Obvestila za javnost

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

Jesenice, 3. 7. 2015 – Danes je bila s strani župana občine Jesenice Tomaža Toma Mencingerja podpisana pogodba za ureditev otroškega igrišča na Koroški Beli. Dela bodo končana predvidoma do 31. 8. 2015.

 Župan Tomaž Tom Mencinger je danes podpisal pogodbo za ureditev otroškega igrišča na Koroški Beli. Za ureditev igrišča se je Občina Jesenice odločila na podlagi pobude krajanov Koroške Bele, po sprejetju odločitve pa je najprej uredila postopke v zvezi z lastništvom zemljišča – to je bilo namreč v lasti Športne unije Slovenije –, nato pa v proračunu občine Jesenice za leto 2015 zagotovila potrebna sredstva.

Danes je, po županovem podpisu, v veljavo stopila pogodba z izbranim izvajalcem, tj. podjetje Elan Inventa d.o.o. iz Begunj. Predmet pogodbe so gradbena dela, njena vrednost pa znaša 32.571,68 € (z DDV), ki jih bo Občina Jesenice v celoti krila iz svojega proračuna. Dela se bodo začela v kratkem, predvideni rok za dokončanje del pa je 31. 8. 2015.

Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu izvedla akcijo »Najlepše cvetlične zasaditve v občini Jesenice«. Občani Jesenic ste zato ponovno vabljeni, da se pridružite akciji, in sicer tako, da s cvetjem okrasite svoje balkone in vrtove.

 Komisija bo ocenjevala naslednje kategorije:

  •   najlepši hišni balkon,
  • najlepši balkon v večstanovanjski stavbi,
  • najlepši cvetlični vrt,
  • najlepši s cvetjem okrašen poslovni objekt (terase gostinskih objektov, izložbe, ipd.).

 

Občani lahko svoje predloge do 10. 8. 2015 oddajo preko elektronske pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali na telefonski številki: 586 92 60. V prijavi je obvezna navedba imena, priimka ter naslova predlaganega lastnika balkona, vrta oz. poslovnega objekta, k prijavi se lahko priložijo tudi fotografije. Predloge sporočijo tudi sveti krajevnih skupnosti.

Člani občinske komisije si bodo vse predlagane cvetlične zasaditve ogledali v drugi polovici avgusta. Pri izboru se bo upoštevala izvirnost, barvna raznolikost rastlin, vzdrževanje, usklajenost z objektom ter celotni vtis. Občina Jesenice bo zmagovalce v vsaki kategoriji razglasila na zaključni prireditvi v mesecu oktobru 2015 in ob tem podarila praktične nagrade.

 

Vabimo vas, da z okrasitvijo svojih balkonov in cvetličnih vrtov tudi v letu 2015 prispevate k še lepši podobi Jesenic.

 

 Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Po izgradnji kanalizacije, asfaltiranju ceste in postavitvi javne razsvetljave se je včeraj končala tudi izvedba pločnikov na območju Podmežakle. Ti so bili predmet projekta, za katerega se je Občina Jesenice odločila na podlagi pobude krajanov Podmežakle, s tem pa vsakodnevnim uporabnikom omogočila varnejšo pot skozi naselje.
Na javnem razpisu izbrani izvajalec MAPRI PROASFALT d.o.o. Iz Ljubljane je dela končal v predvidenem roku, ocenjena vrednost izvedenih del pa je 32.600 € (z DDV). Sredstva bo Občina Jesenice v celoti zagotovila iz svojega proračuna.

Jesenice, 30. 6. 2015 – Danes popoldne je Kabinet župana občine Jesenice obiskal minister za infrastukturo dr. Peter Gašperšič, ki se je odzval na povabilo Občine Jesenice. Tema delovnega sestanka, ki se ga je udeležila tudi poslanka Državnega zbora Maruša Škopac, je bila priprava Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je danes na povabilo Občine Jesenice udeležil delovnega sestanka v Kabinetu župana občine Jesenice na temo Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke. Sestanka se je poleg ministra udeležila tudi poslanka Državnega zbora Maruša Škopac. V sredini maja sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo namreč objavila stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve Državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke (http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/Stalisca_do_pripomb_DPN_KaravankeP1_15062015.pdf). Kljub temu, da sta ministrstvi nekaj pripomb s strani Občine Jesenice, Krajevne skupnosti Hrušica in druge zainteresirane javnosti upoštevali (med drugim obnova dotrajanega mostu na Hrušici), pa še vedno ostaja nekaj ključnih pripomb, za katere Občina Jesenice še vedno želi, da se upoštevajo.

Na današnjem delovnem sestanku so zato župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci in poslanka Maruša Škopac ministru predstavili najbolj pomembne neupoštevane pripombe in argumente za njihovo upoštevanje. V pogovoru sta bila izpostavljena predvsem dva neupoštevana predloga, in sicer izgradnja krožišča na Hrušici ter t. i. Mazenkova jama kot ena od možnih odlagališč odpadnega materiala. Ob koncu sestanka je minister izrazil pripravljenost ponovne proučitve podanih predlogov, strinjal pa se je tudi z županovo prošnjo po še tesnejšem sodelovanju pripravljavcev Državnega prostorskega načrta s pristojnimi sodelavci Občine Jesenice.

 

V petek je na Mejnem platoju Karavanke potekala proslava ob dnevu državnosti, hkrati pa tudi 24. spominsko srečanje umika pripadnikov JLA in Zvezne milice s Platoja Karavanke.

S prisotnostjo in slavnostnim nagovorom je udeležence proslave letos počastil generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, ki ga je župan Tomaž Tom Mencinger, skupaj s predstavniki Policijskega veteranskega društva Sever in Območnega združenja Veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, predhodno sprejel tudi v svojem kabinetu.

V kulturnem programu prireditve so sodelovali Pihalni orkester Jesenice–Kranjska Gora, učenca Osnovne šole Toneta Čufarja Tajda in Anže, učenca jeseniške in radovljiške glasbene šole Lenart in Timotej ter Veteranski pevski zbor OZVVS Zgornja Gorenjska.

Fotografske utrinke s proslave objavljamo v fotogaleriji.

Jesenice, 26. 6. 2015 – Danes so se začela dela v sklopu II. faze Celostne obnove Osnovne šole Koroška Bela, ki se fazno izvaja že od leta 2011. V sklopu te faze, ki je bila delno izvedena v letu 2014, bo izvedeno novo stopnišče v klet, urejeni bodo pomožni prostori telovadnice in prostor energetike, uprave in knjižnice, izvedeno bo novo stopnišče za dostop v klet in obzidano zunanje požarno stopnišče za izhod iz telovadnice na vzhodni strani. Dela bodo zaključena predvidoma konec avgusta 2015.

Občina Jesenice je s Celostno obnovo Osnovne šole Koroška Bela pričela leta 2011. V I. fazi obnove so bili v letu 2011 in 2012 urejeni prostori v mansardi zahodnega dela objekta (ureditev 6 novih učilnic, 2 kabinetov, sanitarij za učence in učitelje, ureditev strojnice klimatov, ureditev hodnika, notranjega in zunanjega evakuacijskega stopnišča), evakuacijske poti do izhoda na nivo terena, obnovljena je bila streha nad novimi prostori mansarde z izvedbo nove frčade in vgradnjo strešnih oken, hkrati pa je bila dobavljena in montirana notranja oprema učilnic in kabinetov.

V letu 2013 se je najprej izvedla III. faza obnove, v kateri je bila zamenjana strešna kritina in položena nova toplotna izolacija nad prostori jedilnice in kuhinje, v letu 2014 pa je sledil prvi del II. faze, katere predmet je bila ureditev in predelava 3 učilnic, združitev kabinetov in dograditev v večjo učilnico ter dobava in montaža notranje opreme za 2 učilnici in kabinet.

V letu 2015 tako nadaljujemo z drugim delom II. faze, katere predmet je izvedba novega stopnišča v klet, ureditev pomožnih prostorov telovadnice in prostora energetike, ureditev prostorov uprave in knjižnice, izvedba novega stopnišča za dostop v klet in obzidava zunanjega požarnega stopnišča za izhod iz telovadnice na vzhodni strani. Dela bodo potekala predvidoma do 24. 8. 2015.

Občina Jesenice je v projekt Celostne obnove Osnovna šola Koroška Bela, vključno z letošnjim predvidenim vložkom, vložila že preko 1,3 milijona €. Po končani II. fazi je v letu 2017 načrtovana še izvedba IV. faze obnove, predmet česar bo ureditev zunanjosti šole in parkirišč, s tem pa bo celostna obnova Osnovne šole Koroška Bela tudi zaključena.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice (SPV) je za starejše skupine vrtcev na območju občine Jesenice izvedel razpis za izobraževalno igro »Varni v prometu«. Namen izobraževalne nagradne igre je učenje o obnašanju na cesti, o poznavanju prometnih znakov in pravilni vožnji s kolesi. Komisija je izmed prispelih prijav izbrala 8 najboljših risbic, katerih avtorji so prejeli čelade, pohvale in praktične nagrade.

 Nagrajenke nagradne igre so: Lili Lazarevič, Ana Pejič, Thara Turkusič, Manca Vegnuti Benič, Katarina Mladenovič, Žana Ramič in Tajda Ramič.

 Sponzor nagradne igre je bila Zavarovalnica Triglav, ki se ji ob tej priložnosti posebej zahvaljujemo. Fotografije najboljših risbic objavljamo v fofogaleriji.

 

Župan Tomaž Tom Mencinger je včeraj v Kolpernu že tracionalno sprejel najboljše učence jeseniških osnovnih in srednjih šol. Letos je bilo učencev in dijakov, ki so vseh 9 razredov osnovne šole oziroma vsa 4 leta srednje šole zaključili z odličnim uspehom, 40. Na osnovnih šolah je bilo letos 27 odličnjakov (5 z OŠ Koroška Bela, 12 z OŠ Toneta Čufarja in 10 z OŠ Prežihovega Voranca), na srednjih šolah pa 13 (5 z Gimnazije Jesenice in 8 s Srednje šole Jesenice).

Župan je odličnjakom čestital za njihov dosežen uspeh in poudaril, da so zanj zaslužni predvsem sami in so na to lahko ponosni, omeniti pa ni pozabil niti vloge staršev in učiteljev, ki so jih skozi vsa leta podpirali in jih usmerjali. Zaželel jim je srečo pri nadaljnjem šolanju in izrazil željo, da bi se po končanem šolanju vrnili na Jesenice in svojo karierno priložnost našli v domačem mestu.

Jesenice, 19. junij – Občinski svet občine Jesenice je včeraj na svoji 7. redni seji obravnaval precej obsežen dnevni red. Med drugim je bil potrjen mandat novoizvoljenemu svetniku Juretu Krašovcu, ki je v Občinskem svetu in v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zamenjal dr. Ahmeda Pašića, potrjen pa je bil tudi nov predsednik Odbora za proračun in finance, tj. Andrej Lavtar. V drugi obravnavi je bil sprejet tudi Odlok o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice, ki je bil na predlog skupine svetnikov umaknjen s 5. redne seje v mesecu marcu.

Občina Jesenice je včeraj na pobudo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Občinskem svetu občine Jesenice za člane občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter nadzornega odbora organizirala ogled odlagališča odpadkov Mala Mežakla. Deponijo so jim predstavili direktor podjetja JEKO-IN d.o.o. Uroš Bučar, vodja enote za odvoz odpadkov v podjetju JEKO-IN d.o.o. Tamara Hribar ter Ivan Hrženjak, direktor podjetja Ekogor d.o.o.

Udeleženci (žal so se ogleda udeležili le 4 člani Občinskega sveta, 3 člani njegovih delovnih teles in ena članica nadzornega odbora) so si lahko ogledali odlagališče in sortirnico odpadkov, izvedeli več o delovanju odlagališča ter o nadaljnjih načrtih za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki.

Udeleženci so se najdlje zadržali pri sortirnici odpadkov oziroma objektu za izvajanje mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki jim jo je predstavil Ivan Hrženjak, direktor podjetja Ekogor d.o.o. Družba EKOGOR d.o.o. je bila ustanovljena z namenom izgradnje objekta za obdelavo odpadkov na lokaciji Mala Mežakla v občini Jesenice ter za izvajanje občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov. V ta namen ima družba z Občino Jesenice sklenjeno 15-letno koncesijsko pogodbo. Trenutno je na lokaciji že zgrajen objekt s pripadajočo tehnološko linijo za izvajanje 1. faze – mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Ivan Hrženjak je pojasnil, da je zanj že bilo izdano tako okoljevarstveno kot gradbeno dovoljenje, vendar se dejavnost mehanske obdelave odpadkov se še ne izvaja. Gradbeno dovoljenje bo zaradi sprememb v času gradnje potrebno ustrezno dopolniti, poleg tega je v času od izdaje okoljevarstvenega dovoljenja do sedaj prišlo do bistvenih zakonskih sprememb glede obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču, skladno s tem pa se vzhodno od zgrajenega objekta predvideva izgradnja 2. faze - objekt za biološko obdelavo odpadkov (biostabilizacijo), za katero je potrebno spremeniti že izdano okoljevarstveno dovoljenje in pridobiti celovito okoljevarstveno dovoljenje. Pojasnil je še, da so vlogo za pridobitev tega dovoljenja oddali konec aprila letošnjega leta in je že v aktivni obravnavi.

Uporabne povezave