Obvestila za javnost

Miha Potočnik

OD NASELJA - VASI DO TRGA IN MESTA JESENICE

PRI PRESOJANJU SEDANJOSTI IN SPOGLEDOVANJU S PRIHODNOSTJO JE PRAV, DA SE OZREMO TUDI V PRETEKLOST.

Mnogo rodov se je zamenjalo od takrat, ko se v zgodovini prvič omenjajo Jesenice in od obdobja od 13. do 16. stoletja, ko so tudi na našem območju začeli obrtniško pridobivati
Pozdrav z Jesenic - Zbirka Dušana Prešerna - Založila: Občina Jesenice - Tisk: Medium Žirovnica

Uporabne povezave