestu, že nekaj napisanega, kakor tudi o projektu Občinskega štaba civilne zaščite Občine Jesenice, katerega namen je izboljšanje pokritosti občine z AED napravami. V okviru projekta poteka akcija zbiranja sredstev, ki se počasi zaključuje. K sodelovanju so bila povabljena podjetja in posamezniki v občini Jesenice in že sedaj lahko rečemo, da je bil odziv zelo dober.
Po končani investiciji je potrebno pri ukrepih 1, 7 in 8 oddati Končno poročilo kateremu priložite kopijo računa in potrdilo o plačilu (bančno nakazilo). Rok za oddajo poročila je 20.10.2016. Obrazec" Končno poročilo" je v prilogi.

Uporabne povezave